ล่ามกับงานบัญชี

ถ้ามองในแง่ของการบริหารจัดการข้อมูลก็อาจจะอธิบายเรื่องงานบัญชีได้ว่า เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลด้านการเงิน ให้อยู่ในตำแหน่งหรือหมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจโดยฝ่ายบริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป การลงบัญชีผิดที่หรือไม่ครบถ้วนนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องความแม่นยำของข้อมูล นอกจากนั้นยังทำให้เสียเวลาไปกับการแก้ไขหรือลงบัญชีให้ครบถ้วน หากผู้ลงบัญชีเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ได้กล่าวไปแล้ว หรือหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องผังบัญชี chart of accounts 勘定科目一覧表 หรือ มาตรฐานการบัญชี standard of accounting 会計基準 เป็นต้น ก็เชื่อได้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สำหรับล่ามหรือนักแปลเอง การจัดวางคำแปลที่เป็นข้อความหรือคำพูดผิดตำตำแหน่งหรือตกหล่นก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคหลักของการทำงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ ฉะนั้นการหมั่นศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียบเรียง นอกจากนั้นการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ซึ่งในที่นี้หมายถึงไวยากรณ์ต่างๆ เช่น ประโยค หรือ คำช่วย เป็นต้นก็จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้อีกทางดังนี้

ประโยคความเดี่ยว 単文 = 主語 (Subject) は、が 目的語 (กรรม Object) を 動詞 (กริยา Verb)
หากเข้าใจว่าคำช่วย を จะต้องถูกจัดวางในตำแหน่งระหว่าง กรรม กับ กริยา แล้วละก็ ในทางกลับกันเมื่อเห็น を ก็จะรู้โดยอัตโนมัติโดยไม่ลังเลสงสัยเลยว่าจะต้องจัดวางกริยาไว้ต่อจากนั้น

แต่ในบางกรณีคำกริยาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถูกจัดวางต่อจากคำช่วย を หากคำกริยาดังกล่าวเป็น 自動詞 อกรรมกริยา ด้วยเหตุนี้เองนอกจากจะต้องรู้แล้วว่า คำศัพท์คำนั้นเป็นคำกริยายังจำเป็นต้องจำแนกให้ได้ด้วยว่าเป็น 自動詞 หรือ 他動詞 เพราะถ้าเป็น 他動詞 จะต้องนำไปจัดวางต่อจากคำช่วยอื่น เช่น に、が、と เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s