ล่ามกับนักการทูต

สำหรับนักการทูตแล้วการเข้าใจวัฒนธรรมของอีกฝ่ายซึ่งในที่นี้หมายถึงชาวต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภาระหน้าที่ที่จะต้องสามารถพูดเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายตรงข้ามได้เข้าใจและยอมทำตามสิ่งที่ตนได้ร้องขอไป

หากมองในมุมดังกล่าวแล้ว ล่ามเองก็จำเป็นต้องมีทักษะที่คล้ายกันคือการทำความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เพราะจะเปรียบเทียบการสนทนาเป็นการเดินทางแล้ว เส้นทางที่เราเลือกก็จะเปรียบได้กับวิธีการพูด ฉะนั้นการเลือกเส้นทางที่ดีก็จะต้องทราบถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณที่เราจะต้องเดินทางผ่านไป เหมือนกันกับศึกษาวัฒนธรรมนิสัยใจคอของชาวต่างประเทศ เพื่อให้ท้ายสุดสามารถใช้เส้นทางเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการไปถึงจุดหมายปลายทาง

หากเราไม่รู้จักหรือไม่ศึกษาภูมิประเทศให้ดีพอแล้ว อาจจะทำให้เลือกเส้นทางที่ต้องใช้เวลามากเกินความจำเป็น หลงทาง ต้องขับรถวนอยู่หลายรอบแต่ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเสียที หรือถ้าโชคร้ายน้ำมันหมด หรือหมดเวลา ก็เป็นอันจบกัน การพูดก็เช่นเดียวกันมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของเวลาและทรัพยากรอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน

การที่ล่ามจะแปลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว การศึกษาภูมิประเทศของผู้ฟัง หรือเส้นทางการทำความเข้าใจบนสมองของผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s