เกณฑ์คงค้าง accrual basis 発生主義 กับ เกณฑ์เงินสด Cash basis 現金主義

ถ้าถูกถามว่า “คุณคิดว่างานของบัญชีมีอะไรบ้าง” 経理業務 คนส่วนหนึ่งก็อาจจะตอบว่า “ลงบัญชี” บ้าง “บันทึกบัญชี” บ้าง 計上 ซึ่งความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ และถ้าถามต่อว่าการบันทึกบัญชีจะต้องทำเมื่อไหร่ ก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าจะยึดหลักเกณฑ์อะไร ซึ่งตามหลักบัญชีจะมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีด้วยกัน ๒ แบบคือ

 

  1. เกณฑ์คงค้าง accrual basis 発生主義
  2. เกณฑ์เงินสด Cash basis 現金主義

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะขอยกตัวอย่างอธิบายดังนี้คือ

 

สมมุติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้บริการว่าจะมีการเรียกเก็บในทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ดังนั้นค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคมจะถูกเรียกเก็บในวันที่ ๑๐ เมษายน กรณีที่ผู้ใช้บริการ (บริษัท) บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างก็จะบันทึกค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคมเป็นค่าใช้จ่ายของเดือนมีนาคม แต่หากบันทึกบัญชีตามเกณฑ์เงินสดก็จะบันทึกค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคมเป็นค่าใช้จ่ายของเดือนเมษายนตามเดือนที่ชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าว

発生主義・現金主義

หากค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่มีความผันผวนมากจนเกินไปและมีการบันทึกค่าไฟฟ้าโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกเดือนก็จะสามารถสะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละปีออกมาได้อย่างถูกต้อง แต่หากมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างปีจะทำให้ไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงออกมาได้