บทสัมภาษณ์

บทความหมวดบทสัมภาษณ์นี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในทำงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นล่ามหรือนักแปล โดยลักษณะของการสัมภาษณ์จะเป็นการถามตอบโดยปูพื้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าจุดเร่ิมต้นของการรู้จักกับภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคนเป็นอย่างไร และระหว่างกว่าจะมาถึงจุดที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานนั้น ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s