ปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ 2012年第四四半期

キャンピングトレーラーとは、箱型の居室にドア、窓、ベッド、ダイニングテーブル、キッチン、トイレ、シャワーなど生活に必要な装備を一通り整えたトレーラーを言う。トラベルトレーラー (Travel trailer) とも言う。欧州ではWohnwagenもしくはキャラバンCaravanと呼ばれる。牽引する車両をトラクターと呼ぶ。

รถบ้าน (อังกฤษ: Recreational vehicle หรือ RV (อเมริกัน-อังกฤษ), อังกฤษ: Recreational vehicle (อังกฤษ-อังกฤษ)) เป็นรถที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้ และเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อาจขับรถบ้านไปได้โดยเราไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมหรือกางเต็นท์ รถบ้านโดยส่วนมากจะเป็นรถตู้, รถบัส หรือรถกระบะดัดแปลง

ในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักรรถบ้านโดยทั่วไปมักหมายถึงยานยนตร์ที่ประกอบด้วยบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับที่มีในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่มักจะรวมทั้งครัว, ห้องน้ำ, บริเวณที่ใช้หลับนอน และ บริเวณที่ใช้นั่งเล่น พักผ่อน และรับประทานอาหาร ในประเทศอื่นอาจจะใช้คำว่า “รถคาราวาน” หรือคำว่า “รถแคมพ์” (Campervan) มากกว่า และตัวรถที่เป็นรถบ้านก็แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วรถบ้านในประเทศอื่นๆ จะมีขนาดย่อมกว่าที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของรถบ้านมีด้วยกันหลายประการ ตั้งแต่ใช้ในการท่องเที่ยวพักผ่อนระยะสั้น ไปจนถึงการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวร ในกรณีหลังนี้ก็มักจะจอดตามสถานที่เฉพาะกิจที่เรียกว่า “Trailer park” (ซึ่งต่างกับที่จอดรถบ้านประเภทอื่น) นอกจากการเป็นเจ้าของรถบ้านเองแล้ว รถบ้านก็มีบริการให้เช่าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากจะใช้สำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว รถบ้านก็ยอาจจะใช้สำหรับสำนักงานเคลื่อนที่สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อยครั้ง รถประเภทหลังนี้ผู้เป็นเจ้าของอาจจะสั่งสร้างพิเศษ เช่นมีห้องทำงาน, เพิ่มระบบไฟฟ้าให้มีพลังสำหรับการใช้สอยเพิ่มขึ้น, ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ดาวเทียมเป็นต้น

国民総幸福量 Gross National Happiness, GNH ความสุขมวลรวมประชาชาติ

国民総幸福量は、精神面での豊かさを「値」として、或る国の国民の社会・文化生活を国際社会の中で評価・比較・考察することを目的としている。この目的は、国民総生産 (Gross National Product, GNP)や国内総生産 (GDP) との大きな違いである。つまり、GNPまたはGDPが、計算方法に違いはあっても、或る国の社会全体の経済的生産及び物質主義的な側面での「豊かさ」だけに注目し、その国の国民生活を数値化、つまり「金額」として表現していることを批判するものである。GNPやGDPに示される或る国の資本主義的価値が、その国の国際的貿易経済での成長指数であるのは明白だが、この数値だけが、その国や国民を、国際社会の中で評価・比較・位置付けする一般的な手段となっていることに疑問視する観点から、国民の生活を、全く別の方向から比較・評価する基準を示すものとして注目され、使用されている。

避雷針 Lightning rod สายล่อฟ้า

は建築物を雷・落雷から保護する仕組みのひとつ。地面と空中との電位差を緩和し落雷の頻度を下げ、また落雷の際には避雷針に雷を呼び込み地面へと電流を逃がすことで建物などへの被害を防ぐ。そのため、「雷を避ける針」という表記ではあるが、実際には必ずしも雷をはねのけるものではなく、字義とは逆に避雷針へ雷を呼び寄せる、いわば「導雷針」ともなる。

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

落雷 ฟ้าผ่า 雲と地面との間に起きる放電現象で、必ずしも稲妻を伴うとは限らない。

稲妻 ฟ้าร้อง 気象を原因とする放電に伴う閃光で、特に放電経路が筋のように光るもの。雲と雲との間の放電もあるので、必ずしも落雷を伴うとは限らない。また、あたり一面がぱっと光るようなものは稲妻とは呼ばない。

418727_407508645969803_1722898333_n

蝶番 Hinge บานพับ

การนำยางเก่ากลับมาใช้ใหม่ タイヤの再生 หรือที่นิยมเรียกว่า การหล่อดอก

มื่อเช้าได้คุยกับชาวญี่ปุ่นเรื่องปะยาง ซึ่งคู่สนทนาของผมเข้าใจว่าคือ การนำยางกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า タイヤの再生 ซึ่งก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เชิงซะทีเดียว จากการค้นหาข้อมูลก็พบว่า

タイヤの再生方法 วิธีการนำยางกลับมาใช้ใหม่ としては主に下記の3種類が挙げられる。

1. リトレッド(リキャップ)Retread, Recap การปะยาง:タイヤに新たなトレッドが刻まれたゴムを貼り付け、熱加工で接着する。多品種少量生産に適する。

2. リモールド Remold การหล่อดอกยาง:タイヤに新たなゴムを貼り付ける点はリトレッドと同じだが、金型でトレッド面を刻む。大量生産向き。

3. リグルーブ Regroove การเซาะร่องดอกยาง:新品タイヤの時点でトレッドを厚く造り、溝が浅くなったら彫り直すことで新品状態の排水性やグリップ力を維持する。

กะกลางวันคือ 日勤 ・昼勤

日勤 มี 2 ความหมายคือ

1 毎日出勤すること。「事務所に―する」2 夜勤に対して、昼間の勤務。

ซึ่งคำดังกล่าวส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในความหมายที่ 1 เพราะการทำงานในญี่ปุ่นจะมีทั้งแบบที่ทำงานทุกวัน 日勤 และทำงานบางวัน 隔日勤務 ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้คือ

仕事内容 タクシー乗務員

1 勤務時間 ☆自由出勤制
[1] 本社営業所…隔日勤務
[2] 天美営業所…日勤(昼勤・夜勤)、隔日勤務制

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า 日勤 จะประกอบไปด้วยการทำงานกะกลางวัน 昼勤 และกะกลางคืน 夜勤 นอกจากนั้นก็ยังมีบทความด้านล่างช่วยอธิบายในเรื่องดังกล่าวได้ดี

今日からまたしばらく”昼勤”です。うちの会社では昼間の勤務を昼勤って言ってます。夜は夜勤。家で昼勤っていうと、『日勤だろ!昼勤なんて普通は言わないぞ!』って言われますが、そうなの高校卒業して寮に入って、それがあたりまえで来たのでよく分かりません。まあ、確かに外で昼勤なんてあんまり聞いたことないですが。。。

廃水と排水

เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสแปลแบบฟอร์มของทางราชการ คือ แบบ ทส. ๑ แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ก็พบว่ามีคำศัพท์ภาษาไทยอยู่ ๒ คำที่คล้ายแต่ไม่เหมือนกันคือ

น้ำเสีย [ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย]
廃水 น้ำเสีย Waste water

น้ำทิ้ง [การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย]
排水 น้ำทิ้ง Drain water

ซึ่งอาจจะให้นิยามถึงความแตกต่างของคำศัพท์ทั้ง ๒ ได้ดังนี้คือ น้ำเสียคือน้ำที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่วนใหญ่ก็จะไหลไปรวมกับน้ำฝน (ถ้ามี) กลายเป็นน้ำทิ้งซึ่งจะถูกระบายออกสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป

「排水」と「廃水」はどのように違うのでしょうか?

