หลักสูตรล่าม ๑​ เดือนฉบับเร่งรัด ตอนที่ ๔

งานล่ามกับการควบคุมการผลิต

ตามชื่อ คือ การควบคุมการผลิต 生産管理 พอจะอธิบายได้ว่าส่ิงนี้คือ การควบคุม ให้การผลิต เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนถึงว่าเราหวังให้การผลิตเป็นอย่างไร เช่น

  • ผลิตสินค้าที่ต้องการ 必要な物
  • ผลิตสินค้าตามปริมาณที่ต้องการ 必要な量
  • ผลิตสินค้าในเวลาที่ต้องการ 必要な時

เป็นต้น

เพื่อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการจัดส่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 顧客の要求 ถ้าอย่างนั้นเราจะผลิตเผื่อเป็นสต็อคไว้เยอะๆ 在庫をたくさん持つ เพื่อให้มีสินค้าสำหรับจัดส่งให้กับลูกค้าตลอดเวลาจะดีไหม ก่อนจะตอบคำถามดังกล่าวก็คงต้องคิดกันก่อนว่า

  • มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่เป็นสต็อคหรือไม่ 製品を保管するためのスペース
  • มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิตเป็นสต็อคหรือไม่ 必要な材料を購入するための資金
  • มีเครื่องจักรและกำลังคนเพียงพอต่อการผลิตเพื่อเป็นสต็อคหรือไม่ 生産に必要な機械及び要員

เป็นต้น

หากคำตอบคือ “ไม่” いいえ แล้วคงต้องหันมามองในเรื่องของความเหมาะสม กล่าวคือจะต้องมีสต็อคไม่มากหรือน้อยเกินไป 適正在庫 เพราะการมีสต็อคที่ไม่เหมาะสมล้วนแต่ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น 無駄なコスト ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลา 残業, เครื่องจักรขัดข้อง 機械故障 เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมการผลิตนั้นปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง 複数な要素 จะต้องมีครบถ้วนจึงจะทำการผลิตได้ แต่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่วัตถุดิบหรือชิ้นส่วน 部材 เป็นหลัก ไม่ได้คิดว่าการขาดสิ่งของบางอย่าง เช่น บรรจุภัณฑ์ 容器 เป็นต้นจะทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก 生産停止

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s