สถิติศาสตร์กับการตรงเวลา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผมเคยรับหน้าที่เป็นล่ามให้กับอาจารย์สอนเรื่องกลวิธีทางสถิติ 統計的手法 ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่เดินทางมาสอนให้กับพนักงานชาวไทย บอกตรงๆตอนที่รับงานนี้ค่อนข้างหนักใจเพราะว่าเคยถูกหัวหน้าชาวญี่ปุ่นคอมเม้นท์ว่า あなた数字が弱いね。เพราะว่าตอบคำถามไม่ได้เรื่องจำนวนประชากรของประเทศไทย หรือ พื้นที่ประเทศไทย เป็นต้น แต่เวลานั้นไม่ใข่เวลาที่จะมากังวลเพราะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำหรือไม่ ไม่ใช่สิต้องบอกว่าต้องทำต่างหาก やらなければならない เมื่อรู้ว่าต้องทำแล้วก็ต้องคิดต่อว่าจะทำอย่างไร ด้วยความโชคดีในบรรดาผู้ที่เข้ารับการอบรมมีหลายคนที่เคยเรียนด้านสถิติศาสตร์มาก่อน จึงทำให้สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลจากเขาเหล่านั้นก่อนเร่ิมทำงานได้ 前準備

ก่อนเร่ิมทำงานมุมมองที่มีต่อเรื่องสถิติศาสตร์ของผมก็คือเป็นเรื่องที่ไกลตัว 身の回りの事ではない จับต้องได้ยากและเป็นอะไรที่ต้องมีสูตรคำนวนสลับซับซ้อนยุ่งยาก 複雑なこと แต่พอเร่ิมทำงานกับอาจารย์ท่านนี้ไปได้สักพัก ท่านก็ทำให้ผมได้เข้าใจว่าสถิติศาสตร์นั้นแท้ที่จริงแล้วมันอยู่รอบๆตัวเรานี่เอง ซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังโดยขอเกริ่นนำดังนี้คือ สำหรับท่านที่เคยไปเข้าร่วมการสัมนาหรือการฝึกอบรม 講習 คงจะทราบดีว่าจะมีเวลาพักสั้นๆช่วงสายๆและช่วงบ่าย 休憩時間 และเคยสังเกตุไหมครับว่าในบรรดาผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะมีพฤติกรรมเรื่องการกลับมาเข้ามาในสถานที่ฝึกอบรมแตกต่างกันไป โดยอาจจะสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 3 พวกด้วยกันคือ

1.พวกที่มาก่อนเวลาที่กำหนด 早く来るタイプ
2.พวกที่มาตรงเวลา その時間に来るタイプ
3.พวกที่มาช้ากว่าเวลาที่กำหนด 遅れてくるタイプ

ซึ่งเรื่องที่กล่าวไปแล้วนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก เห็นบ่อยจนชินตากันไปแล้ว 見慣れている ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษ แต่ที่มันเริ่มทำให้น่าสนใจก็ตรงที่ เมื่ออาจารย์ท่านนี้เร่ิมจดบันทึกเวลาที่นักเรียนคนแรกกลับเข้ามาในห้องไปจนถึงของคนสุดท้ายแล้วนำมาทำเป็นรูปกราฟฮิสโตแกรม ヒストグラム ซึ่งจะได้กราฟแท่งที่รวมตัวกันเป็นรูปคล้ายภูเขา 山 หรือ รูประฆังคว่ำ 鐘(ベルカープ) ดังตัวอย่างด้านล่าง

ฮิสโตแกรม

จากนั้นแกก็เอาตัวอย่างนี้มาเป็นข้อมูลประกอบการสอนเรื่อง 正規分布 normal distribution การแจกแจงแบบปกติ ซึ่งฮิสโตแกรมที่ได้จากข้อมูลเวลากลับเข้าเรียนนี้ก็เกือบจะเป็นรูประฆังคว่ำอย่างที่แกสอนจริงๆ คือคนส่วนน้อยเท่านั้นที่กลับเข้าเรียนไว หรือในทางกลับกันคือกลับเข้าเรียนช้า มาถึงตอนนี้ผมจึงร้อง อ๋อ!!!

หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจึงได้ถามอาจารย์ว่า “กลวิธีทางสถิติเนี่ยมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ” อาจารย์ก็ตอบว่า “ใช่ครับ นอกจากนั้นสถิติศาสตร์ยังถือได้ว่าเป็นการพยากรณ์ 占い อย่างหนึ่งซึ่งอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง” มาถึงตอนนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องโหราศาสตร์ขึ้นมาทันที ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะเลยเถิดไปเรื่องอื่นครับ