「排水」は、水を外に排出すること、あるいは排出された水を指します。

「廃水」は、使用後の汚れた水のことです。

しりぞけるという意味がある「排」、

廃止することを意味する「廃」とも

文字がそのまま、意味の違いを示しています。

ちなみに、水を供給することを「配水」と言います。

「排水」を使う例は

生活排水、工場排水、排水基準、地下排水

「廃水」を使う例は

廃水処理、工業廃水

公害問題などでは「工場廃水」を使う場合もあります。

「排」と「廃」は水以外に熱にも使われます。

「排熱」は熱を外に出すこと

(工場排熱、排熱総量 など)

「廃熱」は副次的に発生した熱、余熱のことです。

(廃熱利用、廃熱回収、排熱ボイラー など)

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการพาชาวญี่ปุ่นไปงานศพ

คำศัพท์ที่ควรรู้

棺おけ โลงศพ
綿の紐 ด้ายสายสิญจน์
香典 เงินทำบุญงานศพ
葬儀 พิธีงานศพ
(葬式用)花輪 พวงหรีด
主催者 เจ้าภาพ
合掌 การพนมมือ
読経 การสวดมนต์
法衣 จีวร
木を薄く削り花の形した薪 ดอกไม้จันทน์ : ฟืนที่ทำจากไม้ที่ไสมาบางๆแล้วทำเป็นรูปดอกไม้
献花 การวางดอกไม้จันท์
火葬 การประชุมเพลิง

พิธีการบางส่วนที่ควรรู้

タイでの葬式は五日間行われると聞いたときはびっくりしました。もちろん値段により短い(三日)日もあります。とりあえず私の場合は五日間で行うことにしました。日本ですとまず隣近所がお手伝いに来てくれますが、タイでは一切近所は関係なく身内、親族だけでとり行います。

葬儀に主催者がいる・・・?
例えば、親族、職場、関連会社、故人の友人一同、それに我が社、などなど・・・奇数回数を原則として連日行われる、従って弔問は自分が関係する主催日の時に行けばいい

葬儀の主催者になる、これも大事なお付き合いなのだ

通夜は普通、僧侶が9人、お経を唱え、参列者代表9名がお坊さんにお供え物を捧げ、先祖の御霊に水を手向ける・・・これら儀式が滞りなく進められていく

そして、最後に短い読経で終る、その間約2時間ほど

落下・墜落・転落

この高さの崖から車で____したのでは命はないだろう。

1.落下 การหล่นลงมา
2.墜落 การร่วงหล่น
3.転落 การกลิ้งหล่น

この三つの選択肢の区別は何ですか?

日本語の問題としては,不適切だと思います。なぜなら,どれでも通じるからです。

「落下」と「墜落」は,崖の上から飛び出したあと,崖の途中の斜面に接することなく,下の地面(谷底,海面などでもいい)に激突した場合です。そのうち,墜落のほうは,とても高い崖なら使えるでしょう。

「転落」は,崖の上から飛び出したあと,崖の途中の斜面に接して転がりながら,下の地面に激突した場合です。車の初速度が小さく,斜面の勾配がゆるければ,こうなります。

落下と墜落は、主に空気中を落ちていく場合に使い、転落は斜面などを転がり落ちていく場合に使います。
落下と墜落の違いは墜落はもともと飛んでいるものが落ちる場合に使うことが多いと思います。

似ている言葉としては、滑落という言葉もありますが、これは滑り落ちるという意味で、主に人間が山などで斜面を落ちた場合に使います。

พวงหรีด a funeral wreath(葬式用)花輪

花環(はなわ)とは、生花または造花で作られたリング状のものをいう。花輪とも書く。

「花環」と「花輪」

どっちでもいいと思いますよ。環は、両端がつながった「線がめぐっている状態」であり、輪はそれに加えて形が円であることが条件です。花輪のお葬式版は、白を基調とした色合いのものになります。デザインに関しては地方によって様々です。その地方独特のものなどもあります。

あまりにも違ったデザインの花輪を贈ってしまい、自分の花輪が浮いてしまうなどならないよう、その地方で使われているものをお贈り致しますのでご安心下さい。

葬儀用花輪は会社・団体の方から贈られるケースの方が多いのですが、個人の方から贈られるケースもかなり増えております。

最近では、地域や式場により、お届け出来ない事もございますので、贈るときは必ずご葬家、または斎場の方へ直接ご相談される事をおすすめいたします。

คำว่า “การประชุม” ในภาษาไทยบางครั้งก็อาจจะแปลว่า 会議 หรือบางครั้งก็อาจจะแปลว่า 打ち合わせ ด้วยเหตุนี้เองจึงนำมาซึ่งการค้นหาว่าภาษาญี่ปุ่นทั้ง ๒ คำนี้แตกต่างกันอย่างไร

【会議】関係者が集まって相談をし、物事を決定すること。また、その集まり。
例→「編集方針について―する」「―室」

【打ち合わせ】前もって相談すること。下相談。
例→「仕事の―をする」

会議は「物事を決定すること」に対して、打ち合わせは「事前に相談事をすること」という意味みたいですね。

「会議」だと 単なる「話し合い」という感じしかなく、その会合・討議自体がメインイベントだったり
特に理由はなくても 定期的にメンバーが集まって話題を交わすことになっている場合もありますが、
「打ち合わせ」という単語は 「“何かの行事・仕事などを間近に控えて”、準備のために 必要な議論を詰めておく」というシチュエーションが大前提だと思います。打ち合わせの方が、「何か主目的の前の下準備」という要素を含んでいます。

นอกจากความต่างของคำศัพท์ทั้ง ๒ คำแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่า ก่อนจะทำการประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องใดๆควรจะมีการหารือ หรือมีตติ้งกันเป็นการล่วงหน้าก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่เป็นภาระให้กับล่ามซึ่งต้องมาทำหน้าที่ในการลดความขัดแย้ง

งาน ๓ ประเภทที่อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดจากการทำงานของคนได้

初めて(はじめて、Hazimete) – 初めてやる作業
久しぶり (ひさしぶり、Hisashiburi) – 久しぶりに行う作業
変更 (へんこう、Henkou)- 手順や方法が変更された作業

冗長設計 Redundant design

คือการออกแบบให้ระบบยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ถึงแม้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะเสียหายจนไม่สามารถทำงานได้ก็ตาม โดยการเตรียมสิ่งเดียวกันสำรองเอาไว้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปจะไม่นิยมออกแบบในลักษณะนี้นอกจากต้องการความไว้วางใจสูง เช่น ยานอวกาศ เป็นต้น (ยังหาคำแปลภาษาไทยที่เหมาะสมไม่ได้ครับ)

切断砥石 cut off grinding wheel ใบตัด (เหล็ก, สแตนเลส) に関する知識の内容が記載されているウェーブサイトです。

リハーサル Rehearsal การซ้อม เป็นคำที่มักจะใช้สำหรับการซ้อมการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงละคร 演劇 หรือการแสดงดนตรี 音楽 เป็นต้นเพื่อซักซ้อมความพร้อมหรือแก้ไขจุดบกพร่อง 不具合 ก่อนจะมีการแสดงจริงดังที่ได้กล่าวไว้ในความหมายด้านล่าง สำหรับการทำงานในบริษัทคำศัพท์คำนี้อาจจะถูกนำมาใช้กับกรณีอื่นๆได้ เช่น การซักซ้อมการนำเสนอ Presentation 発表 เป็นต้น นอกจากวัตถุประสงค์ 目的 ของการซ้อมการนำเสนอในแง่ของการสำรวจความพร้อมของสถานที่ 場所 และอุปกรณ์ 設備 เพื่อหาจุดบกพร่องและทำการแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว การซ้อมในลักษณะดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นพื้นที่หรือโอกาสในการเรียนรู้ 教育の場 ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง โดยหัวหน้า 上司 ก็จะให้ความเห็นและมุมมองในการทำงานสอดแทรกไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันลูกน้อง 部下 ก็ได้มีโอกาสในการนำเสนอมุมมอง 視点 ของตนผ่านเนื้อหา 内容 และรูปแบบของการนำเสนอด้วยเช่นกัน

意味

演劇・音楽・放送などで、本番前に行うけいこ。予行演習。

放送・映画・演劇・演奏などの下げいこ。予行演習。 「カメラ--」

リハーサル (Rehearsal) とは、個々の場面を本番と同様に進行させて、進行を確認する行為である。同義語や類義語には下稽古・予行演習があり、業界用語としての略称にはリハなども使われる。

リハーサルは、音楽興行や演劇、あるいは進行が決まっているイベント、またはテレビ・映画・音楽コンテンツ・ラジオなどの映像や音声を収録する前に主に行われる。音響、照明、舞台装置などと演者の兼ね合い、実際の進行などを最終的にチェックするのが目的である。

予定される内容を実際に行って、その状態をチェックするのが目的ではあるが、この中では関係者の進行内容に対する把握具合を高めたり、機材や設備の最終チェック、また期待された効果が実行中に得られるかのテストといった様々な理由付けが見られ、リハーサル中にはそれらの見直しが平行して行われ、問題が出たら中断して改善され、問題個所の少し前から再度リハーサルが続けられる。

幾つかの段階があり、照明のみや関係設備のみといった部分的なリハーサルや、ある一区切りのみ、幾つかの連続したシーンを通してや、全体をといった具合に行われる。ただ外部に見せる訳ではないため、段階によっては演者は平服のままであったり、監督者の大声での指示が飛んだり、舞台上で本番では裏方に徹するスタッフが状況を見守ったりと、本番では行われない進行が成されるのが常である。

梃子棒(てこ棒) Lever ไม้คาน

天然ボケ

天然 แปลว่า “ธรรมชาติ”
ボケ แปลว่า “สมองเลอะเลือน,ประสาทรับรู้ช้าลง,หลง ๆ ลืม ๆ”

โดยจะขอให้ความหมายรวมของ 天然ボケ ว่า “เอ๋อแบบธรรมชาติ” ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะนี้จะสังเกตุได้จากอาการต่างๆดังนี้คือ

