หนังสือรับรองฯ คือ 登記簿謄本 หรือ 登記事項証明書 ???

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า “หนังสือรับรองฯ” นั้นเดิมเคยเข้าใจว่าเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วจะต้องใช้คำว่า 登記簿謄本 แต่วันนี้ได้รับการสอบถามว่า 登記事項証明書 คือหนังสือรับรองฯ ใช่หรือไม่ ตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่ใข่แต่จากการตรวจสอบก็ปรากฎว่าใช่

จึงเกิดความสงสัยว่าคำศัพท์ญี่ปุ่นทั้ง 2 คำนี้ใช้งานแตกต่างกันอย่างไร และได้ทำการสืบค้นต่อไปจึงพบความจริงดังนี้คือ

 

登記事務をコンピュータで処理している登記所では,登記事項は磁気ディスクに記録されており,その内容を用紙に印刷し,証明したものが登記事項証明書です。

登記事務をコンピュータで処理していない登記所では,登記事項を直接登記用紙に記載しており,その用紙を複写し,証明したものが登記簿謄本です。

名称が異なるだけで,どちらも証明内容は同じです。

toukibokouhu

เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

ขอบเขตความหมายของคำศัพท์กับการตีความ (果物ナイフ fruit knife มีดปลอกผลไม้)

フルーツナイフ ในภาษาญี่ปุ่นหรือ fruit knife ในภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์ที่มี ๒ ความหมายด้วยกันคือ

➀西洋料理のコースなどで、食卓で果物を食べるために用いる小型のナイフ。フルーツフォークと対で使用する。

fruit knife & fork

➁果物ナイフ หรือที่ภาษาไทยเรียกกันว่า “มีดปลอกผลไม้”

果物ナイフ มีดปลอกผลไม้

เนื่องจากทั้งคำว่า フルーツナイフ และ 果物ナイフ สามารถสื่อได้ถึงคำว่า “มีดปลอกผลไม้” เหมือนกัน หากล่ามอยู่สถานการณ์ที่ชาวญี่ปุ่นเลือกที่จะใช้คำว่า フルーツナイフ เวลาพูดถึง “มีดปลอกผลไม้” เพราะหวังดีคิดว่าถ้าพูดคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วจะทำให้คนไทยเข้าใจได้ง่ายขึ้น และล่ามก็แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะมองว่าคนไทยที่สนทนาด้วยนั้นจบจากศีกษามาจากยุโรปน่าจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี จึงแปลออกไปว่า fruit knife และก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าคนไทยท่านนั้นรู้เรื่องมารยาทบทโต๊ะอาหารของชาวยุโรปดีจึงเข้าใจว่าเป็น fruit knife ที่ใช้กันบนโต๊ะอาหารคู่กับซ้อม

เหตุการณ์ดังที่ได้สมมุติขึ้นมานั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ ทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจะต้องการอาศัยการตีความของล่ามตามบริบทนั้นๆ เช่น หากเรื่องที่คู่สนทนากำลังคุยกันไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับการทานอาหารของชาวยุโรป และเกี่ยวเนื่องกับวิธีการปลอกผลไม้ของคนญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนกับวิธีการปลอกผลไม้ของคนไทย ล่ามก็อาจจะตีความตามบริบทได้ว่า フルーツナイフ นั้นหมายถึง มีดปลอกผลไม้ เป็นต้น

แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดผู้พูดเองก็ควรที่จะเลือกใช้คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากการตีความ เช่น 果物ナイフ เป็นต้น