“แก๊สโซฮอล์” ผิด!!!!

เมื่อวานมีคนร้องขอให้ผมแปลแบบฟอร์มเกี่ยวกับการตรวจเช็คเครื่องจักรจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีปริมาณมากพอสมควร พอสอบถามไปว่าเพราะอะไรจึงได้คำตอบว่า “ได้รับ PAR : Preventive Action Request จากผู้ตรวจติดตามภายใน Internal auditor ของระบบ ISO14001 ซึ่งระบุว่าแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษพอสอบถามพนักงานก็พบว่าพนักงานไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ” จึงขอ PAR ฉบับดังกล่าวมาดูก็พบว่ามีการตอบถึงสาเหตุของปัญหาว่า “เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้นำเอกสารส่งแปลก่อนหน้านี้” ซึ่งขัดแย้งกับกรณีศึกษาที่เคยพบมาเลยถามกลับไปว่า “ถ้าสาเหตุที่เขียนไว้เนี่ยถูกต้องแสดงว่าถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วคุณคิดว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหม” ปรากฎว่าคู่สนทนาของผมก็เงียบไปโดยไร้คำตอบ และหลังจากนั้นไม่นานพอลองพิจารณา PAR ฉบับดังกล่าวดูดีๆก็ยังพบว่าช่องที่ให้ผู้ถูกตรวจเซ็นไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้จัดการไม่มีลายเซ็นแต่ประการใด จากการสอบถามถึงทำให้รู้ว่าผู้ที่ขอให้ผมแปลเอกสารและตอบ PAR ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ถูกตรวจ

 

เพื่อให้แน่ใจว่าส่ิงที่ผมเข้าใจว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ จึงได้ลงไปที่หน้างานซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุและสอบถามจากผู้รับผิดชอบตัวจริงที่เป็นหัวหน้างานด้วยประโยคเร่ิมต้นที่ว่า “พนักงานในไลน์นี้เคยรับการฝึกอบรมเรื่องการใช้แบบฟอร์มดังกล่าวหรือไม่ และผู้สอนเคยติดตามผลหรือไม่ว่าพนักงานเหล่านั้นเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง” จากนั้นหัวหน้างานก็ตอบแบบยอมรับแต่โดยดีว่า “ไม่เคยติดตามผลการสอนวิธีการใช้งานแบบฟอร์ม และมั่นใจว่าถ้าไปถามพนักงานตอนนี้ก็คงจะไม่เข้าใจทั้งหมด”

 

ผมจึงแนะนำไปว่าแทนที่จะให้ผมแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้ใช้งานหมายถึงหัวหน้างานและลูกทีมควรจะไปทำความเข้าใจร่วมกันว่าปัจจุบันเวลาคุณเรียกสิ่งซึ่งถูกระบุไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร แล้วนำมาใช้แทนคำศัพท์ภาษาอังกฤษดีกว่า ยกตัวอย่างในแบบฟอร์มใช้คำว่า Electro degrease ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่า การขจัดคราบไข ซึ่งถามว่าเวลาเรียกจริงเรียกว่าอะไรก็ปรากฎว่าเรียกกันจริงๆว่า อิเล็กโตรดีกรีส หนำซ้ำถ้าไปดูป้ายที่ติดไว้กับบริเวณดังกล่าวก็จะระบุเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน

 

เรื่องดังกล่าวทำให้อดนึกถึงโฆษณาชิ้นหนึ่งของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์ชื่อ “กระทรวงพลังงานไม่เกี่ยว” ไม่ได้ เพราะถ้าจะให้คำที่สื่อถึงเรื่องที่เล่าไปแล้วได้ดีก็คงต้องใช้วลีที่ฮิตติดปากกันทั้งประเทศว่า “แก๊สโซฮอล์” ผิด!!!!