หลักสูตรล่าม ๑​ เดือนฉบับเร่งรัด ตอนที่ ๒

งานล่ามกับการบัญชี

สำหรับคนทั่วไปพอพูดถึงงานบัญชีแล้ว ส่วนใหญ่จะนึกถึงงานเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนมากดูแล้วจะตาลาย หรือการลงบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลข เป็นต้น แต่ในหลายองค์กรงานบัญชีที่เราเรียกกันติดปากยังถูกแยกย่อยออกเป็น ๒ ส่วนหลักๆได้ดังนี้คือ

  • งานการบัญชี 経理業務
  • งานการเงิน 財務業務

ถ้าจะอธิบายเรื่องงานบัญชีแบบเข้าใจง่ายก็คงต้องอธิบายว่า งานบัญชี คือ การบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลขทางการเงินซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมหลักๆ ๒ อย่างของบริษัท คือ การขาย 販売 และการซื้อ 仕入 แล้วทำไมต้องมีการบันทึก บันทึกแล้วนำไปใช้งานยังไงต่อ ก็คงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยกัน

เหตุผลที่ต้องมีการบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินสามารถอธิบายได้ดังนี้คือ

  • บริษัท คือ องค์กรที่แสวงหาผลกำไร นั่นหมายความว่าบริษัทนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทราบว่าจากการประกอบธุรกิจ 操業 นั้นมีผลกำไรชาดทุน (ผลประกอบการ) 損益(業績)เป็นอย่างไร
  • นอกจากนั้นเพื่อให้บริษัทมีผลกำไรที่ดีขึ้นก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทรายการใดมีกำไรหรือขาดทุน ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก ราคาขาย 販売価格 – ต้นทุน コスト = กำไร 利益 กรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์รายการใดมีกำไรน้อย 利益が少ない หรือขาดทุน 損する ก็จะได้พิจารณาต่อไปว่าจะลดสัดส่วนการขาย 販売シェアを減らす หรือยกเลิกการขาย 販売中止 ต่อไป เพื่อให้ท้ายสุดบริษัทจะได้มีผลกำไรที่ดีขึ้น

ที่ผ่านมาเนื้อหาที่ได้อธิบายไปจะค่อนไปทางด้านงานบัญชีเป็นหลัก ดังนั้นต่อไปจะขออธิบายเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินบ้าง การทำงานตามปกติโดยทั่วไปจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 事前に計画を立てる。 งานการเงินก็เช่นกันจะต้องมีการตั้งงบประมาณของปีถัดไป 来年の予算 ไว้ล่วงหน้า การตั้งงบประมาณนั้นจะเร่ิมจากการให้แต่ละแผนก เช่น ฝ่ายขาย 営業部, ฝ่ายผลิต 製造部, ฝ่ายแอดมิน 管理部 เป็นต้นไป ประมาณการรายได้และรายจ่ายในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบโดยการคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต 過去の実績 ประกอบกับการคาดเดาเหตุการณ์ในปีหน้า 来年の状況 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และรายจ่าย นอกจากนั้นแล้วยังต้องมีการวางแผนในเรื่องการลงทุน 投資計画 ในด้านต่างๆ เข่น เครื่องจักร 機械, อาคารสิ่งก่อสร้าง 建物 เป็นต้น

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในการตั้งงบประมาณจะมีการระบุตัวเลขในเรื่องการลงทุนในด้านต่างๆลงไปด้วย และสิ่งของที่ได้มาจากลงทุนเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะมีมูลค่าสูง 大きな金額 หลังจากได้มาแล้ว 取得後 จะต้องนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสินทรัพย์ของบริษัท 会社の資産 เพื่อนำไปหักค่าเสื่อมสภาพ 償却費 ต่อไป สาเหตุที่ต้องนำมาลงทะเบียนแล้วต้องมาหักค่าเสื่อมสภาพอีกให้ยุ่งยากเนื่องจากว่า หากเรานำจำนวนเงินดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าสูงไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 費用計上 แล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนอย่างมาก และไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 実際のコストを反映できない ขึ้นมาได้เพราะส่ิงของเหล่านี้นั้นโดยธรรมชาติแล้วจะมีอายุใช้งานเป็นปี 使用年数 เมื่อเทียบกับการบันทึกค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นรายเดือน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s