ล่ามกับนักกฎหมาย

ทักษะเรื่องการตีความเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของนักกฎหมาย เพราะการตีความได้ในหลากหลายมุมมองจะช่วยให้มีช่องทางในการว่าความเพื่อให้ลูกความของตนชนะคดีได้

ล่ามเองอาจจะไม่มีหน้าที่ไปว่าความให้ใครชนะความ แต่ทักษะการตีความก็เป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในบางสถานการณ์ที่ภาษาต้นฉบับมีความขัดแย้งและกำกวมในตัวเอง เช่น การใช้คำว่า “ผู้รับจ้าง” ในสัญญาจ้างงานชั่วคราว ฟังดูแล้วหลายท่านอาจจะงงและคิดว่าก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกหรือผิดปกตินีี่ ดังนั้นจึงขออธิบายโดยอ้างอิงจากลิ้งค์ด้านล่างซึ่งเป็นบทความเรื่อง ลูกจ้าง กับ รับจ้าง ต่างกันอย่างไร? ของคุณสุชาย จอกแก้ว ดังนี้คือ

ปกติคำว่า “ผู้รับจ้าง” จะคู่กับคำว่า “ผู้ว่าจ้าง” และนิยมใช้ระบุในสัญญาจ้างทำของ ซึ่งต่างจากสัญญาแรงงานหรือสัญญาจ้างงานที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งหากล่ามแปลคำว่า “ผู้รับจ้าง” โดยตีความตามบริบทของสัญญาแรงงานก็จะแปลได้ว่า “被雇用者” ซึ่งหมายถึง “ลูกจ้าง” แต่หากตีความตามว่าการระบุประเภทสัญญาอาจจะไม่ถูกต้องและตัดสินใจแปลตามคำศัพท์เดิมว่า “請負人” ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ถ้าเราไม่ทราบมาก่อนว่า “ผู้รับจ้าง” ที่พูดถึงคือตำแหน่ง “คนขับรถ” ซึ่งผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในที่นี้หมายถึงการขับรถ และนอกจากนั้นผู้ว่าจ้างก็ยังเป็นผู้จัดหารถเอง ก็อาจจะเข้าใจผิดและให้คำแปลว่า “請負人” หรือ “Contractor” ได้

ฉะนั้นบางครั้งล่ามเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำตัวเยี่ยงนักกฎหมาย เช่น การศึกษารายละเอียดของคำศัพท์ที่จะแปลในแง่ของกฎหมาย เพื่อให้งานของตนออกมามีคุณภาพ แม่นยำและน่าเชื่อถือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s