・ぽーっとしている。เหม่อลอย
・よく人の話を聴いていない、もしくは、話が飛ぶ。ไม่ค่อยฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือพูดนอกเรื่อง
・自分は天然ボケではない、と自覚している。ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเอ๋อแบบธรรมชาติ

เข้าใจว่ามีล่ามจำนวนไม่น้อยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานร่วมกับบุคคลที่มีบุคลิกเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้เองเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามก็ต้องมีวิธีการรับมือในแบบที่แตกต่างกันไปตามสไตล์ของแต่ละคน ไม่ทราบว่าล่ามแต่ละท่านมีวิธีการรับมืออย่างไรกันบ้างครับ

บัตรสนเท่ห์ anonymous letter 匿名の手紙

บัตรสนเท่ห์ คือ จดหมายใดๆที่มีการส่งเพื่อเป็นฟ้องว่าคนคนหนึ่งกระทำการไม่ดีในหน้าที่หรือคิดกระทำการไม่ดีในหน้าที่ และจะเป็นผลเสียต่อองค์กร หรือ บริษัท หรือแม้กระทั่งภาคส่วนหรือแผนกย่อยภายในองค์กร และอาจจะก่อให้เกิดเรื่องเสียหายแก่องค์กรได้ โดยจะมีบุคคลที่โดนกล่าวอ้างไว้ในเนื้อจดหมาย และ คนที่ส่งจดหมายมาไม่ออกนามไว้ในจดหมายโดยตรง หรือ อาจจะมีการออกนามแต่อาจจะเป็นชื่อปลอมได้เป็นต้น หรือ อ้างตนว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งส่งจดหมายนั้นเข้ามา ยังผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือส่วนบริหารโดยตรง

豪雨 A heavy rain ฝนตกหนัก

ช่วงปลายสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลองมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับฝนตกหนักที่คล้ายคลึงกัน 2 คำดังนี้คือ

気象庁の雨に関する用語の解説によると、

【 大雨 】とは

大雨注意報基準以上の雨のことで、注意報の基準となる予想雨量などについては、地域の地理的な特性、過去の災害事例、防災施設の状況(直前に地震があって堤防が破損しているなど)を加味して、適宜設定が変更されるようになっているそうです。

【 豪雨 】とは

著しい災害が発生した顕著な大雨現象のことで、過去に発生し命名された大雨災害の名称か、もしくは地域的に定着している災害の通称(例:東海豪雨)の名称を引用する形で用いていうもので、一般に発表する予報や警報、気象情報等では、「豪雨」単独では用いないそうです。

นอกจากนั้นลองมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับ ฝน ในภาษาญี่ปุ่นที่จำแนกตามลักษณะการตกดังนี้คือ

雨の降り方・弱い雨 地面が濡れる程度(1時間に3ミリ未満の強さの雨、小雨を含む)

・やや強い雨 ザーザーと降り、地面一面に水溜りができる(1時間におよそ10ミリ以上20ミリ未満の雨)

・強い雨 土砂降りとなり、傘をさしていても濡れる(1時間におよそ20ミリ以上30ミリ未満の雨)

・激しい雨 バケツをひっくり返したように降り、道路が川のようになる(1時間30ミリ以上50ミリ未満)

・非常に激しい雨 滝のように降り、水しぶきであたり一面が白っぽくなる(1時間50ミリ以上80ミリ未満の雨)

・猛烈な雨 息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感ずる(1時間におよそ80ミリ以上の雨)

・小雨 数時間続いても雨量が1ミリに達しないくらいの雨

・大雨 大雨注意報基準以上の雨

・豪雨 1時間または3時間の少なくとも一方が大雨警報基準を超え、かつ24時間の警報基準を超える大雨

・暴風雨 暴風(平均風速毎秒20㍍を超えるような風)に雨を伴うもの

・霧雨 微小な雨滴(直径0.5ミリ未満)による弱い雨

・長雨 数日以上続く雨の天気

日産、日本で新ラティオ発売:タイから「逆輸入」2モデル目

ประโยคข้างต้นแปลออกมาได้ว่า “นิสสันเริ่มวางจำหน่ายรถยนต์ ลาติโอ รุ่นใหม่ในญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 2 ที่นำเข้าจากไทย”แล้วทำไมไม่ใช้คำว่า 輸入 แทนคำว่า 逆輸入 เราลองมาดูกัน
逆輸入 เป็นคำพูดในมุมมองของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรถยนต์ กล่าวคือถ้าพูดถึงการนำเข้ารถยนต์ก็จะหมายถึงประเทศอื่นนำเข้ารถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการที่ญี่ปุ่นนำเข้ารถยนต์จากประเทศอื่นๆ เช่น ไทย เป็นต้น จึงเป็นการนำเข้าที่สวนทางกับสภาพเดิมที่ควรเป็น และจะใช้คำว่า 逆輸入

低気圧地域 Low-pressure Area หย่อมความกดอากาศต่ำ

ความกดอากาศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ความกดอากาศสูง (High pressure areas) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงนี้จะมีท้องฟ้าแจ่มใสและอากาศหนาวเย็นกระแสลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (ในซีกโลกฝ่ายเหนือ) อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

2. ความกดอากาศต่ำ (Low pressure areas) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง กระแสลมจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ในซีกโลกฝ่ายเหนือ) บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนี้ ท้องฟ้าจะมีเมฆมาก ถ้าหากมีความกดอากาศต่ำมากก็จะเป็นพายุดีเปรสชั่นและอาจรุนแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อน

area of low pressure (area where atmospheric pressure is low)

A stationary area of low pressure over the Great Lakes has brought us a week of rain and fog.

不可抗力 Force Majeure เหตุสุดวิสัย

1. เหตุที่เกิดขึ้นนั้นต้องมิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ต้องประสบ แต่เกิดจากเหตุภายนอกตัวผู้ต้องประสบ ซึ่งอาจเกิดจาก
* ภัยธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของมนุษย์ อาทิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม เป็นต้น
* อำนาจรัฐ คือราชภัย เช่น การที่รัฐออกกฎหมายห้ามการกระทำบางอย่างกรณีเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยได้
* การทำของบุคคลภายนอกหรือปัจจัยภายนอก เช่น คนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด หรือต้นไม้รากเน่าล้มมาโดนรถที่กำลังวิ่งไปถึงตรงนั้นพอดี เป็นต้น

2. บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกันได้แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามความสมควรแล้ว แต่ถ้าหากได้จัดการระมัดระวังตามความสมควรแล้วเหตุนั้นจะไม่เกิดขึ้น ก็จะถือเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้ การที่ไม่อาจป้องกันได้ในที่นี้ หมายถึงเหตุหรือผลที่บุคคลทั่ว ๆ ไป ไม่อาจป้องกันได้

เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดข้ึน และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความรับผิดท้ังปวง ไม่ว่าจะเป็นความรับทางแพ่งหรือทางอาญาก็ตาม

地震,台風などの天災地変のように,有害な結果をもたらすできごとであって,社会観念上その結果を防止するために通常の人に期待される最高の注意を払い,いっさいの方法を尽くしても,なお避けることのできないものをいう。一般に,法律上の責任,義務,不利益を免れさせるという法律効果をもつ。なお,当事者の病気や企業施設の瑕疵(かし)など内部事情によるものは,たとえ過失によらなくとも不可抗力とはいえない。

不可抗力による契約不履行について
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

公的水路 ทางน้ำสาธารณะ

約30年前に購入した土地で、購入当時、売主と買主(当方)双方とも当時の登記簿等の上でも、双方の主観上の上でも購入した土地の下に「公的水路」が戦前通っていたことなど全く認識していなかったのですが、つい先日、市の担当者が明治時代に作成された公図に基づいた「 地籍調査 」という名目で「戦前にあったとされる水路」を(国有のものだから)約30万円で買い取れと急にいってきました。

公的水路で民有地でないもの
ทางน้ำสาธารณะที่ได้อยู่ในที่ดินของเอกชน

線分析 line analysis

分光分析において、試料上を電子ビームで線状に走査し、その線上でのスペクトルを得る分析。

การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการกราดลำแสงอิเล็กตรอนไปบนชิ้นงานตัวอย่างในลักษณะที่เป็นเส้นและได้มาซึ่งสเปคครัมบนเส้นดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสเปกโทรสโกปี (spectroscopy)

同音異義語 homonym คำพ้องเสียง

วันนี้ลองมาฝึกทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเลือกใช้คำพ้องเสียงกัน

問題 あふれた川の水が家屋に「シンニュウ」する、はどれでしょう?

