ล่ามกับงานแรงงานสัมพันธ์

งานบุคคลเป็นงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับคนตามชื่อ เพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ของงานคือการเข้าไปข้องเกี่ยวกับคน โดยเฉพาะงานแรงงานสัมพันธ์ 労使関係 ซึ่งจะเป็นการข้องเกี่ยวกับคน 2 ฝ่ายคือ นายจ้าง และ ลูกจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์จำเป็นที่จะต้องมีการทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป ถึงแม้ว่าอีกสถานภาพหนึ่งของตนจะเป็นลูกจ้างก็ตาม

การจะทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีได้นั้นจะต้องเข้าอกเข้าใจทั้ง 2 ฝ่ายและทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงหาข้อสรุปร่วมกันบนพื้นฐานของความยินยอม 納得 จากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ใช่การทำหน้าที่แบบสุดขั้วคือการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้ตนเองและฝ่ายที่ตนเองเข้าข้างมองอีกฝ่ายที่เหลือว่าเป็นปรปักษ์ขึ้นมาทันที

การทำหน้าที่ของล่ามเอง ถ้ามองในแง่ของความเป็นคนกลาง 中立的立場 ก็คงไม่แตกต่างอะไรจากเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น การเข้าอกเข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟัง รวมถึงการไม่มองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นปรปักษ์จะทำให้การทำหน้าที่ล่ามนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและจบลงด้วยดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s