ล่ามกับสื่อมวลชน

หน้าที่ของสื่อมวลชนคือการนำเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบโดยใช้ความระมัดระวังในหลายด้าน เช่น แง่มุมในการนำเสนอ, การใช้ภาษา เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงนั้น การใช้คำศัพท์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ให้ประชาชนผู้บริโภคข่าวสารเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด และในบางกรณีอาจจะต้องมีการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น

ล่ามเองก็ต้องหมั่นฝึกฝนและเรียนรู้แง่มุมต่างๆ ในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถนำเสนอ (แปล) ได้อย่างที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนั้นการใช้คำศัพท์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะป้องกันความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้อีกทาง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s