●進入
進み入ること。

▽例▽

場内に進入する・危険地帯に進入する・飛行機が滑走路に進入する

●侵入

他の領域に不法に入り込むこと。

▽例▽

家宅侵入罪・国境を越えて侵入する・敵の侵入を防ぐ・強盗が侵入する

●浸入

建物や土地に水が入り込むこと。

▽例▽

雨水が浸入する・建物に濁水が浸入する・地下水の浸入を防ぐ

バフ仕上げ buffing การขัดผิว, การปัดเงา (การขัดเงา)

布や皮革などの柔軟性に富んだ材料で作った円板状のバフ車を高速で回転させ,その外周に各種の砥粒(とりゆう)を密着したり,油脂や液体を媒体として一時的に保持させて金属や非金属の表面加工を行う砥粒加工法の一種。研削といしと異なってバフ車はそれ自体の剛性はほとんどないため,寸法や形状精度を出すことはできず,表面の平滑化や鏡面化など,主として外観の向上を目的としている。砥粒切れ刃による切削作用のほか,加工物表面の塑性流動も加工機構上重要な役割を演じていると考えられている。

ダムの貯水量が不足、農業用水供給に影響
ปริมาณกักเก็บน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำให้กับภาคการเกษตร

気がつくเป็นคำที่มักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงานของชาวญี่ปุ่น สามารถแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้หลายคำ เช่น รู้ตัว, ฉุกคิด, เอะใจ เป็นต้นซึ่งคำเหล่านี้ค่อนข้างจะมีความหมายที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัว มองว่าคำเหล่านี้อาจจะยังถ่ายทอดความหมายออกมาได้ไม่ครบถ้วน แม้ว่าความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวในภาษาญี่ปุ่นจะระบุไว้ว้า

き‐づき【気付き】
それまで見落としていたことや問題点に気づくこと。「小さな―が大発見につながる」「日々の―が成長をもたらす」「生徒の―を促す」

จากการสืบค้นโดยใช้คำว่า “สติ” ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดในวิกิพีเดีย ก็พบว่ามีการให้ความหมายของคำดังกล่าวในภาษาญี่ปุ่นว่า 気づき(サティ)อีกทั้งความหมายของคำว่าสติในวิกิพีเดียฉบับภาษาไทยก็ยังอธิบายไว้ชัดเจนคือ

สติ มีใช้ในอีกหลายความหมาย เช่น กำหนดรู้ ตระหนักรู้ ระลึกรู้ สัมผัสรู้ รู้สึกตัว และอื่นๆ ที่ใช้ในความหมายการทำความกำหนดรู้สึกตัวในปัจจุบันต่อผัสสะใดๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้กำหนดรู้เฉพาะหน้า ให้เท่าทันต่อสัมผัสตามความเป็นจริงต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา ให้จิตเป็นอิสระต่อสิ่งที่มากระทบในฐานะเป็นเพื่อผู้เฝ้ารู้เฉย ด้วยการเพิ่มการรับรู้ทางประสาทสัมผัส โดยลดการคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกอื่นๆ

สติใช้เพื่อที่จะรู้เท่าทันในสังขาร 3

รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว(กายสังขาร) ในอันที่จะการสร้างกรรมใดๆ นั่นคือศีล

รู้เท่าทันในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต(จิตสังขาร) จนจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ นี่คือสมาธิ

รู้เท่าทันความคิดทั้งหลาย(วจีสังขาร) ว่าความคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่(โยนิโสมนสิการ) นี้คือปัญญา

จึงสามารถบอกได้ว่า 気づき มีมิติที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองต้องอาศัยการฝึกฝนดังเนื้อหาต่อไปนี้คือ

สติ เป็นคุณธรรมที่เกิดเองไม่ได้ ต้อง ทำให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนรวบรวมจิตใจให้นิ่งแน่วด้วยวิธีต่างๆ เช่นการเจริญวิปัสสนาคือการฝึกตามมหาสติปัฏฐานสูตร ทำสมาธิ สวดมนต์ ภาวนาคือให้มีความรู้สึกตัวผ่านอายตนะทั้ง 6

ฉะนั้นหากล่ามท่านใดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องดีแล้ว กล่าวคือเป็นผู้เฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นและรับรู้เข้ามาผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ รวมถึงสภาพจิตหรืออารมณ์ได้แล้ว การเจริญสติก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมกันในขณะที่ท่านทำงาน ซึ่งยังผลให้ท่านสามารถที่จะ 気がつく ในเรื่องที่ท่านกำลังแปลอยู่ได้เช่นกัน

赤ちゃん (ลูกเล็ก) เด็กแดง

เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและไทยอีกส่วนที่มีความหมายตรงตัวอย่างมากสมควรจะนำเอามาใช้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่าคำศัพท์ดังกล่าวไม่ค่อยนิยมที่จะนำมาใช้จนทำให้กลายไปเป็นภาษาที่ถูกลืม

ขออนุญาตอธิบายความหมายที่ตรงตัวกันผ่านเนื้อหาที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์พันธ์ทิพย์และวิกิพีเดียวดังนี้คือ

ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ในความเห็นว่า

เด็กแดง หมายถึง เด็กก่อน เด็กเล็ก ๆ ซึ่งเห็นผิวอ่อนเป็นสีเนื้ออมชมพู จึงมักจะเรียกว่า เด็กแดง หนูแดง และหลายคนก็มักจะได้ชื่อว่า แดง มาจนโต ด้วยเหตุที่ เด็กแดง หรือ หนูแดง หมายถึง เด็กอ่อน คนที่โตแล้วแต่ทำตัวเป็นเด็ก ยังอ้อนให้แม่เอาใจให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้จึงจะถูกตำหนิว่า โตแล้วยังทำตัวเป็นหนูแดงอยู่อีก คำว่า เด็กแดง ปรากฏในสำนวนว่า ลูกเล็กเด็กแดง หมายถึง ลูกที่ยังเยาว์มีอายุน้อยอยู่ ยังดูแลตัวเองไม่ได้ เช่น ตอนสงครามเราต้องพากันหนีระเบิดพาลูกเล็กเด็กแดงไปหาที่อยู่กันตามต่างจังหวัดให้ไกลจากจุดยุทธศาสตร์ คำว่า ลูกเล็กเด็กแดง มักพูดเพี้ยนกันเป็น ลูกเด็กเล็กแดง

赤ちゃん(あかちゃん)は、産まれたばかりの子供のこと。赤子(あかご)、赤ん坊(あかんぼう)とも言う。なお、人間以外の動物にも「赤ちゃん」が用いられることがしばしばある。種にもよるが、生存のために援助を必要とする弱い存在である。多くの種で赤ちゃんは愛らしい外見をしており、これは援助を受けやすくするために有利な形質なのではないかとの解釈もある。

โดยส่วนตัวแล้วอยากจะรณรงค์ให้คนไทยนำภาษาไทยดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วมาให้ เช่น ใช้คำว่า เด็กแดง แทนคำว่า เด็กทารก เป็นต้นเพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเห็นภาพสมกับความเป็นภาษาไทยที่ตรงตัวและเรียบง่ายสืบต่อไป

ขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์สำหรับเนื้อหาดีๆเรื่องการบอกทิศทางการหมุน

สามารถจำแนกได้ 2 แนวทางคือ หมุนไปทางซ้าย左回りหมุนไปทางขวา右回り หรือ หมุนทวนเข็มนาฬิกา反時計回りหมุนตามเข็มนาฬิกา時計回り เป็นต้น การหมุนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอน เช่น การเปิดก็อกน้ำ เป็นต้น จริงแล้วทิศทางการหมุนที่กล่าวมาแล้วนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อ

タイムカード打刻 time card punching การตอกบัตรลงเวลาทำงาน

国鉄は鉄道網の改善急げ、工業連盟が要請
สภาอุตสาหกรรมเรียกร้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ

指の第一関節部 ข้อนิ้วมือส่วนปลาย

247287_423577771029557_899143719_n

ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้า

579278_423584291028905_403745462_n

①ランニングケース ②ペンダントスイッチ สวิตช์รอก
③ケーブル(ワイヤ入り)สายไฟคอนโทรลพร้อมสายสลิง
④ケーブル สายไฟหลัก
⑤C形鋼レール รางเหล็กรูปตัวซี

経行 การเดินจงกรม

坐禅 การนั่งสมาธิ

居眠り運転 การขับรถหลับใน

彼は居眠り運転をしていて事故を起こした。
คนขับรถหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ

シールド面 Face shield เกราะกำบังหน้า

心肺蘇生法 CPR:CardioPulmonary Resuscitation การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) は、呼吸が止まり、心臓も動いていないと見られる人の救命へのチャンスを維持するために行う呼吸及び循環の補助方法である。人工呼吸と心臓マッサージを内容とする。

心肺蘇生法(以下CPRと略)は、特殊な器具や医薬品を用いずに行う一次救命処置(BLS; Basic Life Support )と、BLSのみでは心拍が再開しない場合に、救急車内や病院などで救急救命士や医師が気管挿入や高濃度酸素、薬剤も用いて行う二次救命処置(Advanced Life Support; ALS)の範囲がある。またBLSの範囲でも救急車内や病院などで行うCPRと、市民救助者が救急車が来るまでの間に行うCPRは異なる。訓練を受けていない市民救助者と訓練をうけている市民救助者でも一部異なる。ここでは市民救助者によるBLSの範囲のCPRについて解説する。

