หลักสูตรล่าม ๑​ เดือนฉบับเร่งรัด ตอนที่ ๓

งานล่ามกับการจัดซื้อ

ถ้าเอ่ยถึงงานจัดซื้อ 購買 หลายคนก็คงจะนึกถึงการทำหน้าที่สั่งซื้อสินค้าต่างๆ แต่ถ้าเป็นภาษาราชการหรือภาษาที่เป็นทางการก็จะนิยมเรียกว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง 調達” ซึ่งรวมถึงการจ้างผู้ให้บริการรายต่างๆเข้าไปด้วย พอพูดมาถึงตรงนี้้ก็จะขอเล่าต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานจัดซื้อกับงานบัญชี เพื่อให้เห็นภาพเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมากยิ่งขึ้น กล่าวคือในมุมของบัญชีจะแบ่ง สินค้า และ บริการ ออกจากกันโดยชัดเจนเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านการคำนวนภาษี 課税対象

ปกติเวลา ผู้ขายสินค้า 購入先 หรือ ผู้ให้บริการ サービス・プロバイダ ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการเสร็จแล้วก็จะมีการยื่นเอกสารที่เรียกว่า ใบกำกับสินค้า 納入書 หรือ อินวอยซ์ インボイス ให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการแล้ว

สำหรับงานจัดซื้อของบางบริษัทอาจจะมีหน้าที่เพียงการรับใบขอซื้อ PR : Purchase Request 購入依頼書 มาจากหน่วยงานต่างๆ แล้วออกใบสั่งซื้อ PO : Purchase Order 発注(注文)書 ไปให้กับซัพพลายเออร์ (ผู้ส่งมอบ) Supplier (Vendor) サプライヤー(業者)เพื่อทำการสั่งซื้อต่อไป เมื่อซัพพลายเออร์ได้รับใบสั่งซื้อแล้วก็จะต้องมีการแจ้งกลับมาในลักษณะต่างๆ เช่น เซ็นในใบสั่งซื้อแล้วส่งแฟกซ์หรืออีเมล์กลับมา เป็นต้นเพื่อเป็นการยืนยันว่ารับคำสั่งซื้อ 受注 ดังกล่าว ซึ่งในตอนนี้เองก็จะมีการยืนยันกำหนดการส่งมอบ 納期確認 ระหว่างทั้ง ๒ ฝ่าย

ในบางกรณีที่มีการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก 大量 อาจจะมีการตกลงกับผู้ขายให้มีการแบ่งส่ง 分納 ได้ ยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องการควบคุมคำสั่งซื้อ 発注管理 ว่าของที่มาส่งในแต่ละครั้งนั้นอ้างอิงมาจากคำสั่งซื้อเลขที่เท่าไหร่ นอกจากนั้นยังเป็นการควบคุมเพื่อทำให้รู้ว่าณ.ปัจจุบันเหลือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับสินค้าอีกเท่าไหร่ PO. Balance 注残(発注残)เนื่องจากส่วนที่สั่งซื้อไปแล้วผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องรับซื้อสินค้าเหล่านั้น 引き取る責任がある。

ตามขั้นตอนของการจัดซื้อทั่วไปจะต้องเร่ิมจากการคัดเลือกผู้ขาย 購入先選定 ก่อนโดยอาจจะพิจารณาจากหลายๆปัจจัย เช่น

ราคา 価格

เงื่อนไขการชำระเงิน 支払条件

ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 発注最低ロット

ระยะเวลาการจัดส่ง 納期リードタイム

เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s