การเป็นล่ามจำเป็นต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอ?

คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากล่ามรุ่นน้อง หลังจากที่ผมได้อธิบายถึงเอกสารแปลเรื่องรายงานการตรวจ 5ส. ที่ได้ทำการตรวจทานแล้วว่า ในช่องของปัญหาที่ตรวจพบนั้นเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่า ประกอบไปด้วยปัญหากี่เรื่องและมีการระบุถึงมาตรการสำหรับแต่ละประเด็นปัญหาครบถ้วนหรือไม่

อันที่จริงแล้วสิ่งที่ได้บอกไปแล้วนั้นอาจจะเกินหน้าที่ล่ามหรือเปล่าไม่แน่ใจ เนื่องจากต้องดูที่เจตนารมย์ของล่ามหรือความต้องการของลูกค้า กรณีของผมนั้นมีเจตนารมย์ที่แฝงอยู่ในวิธีการทำงานดังกล่าวคือ

  1. ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกให้ล่ามมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้สามารถเรียบเรียงข้อมูลก่อนที่จะแปลออกมาเป็นอีกภาษาได้ดี
  2. สะท้อนความบกพร่องกลับไปยังผู้เขียนได้ไวเพื่อให้มีเวลาในการแก้ไขเพ่ิมมากขึ้นและไม่ทำให้เกิดความเร่งรีบในการทำงานอันเนื่องจากการรับรู้ถึงข้อบกพร่องที่ล่าช้า
  3. สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากความบกพร่องดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้ลดเวลาในการทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เราได้คาดคะเนไว้แล้ว

สุดท้ายจึงบอกน้องไปว่าไม่ต้องซีเรียสกับสิ่งที่เป็นความบกพร่อง กล่าวคือให้รับรู้ไว้เฉยๆแต่ไม่ต้องไปบอกให้ผู้เขียนรับทราบก็ได้ เพราะผู้เขียนบางท่านอาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังความบกพร่่องของตน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s