หมายถึง การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซึ่งสามารถทำได้โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic lifesupport) ได้แก่ การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร

一次救命処置 BLS:Basic Life Support การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

二次救命処置 ALS:Advanced Life Support การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

死亡証書 death certificate มรณะบัตร

【身分登録制度】より…証書には,夫,妻,証人および身分吏が署名する。身分証書には,出生証書 สูติบัตร,認知証書 ใบรับรองบุตร,婚姻証書 ใบสำคัญการสมรส および死亡証書 มรณะบัตร の4種類があり,それぞれの種類ごとの登録簿に事件の発生のつど,その地で記載される。各人の身分の変動は出生証書の欄外付記によって明らかにされる。…

親族と親戚の違い

親戚 ญาติ (เป็นคำที่ใช้เรียกทั่วๆไป)

親族 ญาติ (เป็นคำที่มีขอบเขตของลำดับญาติตามกฎหมาย) อาจจะแบ่งได้เป็น
1.血族 ญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
2.姻族 ญาติของคู่สมรสที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเตือนประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว 7 โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ Influenza インフルエンザ โรคปอดบวม pneumonia 肺炎(はいえん) โรคหัด measles, rubeola 麻疹(ましん) โรคหัดเยอรมัน Rubella 風疹(ふうしん) โรคสุกใส varicella 水痘(すいとう)โรคมือ เท้า ปาก HFMD:Hand, foot and mouth disease 手足口病(てあしくちびょう)และโรคอุจจาระร่วง diarrhea 下痢(げり)ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง พร้อมแนะนำวิธีการทำเสื้อกันหนาวจากถุงพลาสติกอย่างง่าย

ลาสิกขา หมายถึงการลาจากเพศสมณะของภิกษุ ใช้ว่า ลาสึก ก็มี ที่เรียกว่าลาสิกขา เพราะภิกษุนั้นมีสิกขาหรือข้อที่พึงศึกษาอยู่คือศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อต้องการจะบอกคืนหรือบอกลาข้อที่ศึกษานั้นโดยจะไม่ศึกษาต่อไปจึงเรียกว่า ลาสิกขา

การลาสิกขาของภิกษุเรียกว่า ลาสิกขา ไม่ใช่ ลาสิกขาบท

ลาสิกขาบท หมายถึงการลาจากสิกขาบทคือศีลที่สมาทาน เช่น แม่ชีหรือผู้ถือเพศนุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ประพฤติพรหมจรรย์โดยถือสมาทานสิกขาบท 8 ข้อไว้เป็นการชั่วคราว เมื่ออกจากการถือเพศนั้นโดยการบอกคืนสิกขาบท จึงเรียกว่า ลาสิกขาบท หรือ ลาศีล

還俗(する) げんぞく genzoku(suru) การสึกจากพระเป็นฆราวาส การลาออกจากสมณเพศ การลาสิกขาบท

還俗復飾(げんぞくふくしょく)
意 味:僧尼が俗人に戻ること。
解 説:「還俗」は出家の対語。「復飾」は落飾の反対。

げんぞく【還俗】

出家者が再び俗家にかえること。罪を犯した出家者が俗にかえるのを還俗,みずから俗生活にかえる場合は帰俗と区別することもある。律令制下での僧尼は〈僧尼令〉により規制され,その違犯者の刑罰の一つに還俗がある。また朝廷の命で還俗することもあり,700年(文武4)8月に僧通徳,恵俊の学術を登用するため両者が勅により還俗させられ姓を賜っているのがその早い例である。二条河原落書に〈生頸還俗自由出家〉と見える。後醍醐天皇の皇子大塔宮は尊雲と称したが,還俗して護良と改称,天台座主義円は足利義満の子で,還俗して義教と改名した。

顔パス

คำผสมที่เป็นลูกครึ่งระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ หมายถึง การผ่านโดยใช้หน้าตา (ซึ่งเกิดจากความรู้จักมักคุ้น)

1. 地位や権力などを利用して、切符なしで乗り物を利用したり映画館・劇場などに入ったりすること。
2. いつも利用している駅の駅員に顔を憶えられて、定期券(パス)を見せなくても改札を通れるようになること。田舎の小さな駅ではよくある。
3. 転じて、ある店の常連になることも指す。
地位や権力などを利用して、無賃乗車や無料入場をすること。また、警戒厳重な会議場などで、警備係と顔なじみになり身分証を提示せずに入場すること。

顔パスのパスとは英語の”pass”で「通過する」「無料乗車」「無料入場券」といった意味。また、ここでいう顔とは人体の部位としての顔でなく、「あの人は会社の顔」といったような知名度、他人に対する影響力のある人といった意味。つまり、顔パスとはその人の知名度や影響力、地位、権威といったもので、本来入場料、乗車料、面倒な手続きを要する場所に顔を見せるだけで素通り~利用出来ることを意味する。戦後辺りから使われた言葉である。

またここから顔馴染みになったことで上記のように素通り出来ること、更に顔馴染み・常連になることも顔パスというようになる。

予備選手 reserve player ผู้เล่นตัวสำรอง

นักกีฬาที่ตระเตรียมไว้นอกเหนือจากนักกีฬาที่ต้องแข่งจริง

โค้ชขอเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงแข่งหลังจากพักครึ่งเวลา
野球でレギュラー選手の補欠,予備としての要員あるいは,まだ第一線で活躍できない人

控え選手
Benchwarmer is:
In sport, when player is not playing because he is on replacement.

残念ながら、総裁選の時に私は麻生氏を支持していたので、今は控え選手です。
Unfortunately, at the time of the campaign, I supported Aso-san, so I’m kind of a benchwarmer now.

椅子取りゲーム Musical chairs เก้าอี้ดนตรี

綱引き Tug of war กีฬาชักเย่อ

คำว่า “ชักเย่อ ” เขียนได้ 3 แบบ คือ 1. ชักเย่อ 2. ชักกะเย่อ 3. ชักคะเย่อ

CBU กับ CKD

เป็นคำที่พูดกันบ่อยในวงการยานยนต์เมื่อพูดถึงการส่งออกหรือนำเข้ารถยนต์ สำหรับ CBU นั้นจะเป็นการส่งออกหรือนำเข้ารถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วทั้งคัน ส่วน CKD จะเป็นการส่งออกไปในลักษณะของชิ้นส่วนที่สามารถนำไปประกอบเป็นรถยนต์ทั้งคันได้ที่ปลายทาง

CKD(Complete Knock Down)現地組立車。部品を輸出して、現地では組立のみを行い完成品にする生産方式。
CBU(Complete Build Up)完成品の輸出。

自動車の出荷形態には完成車(CBU:Complete Build Up)とノックダウン(KD:Knock Down)車両がある。KD出荷は車両構成部品を輸出し、現地で組み立てて販売する方法で、SKD(Semi Knock Down)とCKD(Complete Knock Down)の2形態がある。SKDは現地でボルト、ナット類で組み付け可能な程度に分解された状態で出荷するものを言い、CKDは部品単位で完全に分解された形態で輸出され、主に現地で溶接・塗装・艤装を行うものを言い、ともに1台当たりの構成部品がFOB価格の60%以上ものを言う。

冷水機(タンク貯蔵の床置き型)Water cooler เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน

灰汁をとる การช้อนฟองทิ้ง

เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการต้มโดยเฉพาะกรณีของเนื้อสัตว์ที่จะมีฟองลอยขึ้นมาบนผิวน้ำที่ต้ม หลังจากที่ต้มไปได้สักพัก โดยทั่วไปแล้วนิยมที่จะช้อนทิ้งไป

ガラス器具 Laboratory glassware เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

TPP : Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 環太平洋戦略的経済連携協定(かんたいへいようせんりゃくてきけいざいれんけいきょうてい)

熱傷 Burn แผลไหม้

เป็นอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งมักเกิดกับเนื้อเยื่อผิวหนัง เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ

1. ความร้อน เช่น น้ำร้อน (หม้อน้ำ กระติกน้ำ กาน้ำ ไอน้ำ) น้ำมันร้อน ๆ (ในกะทะ) ไฟ (เตาไฟ ตะเกียง บุหรี่ ประทัด พลุ) วัตถุที่ร้อน (เช่น เตารีด จานชามที่ใส่ของร้อน)

2. ไฟฟ้าช็อต

3. สารเคมี เช่น กรด ด่าง

4. รังสี เช่น แสงอัลตราไวโอแลต (แสงแดด) รังสีเรเดียม รังสีโคบอลต์ ระเบิดปรมาณู เป็นต้น

แต่หลายๆคนไม่เว้นแม้แต่คนที่อยู่ในวงการแพทย์นิยมที่จะเรียกว่า แผลไฟไหม้/น้ำร้อนลวก หรือ บาดแผลไฟไหม้ เป็นต้น

