หนังสือรับรองฯ คือ 登記簿謄本 หรือ 登記事項証明書 ???

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า “หนังสือรับรองฯ” นั้นเดิมเคยเข้าใจว่าเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วจะต้องใช้คำว่า 登記簿謄本 แต่วันนี้ได้รับการสอบถามว่า 登記事項証明書 คือหนังสือรับรองฯ ใช่หรือไม่ ตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่ใข่แต่จากการตรวจสอบก็ปรากฎว่าใช่

จึงเกิดความสงสัยว่าคำศัพท์ญี่ปุ่นทั้ง 2 คำนี้ใช้งานแตกต่างกันอย่างไร และได้ทำการสืบค้นต่อไปจึงพบความจริงดังนี้คือ

 

登記事務をコンピュータで処理している登記所では,登記事項は磁気ディスクに記録されており,その内容を用紙に印刷し,証明したものが登記事項証明書です。

登記事務をコンピュータで処理していない登記所では,登記事項を直接登記用紙に記載しており,その用紙を複写し,証明したものが登記簿謄本です。

名称が異なるだけで,どちらも証明内容は同じです。

toukibokouhu

เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s