ล่ามกับการประชุม

การทำงานทุกอย่างล้วนมีวัตถุประสงค์ในตัวเอง 全ての仕事に目的がある。 การประชุมก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้นการทำความเข้าใจถึงวัตถุประค์ของการประชุมที่ล่ามแต่ละท่านต้องเข้าไปทำหน้าที่ จะช่วยให้มองเห็นภาพรวม 全体が見えるように และยังเป็นวิธีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อีกด้วย 事前準備として นอกจากการเตรียมตัวล่วงหน้าในลักษณะดังกล่าวแล้วการประชุมโดยทั่่วไปโดยเฉพาะการประชุมของฝ่ายบริหาร 経営者の会議 ที่ถือว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองจะต้องมีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า เช่น วาระการประชุม 議題 เป็นต้น

 

วาระการประชุมโดยส่วนใหญ่ที่พบเห็นพอจะแบ่งออกได้เป็น ๒ พวกหลักๆก็คือ

  1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 連絡事項
  2. วาระที่ขอให้มีการลงมติ 決定事項

ดังนั้นหากล่ามแต่ละท่านก็ควรที่จะมีการศึกษาวาระการประชุมในแต่ละครั้งล่วงหน้า โดยอาจจะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าวาระการประชุมแต่ละเรื่องนั้นเป็นวาระการประชุมแบบใด เนื่องจากถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงมติก็จะต้องมีการชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  決定するための情報 ซึ่งลักษณะของการล่ามก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น 複雑になる。กล่าวคือถ้าล่ามไม่เข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ 重要な要素 แล้วจับประเด็นในการแปลผิด ポイント外れ จะทำให้ผลการตัดสินใจนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 判断が変わってしまう。

 

นอกจากวาระการประขุมแล้วหากสามารถที่จะขอเอกสารจากผู้ที่นำเสนอข้อมูล 発表者からの情報 โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงมติ (ตัดสินใจ) มาศึกษาก่อนล่วงหน้าได้ก็จะเป็นประโยชน์กับล่ามเอง 自分のために แนะนำว่าเมื่อได้เอกสารมาแล้วหากมีเวลาพอควรจะสอบถามจากเจ้าของเอกสารผุ้นำเสนอข้อมูลว่าต้องการที่จะพูดถึงส่วนใดของเอกสารบ้างแล้วก็ทำสัญลักษณ์หรือเขียนข้อความลงไปเพื่อแสดงส่วนที่ต้องการเน้น どの部分を強調したいのか。 เพราะในทางปฏิบัติคงจะเป็นไปได้ยากที่จะมีเวลาพอสำหรับการอธิบายเนื้อหาทั้งหมด 全部を説明する時間がない。

 

เมื่อได้วัตถุดิบสำหรับการเตรียมตัวจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่เหลือก็เป็นส่วนที่ล่ามจะต้องศึกษาเพ่ิมเติม 通訳者の勉強 กล่าวคือให้อ่านแบบผ่านๆแล้วตรวจสอบคำศัพท์ที่ต้องใช้แต่อาจจะยังไม่รู้เอาไว้ล่วงหน้า 知らない単語 หากทำได้เช่นนี้แล้วการประชุมที่หลายท่านอาจจะกังวลใจอยู่ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรที่น่าหนักใจมากนัก 心配する気持ちも楽になる。

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s