動線【どうせん】traffic line, line of flow, circulation เส้นทางสัญจร

แปลว่า เส้นทางการเคลื่อนที่หรือวงโคจรของคน, สิ่งของ ซึ่งบางกรณีอาจจะใช้คำว่า Material flow เป็นต้น

人や物が移動する場合の経路・軌跡のこと。小売店舗においては、顧客が移動する経路のことを客動線、従業員が作業を行うために移動する経路のことをサービス動線という。これらは売場設計のベースとなる。 顧客の滞留時間を長くし、逆に作業時間を短くするために、客動線は長く、サービス動線は極力短くするのが原則とされる。

建築や都市における人や物の動きを示す線。方向・頻度・時間的変化などを表示し、建築設計や都市計画の判断材料とする。

建物の中を、人が自然に動く時に通ると思われる経路を線であらわしたもの。建物の間取りを設計する際に気をつけなければならない。設計の際に利用者の行動パターンを予測し、より明快に、また移動距離が長くなりすぎないように平面計画を練る。設計において動線を特に考慮することを 動線計画という。
動線計画は、目的によって「なにを重視するか」が変わってくる。実際の設計で考慮される要素を以下に例解する。

交差

異なる動線が交わることである。たとえば病院などでは、動線の交差を極力なくすことが利便性の向上・事故や院内感染の防止・機密の保持などにつながる。また、デパートで客の目の前をせわしなくスタッフが行き交ったり商品が頻繁に搬送されるようなことは避けるべきであるし、テーマパークで裏方が露出しては興醒めである。その一方で、学校や住宅などでは、敢えて利用者同士が対面しやすくする場を設けることでコミュニケーションを円滑にするなどの工夫もなされる。

長さ

利用者の移動する距離のことである。たとえば病棟であれば、看護スタッフの動線(看護動線という)の長さを短く設計することで、一日に何十何百室を歩いて訪れる負担を軽減したり、ベッドや大きな医療機器などの移動が頻繁となることが予測されるならば曲がり角を減らすなどの工夫がなされる。一方商店などでは、客が移動の過程で多くの商品の前を通り購買欲を起こすよう、動線を長くとることもある。

明快さ

不特定多数が利用する場合には、初めて訪れても迷わず目的を達成できるように(サイン計画などとも合わせ)系統だった誘導を心がけるべきである。原広司設計の札幌ドームの動線は明快だと言われる。

動線計画
flow planning, circulation planning

ポートボール Port ball แชร์บอล

五戒 ศีลห้า

不殺生戒(ふせっしょうかい) – 生き物を殺してはいけない。เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

不偸盗戒(ふちゅうとうかい) – 他人のものを盗んではいけない。เว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

不邪淫戒(ふじゃいんかい) – 自分の恋人・配偶者以外と交わってはいけない(不倫してはいけない)。เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ

不妄語戒(ふもうごかい) – 嘘をついてはいけない。เว้นจากการพูดเท็จ

不飲酒戒(ふおんじゅかい) – 酒を飲んではいけない。เว้นจากการบริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

อานิสงส์ของการรักษาศีลห้า

กล่าวโดยหลักใหญ่ ๆ ซึ่งปรากฏในคำกล่าวสรุปหลังจากที่พระท่านให้ศีลว่ามี ๓ ประการ คือ

๑.ศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ (สีเลนะ สุคติง ยันติ)
๒.ศีลเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ (สีเลนะ โภคะสัมปะทา)
๓.ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน (สีเลนะ นิพพุติง ยันติ)

テーブルタップ Power strip ปลั๊กต่อสายไฟ

保釈 Bail การประกันตัว

การขอประกันตัว คือ การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พันจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็น ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมก็ควรที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวไปอันเป็นการปฎิบัติตามหลักการขรัฐธรรมนูญ ที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดจะปฎิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้

積極的 เชิงรุก
物事を進んでするさま。「―に仕事に取り組む」

消極的 เชิงรับ
自分から進んで物事をしないさま。引っ込みがちなさま。また、否定的であるさま。「―な態度」「提案に―な回答をする」

ぎっくり腰 เอวยอก

何かのきっかけで急激に(ギクッと)発症した腰痛のことで、医学 的な診断名ではなく、一般的な名称です。ですから、ぎっくり腰といっても人によっ て傷めた場所は違います。とはいっても傷めやすい場所の傾向はあります。

動作の反動、無理な動作 การเคลื่อนไหวผิดท่าผิดทาง, การเคลื่อนไหวที่ฝืนธรรมชาติ

重い物を持ち上げて腰をぎっくりさせたというように身体の動き、不自然な姿勢、動作の反動などが起因して、すじをちがえる、くじく、ぎっくり腰およびこれに類似した状態になる場合をいう。

バランスを失って墜落、重い物をもちすぎて転倒等の場合は無理な動作等が関係したものであっても、墜落、転倒に分類する。

注残 หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า PO. Balance นั้นมีความหมายว่า คำสั่งซื้อคงเหลือ ซึ่งคำว่า “คำสั่งซื้อ” ที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงคำสั่งซื้อที่ได้รับมาจากลูกค้า หรือคำสั่งซื้อที่เราสั่งสินค้ากับผู้ส่งมอบก็ได้ ฉะนั้นกรณีที่ต้องการระบุให้ชัดเจน จึงควรใช้คำว่า 受注残 หรือ 発注残

例:一般に注残という場合は、受注残と発注残の2つの意味合いをもっている。MRPの計算の中で使われる注残は、発注残を示し、購買品であれば注文残数を、内作品であれば、発行済オーダー数を表わす。これは、期間別に入庫予定として各々の納期を基準にして捉えられ、その数量は正味所要量計算に用いられる。

過失犯 offence committed negligently ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

軽犯罪 minor offence ความผิดลหุโทษ

คือ ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

1. เจ้าพนักงานสั่งการโดยชอบตามกฎหมายแล้วไม่ทำตาม มีความผิด
2. ผู้ใดก่อให้เกิดเสียงดังจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อน มีความผิด
3. ผู้ใดพกอาวุธเข้าไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีความผิด
4. ผู้ใดทะเลาะกันในที่สาธารณะ หรือทำให้เกิดความไม่สงบในที่สาธารณะ มีความผิด
5. ผู้ที่สามารถช่วยเหลือบุคคลผู้ประสบอันตรายร้ายแรงได้แล้ว ไม่เข้าช่วยเหลือ มีความผิด
6. ผู้ใดยิงปืนในที่ชุมชน มีความผิด
7. ผู้ใดเสพสุราในที่สาธารณะจนควบคุมตนเองไม่ได้ มีความผิด
8. ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้ประชาชนตื่นตกใจ มีความผิด
9. ผู้ใดกระทำการลามกต่อหน้าผู้อื่น มีความผิด
10. ผู้ใดด่าทอผู้อื่นต่อหน้า มีความผิด
11. ผู้ใดต้อนสัตว์หรือปล่อยปละละเลยให้สัตว์ของตนเข้าไปในที่สวนไร่ นา ขอผู้อื่นที่เตรียมไว้เพาะปลูก มีความผิด
12. ผู้ใดทิ้งซากสัตว์เน่าเหม็นไว้ในที่สาธารณะ มีความผิด

電離放射線 ionizing radiation รังสีชนิดก่อไอออน

คือ รังสีหรืออนุภาคใดๆที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนของตัวกลางที่รังสีเคลื่อนที่ผ่าน เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ อนุภาคโปรตอนที่มีความเร็วสูง อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โดยรังสีชนิดนี้สามารถทำให้ตัวกลางแตกตัวได้ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม

電離作用をもつ全ての放射線のこと。物質との作用で、直接あるいは間接に物質をイオン化(電離作用)する能力のことを電離という。この電離能力を有する放射線の総称。
電子、陽子、α粒子などの荷電粒子は、直接(一次)電離放射線(directly ionizing radiation)といい、γ線(電磁波)、X線、中性子の非荷電粒子は、間接(二次)電離放射線(indirectly ionizing radiation) という。

ただし、紫外線は電離作用を持つが、空気中を伝わる力が弱いので、普通電離放射線といわない。

消火器の部品名称 ชื่อส่วนประกอบของถังดับเพลิง

安全栓 สลักนิรภัย
上・下レバー มือจับ, คันฉีด
ホース สายฉีด
ノズル หัวฉีด
本体容器 ตัวถัง
圧力計 มาตรวัดความดัน

未実施と未完了

未実施 แปลว่า ยังไม่ได้ (ลงมือ) ทำ
未完了 แปลว่า (ทำแล้วแต่) ยังไม่เสร็จ

เคยเหมือนกันที่ต้องแปลบทสนทนาต่อไปนี้

คนญี่ปุ่น : この仕事はどうなっているのか。
ล่าม : งานชิ้นนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
คนไทย : ยังไม่เสร็จครับ (ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำ)
ล่าม : 未完了です。
คนญี่ปุ่น : 分かった。じゃ早く完成させて下さい。
ล่าม : ถ้าเช่นนั้นก็ช่วยทำให้เสร็จโดยไวนะครับ

