การเดาฉากหนัง 映画のシーン กับการเตรียมใจในการทำงาน 心得

เช้าวันนี้ถูกถามเรื่องความแตกต่างระหว่างคำว่า 結果  กับ 効果 จึงได้อธิบายไปตามความหมายก่อนว่า “結果 จะแปลว่า ผลลัพธ์ ส่วน 効果 จะแปลว่า ได้ผล” ซึ่งเมื่อดูจากคำแปลแล้วจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน แต่ก็อีกแหละครับดูผิวเผินแล้วเหมือนจะเข้าใจ (ถึงความแตกต่าง) แต่ก็ไม่เข้าใจ ผมก็เลยอธิบายในลักษณะของการยิงคำถามไปว่า “คำว่าได้ผลเนี่ยทราบไหมว่าผลที่ว่านี่หมายถึงผลอะไร” เมื่อเห็นว่าคงจะไม่ได้คำตอบแน่จึงได้อธิบายต่อไปว่า “ผลที่พูดถึงนั่นได้แก่ผลที่เราคาดหวังให้มันเกิดหรือเป็นเช่นนั้น 期待効果” พออธิบายมาถึงตรงนี้ก็ทำให้พอจะมองเห็นภาพขึ้นมาบ้างแล้ว

เพื่อไม่เป็นการเสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ผมก็เลยใช้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างในการอธิบายเรื่องความขัดแย้งระหว่างคู่สนทนา ซึ่งเกิดขึ้นได้ตามปกติเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเข้าใจผิด เป็นต้น ความเข้าใจผิดที่จะกล่าวถึงจากตัวอย่างข้างต้นเกิดจากการคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือหากคู่สนทนามิได้มีการทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องของผลที่คาดหวังแล้ว คำว่า “ได้ผล” ในความเข้าใจของคู่สนทนาแต่ละฝ่ายก็จะแตกต่างกัน ซึ่งหากเริ่มการสนทนาจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเร่ิมต้นใหม่จากการทำความเข้าใจให้ตรงกัน นั่นก็หมายถึงเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เปรียบดังเช่นการติดกระดุมเสื้อ หากเราติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกและยังคงติดกระดุมไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังติดกระดุมผิดอยู่ ก็จะทำให้เราอาจจะรู้ตัวว่าติดกระดุมผิดก็ต่อเมื่อติดกระดุมเสร็จแล้ว ซึ่งแน่นอนครับว่าเราต้องเสียเวลาปลดกระดุมทั้งหมดออกก่อนที่จะติดกระดุมใหม่ให้ถูกต้อง

button hole

เรื่องติดกระดุมเสื้อข้างต้นนั้นหากมีคนอื่นมาเตือนหรือบอกว่าเรากำลังติดกระดุมผิดอยู่ในขณะที่เราเพ่ิมติดกระดุมไปไม่กี่เม็ด คุณคิดว่าดีไหมครับ หากมองว่าความเข้าใจของคู่สนทนาเปรียบได้กับรังดุม ボタンホール กับกระดุม ボタン ล่ามก็คงเป็นคนที่ยืนมองดูการติดกระดุมอยู่ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าพวกคุณกำลังติดกระดุมผิดอยู่ และนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของล่ามในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมให้การสนทนาซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

efficiency

กรณีที่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้ล่ามสามารถเตือนได้ว่ากำลังติดกระดุมอยู่ การที่ล่ามเข้าใจเพียงแต่รับรู้อยู่ว่าคู่สนทนากำลังติดกระดุมผิดอยู่ก็เพียงพอแล้วครับ ที่พูดเช่นนั้นเนื่องจากว่าการสื่อสารในลักษณะที่ติดกระดุมผิดเช่นนี้มีโอกาสสูงที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างคู่สนทนาและทำให้เกิดอารมณ์ (เสีย) การที่ล่ามสามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึงอารมณ์ของคู่สนทนาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาถัดมานั้น จะช่วยให้ล่ามสามารถที่จะลดผลกระทบจากคลื่นอารมณ์ของคู่สนทนาได้

you!

angry

เปรียบได้กับการดูภาพยนต์บางเรื่อง เช่น บ้านผีปอบ ซึ่งเราพอจะเดาออกว่าจะต้องมีฉากที่ผู้คนวิ่งหนีผีปอบและต้องหนีลงไปในโอ่ง แล้วผีปอบก็ตามลงไป ในลักษณะเดียวกันหากเราดูหนังผีเรื่องอื่นและเราเดาได้ว่าฉากต่อไปผีจะต้องโผล่มา อารมณ์หรืออาการตกใจของเราก็คงไม่มีหรือมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่เราไม่รู้ว่าฉากต่อไปจะมีผีโผล่ออกมา ดังนั้นในการทำงานของล่ามก็ต้องฝึกดูเหตุการณ์ที่พบเจอในการทำงานให้เหมือนกับการดูหนัง หากทำเช่นนั้นได้แล้วละก็ผมเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะจัดเตรียมใจของเราให้พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆได้