ไม่ได้ マイダイ

“マイダイゲッブ(ไม่ได้เก็บ)のマイダイ(ไม่ได้)はできないという意味ですようね。” คือวลีที่ผมถูกชาวญี่ปุ่นถามในเช้าวันหนึ่งหลังเสร็จสิ้นจากการประชุมตอนเช้า จึงได้อธิบายไปว่าวลีที่ถามมานั้นแปลว่า ゲッブ(เก็บ)しなかった。

คำว่า “ไม่ได้” หากเป็นคำเดียวโดดๆก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า できない、だめ(関西弁:あかん)แต่หากนำมาใช้งานรวมกับคำกริยาแล้วก็สามารถที่จะให้ความหมายได้ 2 กรณีซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

จากนั้นชาวญี่ปุ่นคนดังกล่าวก็นิ่งไปสักพัก ผมจึงได้อธิบายต่อไปว่า “ไม่ได้” จะถูกนำไปใช้ได้ทั้งในรูปแบบของ 過去形 และ 可能形 ขึ้นอยู่กับว่าเรานำคำกริยาไปใส่ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง

เช่น

ทำไม่ได้ (動詞:タム+マイダイ) ⇢ できなかった

ไม่ได้ทำ (マイダイ+動詞:タム) ⇢ しなかった