หลายวันผ่านไปคนญี่ปุ่นก็มาตามงานกับคนไทยเพราะเข้าใจว่าครั้งที่แล้วงานได้ถูกดำเนินการไปแล้วบางส่วน ตอนนี้น่าจะเสร็จได้แล้ว

คนญี่ปุ่น : おい、その仕事はできたのか。
ล่าม : งานชิ้นนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
คนไทย : ยังไม่เสร็จครับ
ล่าม : 未だできていません。
คนญี่ปุ่น : 先週、着手したといったじゃないか。
ล่าม : อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าลงมือทำไปแล้วไม่ใช่หรือ
คนไทย : เปล่าครับผมเพิ่งจะเริ่มทำไปเมื่อวันพุธที่แล้วเอง
ล่าม : いいえ、私は先週の水曜日に着手したばっかりです。
คนญี่ปุ่น : 何だ先週の話は未実施でしたのか。

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงถึงความเข้าใจไม่ตรงกันจากการใช้คำพูดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือต้องการจะสื่อ คำบางคำแม้จะเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่หากใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้คู่สนทนาเข้าใจผิด และส่งผลเสียต่อการทำงานได้

水産動物 Aquatic animal สัตว์น้ำ

魚類,水産哺乳類,水産無脊椎動物などで,食品もしくは生活に利用されるもの。

持続可能性(サステナビリティ)Sustainability ความยั่งยืน

化石燃料 Fossil fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล (เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์)

生物多様性 Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก

農薬 Pesticide สารปราบศัตรูพืช, สารกำจัดศัตรูพืช หรือ สารกำจัดสัตว์ก่อความรำคาญ (อังกฤษ: pesticide) เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ไล่หรือ ลดปัญหาของศัตรูพืชและสัตว์ก่อความรำคาญ

สารกำจัดศัตรูพืช แบ่งตามศัตรูพืชได้ คือ ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยากำจัดเชื้อรา และสารกำจัดแบคทีเรีย นอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆ อีกเช่น ยาเบื่อหนู ยาเบื่อนก ยาฆ่าหอย

雨水排水 การระบายน้ำฝน

雨樋 รางน้ำฝน
雨水ます บ่อพักน้ำฝน
雨水排水溝 รางระบายน้ำฝน雨水管 ท่อระบายน้ำฝน
雨水マンホール รูหรือปากทางเข้าท่อระบายน้ำฝน

ตัวอย่างของ 応急手当用品 first-aid kit ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ลองมาดูกันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

事業所用ファーストエイド・キット ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับสถานประกอบการ

レサコレギュラー(人工呼吸用マスク)หน้ากากช่วยหายใจ
三角巾 ผ้าสามเหลี่ยม
アルミックシート แผ่นฟอยล์รักษาอุณหภูมิ
ラテックス手袋 ถุงมือยาง
滅菌ガーゼ ผ้าก๊อซปลอดเชื้อ
救急包帯 ผ้าพันแผลฉุกเฉิน
伸縮包帯 ผ้าพันแผลแบบยืดหดได้
ネット包帯 ตาข่ายคลุมแผล
救急ばんそうこう พลาสเตอร์ยา
包帯止 เข็มกลัดยึดผ้าพันแผล
サージカルテープ เทปผ่าตัด
止血俸 ก้านสำลี
ウェットティッシュ ทิชชู่เปียก
ピンセット แหนบ
ガーゼハサミ กรรไกรตัดผ้าก๊อซ
テーピングハサミ กรรไกรตัดเทป
コールドスプレー สเปรย์เย็น
救急カバン กระเป๋าฉุกเฉิน

ปัญญา 般若

ปัญญา แปลว่า ความรู้ทั่ว คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน, รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ, รู้สิ่งที่ควรทำควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยกำกับศรัทธา เพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย

ปัญญา ทำให้เกิดได้ 3 วิธี คือ

โดยการสดับตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน (สุตมยปัญญา) 聞所成慧
โดยการคิดค้น การตรึกตรอง (จินตามยปัญญา) 思所成慧
โดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา (ภาวนามยปัญญา) 修所成慧

表流水 Surface water น้ำผิวดิน
地下水 Groundwater น้ำใต้ผิวดิน

地下水(ちかすい)とは、広義には地表面より下にある水の総称であり、狭義では、特に地下水面より深い場所では帯水層と呼ばれる地層に水が満たされて飽和しており、このような水だけが「地層水」や「間隙水」「地下水」と呼ばれ、地下水面より浅い場所で土壌間に水が満たされずに不飽和である場合はその水は「土壌水」と呼ばれる。このような狭義では、両者を含めた地表面より下にある水全体は「地中水」と呼ばれる。広義の地下水に対して、河川や湖沼、ため池といった陸上にある水は「表流水」と呼ばれる。

前世 ชาติก่อน
現世 ชาตินี้
来世 ชาติหน้า

タイ労働安全衛生促進協会 SHAWPAT สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อความปลอดภัยของสังคมไทย เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการให้บริการางวิชาการ ฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพละมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (occupational physician) 産業医 คือแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของคนทำงาน อภิไธยเต็มของแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ที่กำหนดโดยแพทยสภาคือ “แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์)” สาเหตุที่ต้องมีคำว่า “เวชศาสตร์ป้องกัน” อยู่ในอภิไธยด้วย เนื่องจากวิชาอาชีวเวชศาสตร์นั้น ถูกจัดเป็นแขนงย่อยหนึ่งของวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน เช่นเดียวกับศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันสาขาอื่นๆ เช่น เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เวชศาสตร์การบิน หรือสาธารณสุขศาสตร์

ปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ 2012年第三四半期

船外機 Outboard motor (engine) เครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่นอกลำตัวเรือ

リサイクル(再利用)recycle แปรใช้ใหม่
ในสมัยที่ผู้คนระแวดระวังสิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร จะพบเห็นหรือได้ยินคำ “รีไซเคิล” ในสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยได้นำคำ recycle มาทับศัพท์ ความจริงคำนี้ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้แล้วว่า แปรใช้ใหม่
เมื่อนำสิ่งใดไป recycle ย่อมหมายความว่า สิ่งนั้นจะต้องผ่านกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น นำเศษแก้วและขวดที่ไม่ต้องการไปหลอมและผ่านกระบวนการเป็นขั้นตอน แล้วผลิตภาชนะแก้วขึ้นใหม่ที่อาจไม่ได้อยู่ในรูปลักษณ์เดิมก็ได้ หรือนำกระดาษที่ไม่ต้องการแล้ว ซึ่งอาจมีตัวพิมพ์ตัวเขียนเต็มไปหมด ไป recycle กลับมาเป็นกระดาษสะอาดว่างเปล่า พร้อมที่จะพิมพ์หรือเขียนลงไปได้อีก ในการนี้คงจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ หลายขั้นตอน ด้วยเหตุนี้จึงนำคำว่า แปรใช้ใหม่ มาใช้ในความหมายของ recycle
เราไม่สามารถใช้คำว่า “เวียน” หรือข้อความว่า “นำกลับมาใช้ใหม่” สำหรับคำ recycle เพราะจะมีความหมายในเชิงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นเลย และจะตรงกับคำ reuse คือ ใช้ซ้ำ มากกว่า เช่น นำขวดน้ำปลาที่ไม่มีน้ำปลาแล้วมาล้างให้สะอาดแล้วบรรจุน้ำปลาใหม่ เช่นนี้เป็นการใช้ซ้ำ.
ผู้เขียน : ศ. ดร.กฤษณา ชุติมา ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเคมี สำนักวิทยาศาสตร์
ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๕, สิงหาคม ๒๕๔๐

税関空港 customs airport สนามบินศุลกากร
หมายถึง สนามบินที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้เป็น สนามบินสำหรับการนำเข้า หรือการส่งออก หรือนำเข้าและส่งออกซึ่งของทางอากาศยาน

วันนี้บังเอิญได้มีโอกาสถกกับชาวญี่ปุ่นถึงความต่างระหว่างสำนวนที่ว่า「〜しました。」 กับ「〜してしまった」เพราะในการล่ามจากภาษาไทยมาเป็นภาษาญี่ปุ่นมักจะได้ยินสำนวนในภาษาไทยที่แสดงถึง “การเสร็จสิ้น” ในมุมมองของชาวญี่ปุ่นที่ถกร่วมกันมองว่า「〜してしまった」จะใช้ในกรณีที่ต้องการจะสื่อถึงความหมายในแง่ลบ マイナスの意味 เท่านั้น จึงทำให้เมื่อได้ยินสำนวนดังกล่าวแล้วเข้าใจผิดว่ามีเรื่องไม่ดีหรือปัญหาเกิดขึ้น ทั้งที่เจตนารมย์ของผู้พูดชาวไทยมิได้ต้องการสื่อในลักษณะดังกล่าวเลย จึงได้ชี้แจงไปว่าสำนวนดังกล่าว “ได้~แล้ว” มิได้ใช้เพื่อสื่อถึงความรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกผิดในสิ่งที่ได้กระทำลงไป 後悔・残念の気持ち อย่างที่ระบุไว้ด้านล่าง
「~てしまった」には「物事の完了」と「後悔・残念(遺憾)の気持ち」を表す2つの意味用法があります。
1.物事の完了
(1)12時から会議があるので、もう昼ご飯を食べてしまった。
(2)400ページもある小説を一晩で全部読んでしまった。
(1)(2)のように、「~てしまった」は動作の完了を表しますが、「ぜんぶ」「完全に」「すべて」「すっかり」などの副詞、または、量を表す表現を伴って、それらが「終わって、なくなった」という状態を表すことが多いです。(1)は動作の完了を、(2)は、「全部読んだ」という量的な完了(完全終了)を表しています。
2.後悔・残念(遺憾)の気持ち
「~てしまった」は後悔・残念(遺憾)の気持ちを表すことが多いです。「~てしまった」が後悔・残念(遺憾)の気持ちを含むか否かは、構文的な条件と文脈・状況的な条件に関係します。
1)構文的条件
「無意志動詞+てしまった」のときは、後悔・残念(遺憾)の意味になりやすいです。
(3)お金を落としてしまった。
(4)手術中に電気が消えてしまった。
(5)きのう買ったカメラがもうこわれてしまった。
2)文脈・状況的条件
(1)の「昼ご飯を食べてしまった」も文脈・状況によって、後悔・残念(遺憾)の気持ちを表します。
(6)A:昼ご飯いっしょに行きませんか。僕がおごりますよ。
B:ああ、残念。もう食べてしまったんですよ。
(7)A:お母さん、きのうのケーキまだある。
母:ごめん。お腹がすいていたので、食べてしまったの。

การพูดแบบ 面 線 点
面 หมายถึง พื้นที่ 面積 คือการพูดแบบมีขอบเขต 範囲 ชัดเจนในบางเหตุการณ์อาจจะใช้คำว่า กรอบการเจรจา เป็นต้น ขอบเขตของการพูดในความเข้าใจของผู้พูดและผุ้ฟังควรที่จะตรงกัน 同じ理解
เวลาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นตัวชี้วัด 指標 ถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารอย่างหนึ่ง ปัญหาหนึ่งที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการสื่อสารมากเกินความจำเป็น 必要以上 คือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างคู่สนทนาซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เช่น การตอบไม่ตรงคำถาม 答えになっていない เป็นต้น การยืนยัน 確認 ขอบเขตของการพูดซึ่งกันและกันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดเวลาในการสื่อสารและทำให้สื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
線 หมายถึง เส้น คือการพูดแบบมีลำดับขั้นตอน 流れ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง 順番的に คำศัพท์ที่จะสนับสนุนการพูดในลักษณะที่เป็นเส้นก็คือ Timeline ซึ่งจะพบเห็นคำศัพท์นี้ได้รอบตัว เช่น ในเฟซบุ๊ค เป็นต้น
การพูดที่ดีคือการเล่าให้เป็นเรื่องราว ストリー的に เหมือนกับการฉายภาพยนต์ให้ดู ต่างกันที่การพูดผู้ฟังจำเป็นจะต้องจินตนาการภาพ イメージ ตามสิ่งที่ได้ยิน และเนื่องจากความสามารถในการจำภาพหรือสิ่งที่ได้ฟังไปแล้วของมนุษย์เรามีชีดจำกัด 制約条件 ฉะนั้นเมื่อมีการพูดแบบสลับไปมาหรือวกวน ก็จะทำให้ผู้ฟังคิดหรือนึกตามไม่ทัน ついていけない สุดท้ายก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจผู้พูดผิดว่ามีการปฏิบัติข้ามหรือลัดขั้นตอน 省く ในบางจุด ทั้งที่ขั้นตอนดังกล่าวได้ถูกพูดไปแล้ว
点 หมายถึง จุด เป็นการพูดแบบระบุเฉพาะเจาะจง 特定 ลงไปว่าจะพูดถึงส่วนไหนบ้างจากทั้งหมด เพราะในทางปฏิบัติ 実際には เราพบว่าการสื่อสารมีชีดจำกัดด้านต่างๆ เช่น เวลา เป็นต้น ดังนั้นในการพูดเราก็คงจะไม่สามารถที่จะพูดได้ในทุกๆสิ่งที่เป็นรายละเอียด
รายละเอียดส่วนที่ต้องการเฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่จะได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะให้ผู้พูดเข้าใจ りかいしてもらいたい, ไปดำเนินการต่อ してもらいたい เป็นต้น ฉะนั้นหากการพูดในส่วนนี้เกิดความบกพร่องก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดในสิ่งที่ผู้พูดต้องการเน้นย้ำหรือต้องการจะให้ไปดำเนินการต่อ
คำว่า 面 線 点 สามารถนำไปประยุกต์ในหลายๆด้านซึ่งครั้งต่อไป จะมาอธิบายว่าสามารถนำไปประยุกต์กับการจดบันทึกในฐานะผู้ฟัง และนำเนื้อหาดังกล่าวย้อนกลับมาอธิบายในฐานะผู้อธิบายได้อย่างไร

จากการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของหอสมุดแห่งชาติโดยใช้คำว่า “ภาษาญี่ปุ่น” พบหนังสือเป็นจำนวนทั้งหมด 432 รายการ คิดเล่นๆ ถ้าอ่านเดือนละเล่ม คงต้องใช้เวลาอ่านทั้งหมด 36 ปี

จากบันทึกการประชุมที่ระบุข้อความว่า “การประชุมครั้งที่ 2/2555” ครั้งแรกได้แปลไปเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 「2012年度第2回会議」 ตามสำนวนญี่ปุ่นที่นิยมใช้กัน แต่เมื่อผู้อ่านชาวญี่ปุ่นได้อ่านรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งระบุวันที่ประชุมเป็นวันที่ 10 มี.ค. 2012 จึงได้มีข้อโต้แย้งว่าไม่ถูกต้อง โดยชี้แจงว่า 「2012年度」 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2012 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2013 จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้คำดังกล่าว และได้ชี้แนะว่าหากต้องการจะสื่อถึงปี 2012 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ว่าวันที่ 1 ม.ค. 2012 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2012 ก็ควรจะใช้คำว่า 「2012年」 แทน
จึงได้ทำการสืบค้นข้อมูลเเรื่อง 年度と年の違い และพบข้อมูลมาดังต่อไปนี้คือ
『平成16年』と言えば、2004年1月~2004年12月の期間を指し、『平成16年度』となると2004年4月~2005年3月までの期間を指すのだ
年度とは、通常は1年間で、事務・企業の決算などのために設定した期間です。日本の場合は、国の予算などは4 月1 日から翌年3 月31日までです。(事業年度・会計年度などと言います)
年は一般的には、1が1日から12月31日までの、暦に従った期間です。(暦年とも云います)

หลังจากที่ให้คำชี้แนะเรื่องการแปลแก่ล่ามรุ่นน้องในช่วงบ่ายของวันนี้เรื่องการใช้คำศัพท์ว่า “ถ้าใช้คำว่า 適切 ไม่ได้ก็ลองใช้คำว่า 適合 แล้วเอาคำศัพท์ดังกล่าวกับสำนวนที่เราแปล (適合する。) พิมพ์ลงไปในกูเกิ้ลภาษาญีปุ่นเพื่อทวนสอบดูซิว่าใช้ได้หรือเปล่า” ก็ถูกถามกลับมาว่า “พี่มีวิธีการอย่างไรในการที่จะเลือกใช้คำอื่น เพราะถ้าเป็นหนูก็จะใช้คำศัพท์เท่าที่รู้สื่อออกไป”
พอดีนึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนกลางวันได้คุยกันถึงเรื่องบ้านของน้องคนดังกล่าวว่า เวลาที่ฝนตกหนักถนนที่ใช้เดินทางจากบ้านเข้าไปในเมืองจะใช้งานไม่ได้ ก็เลยถามต่อว่าถ้าจะต้องเดินทางเข้าไปในเมืองแล้วจะทำอย่างไร น้องก็อธิบายว่า จริงๆมันยังมีอีกเส้นทางหนึ่งแต่อ้อมกว่า 遠い道 ก็เลยใช้เรื่องเส้นทางที่ว่านี้อธิบายและตอบคำถามที่ถูกถามมา เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว 身に周りのこと น่าจะทำให้เข้าใจได้ไม่ยาก
ได้อธิบายไปว่าคำศัพท์ก็เหมือนกับถนนที่ปกติมันเคยใช้งานได้ แต่ในบางสถานการณ์ก็ใช้ไม่ได้ 通用しなくなる。ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางหรือคำศัพท์คำอื่นแทน จากนั้นก็ถามน้องกลับไปว่า “เราพบว่าถนนที่เคยใช้ถูกตัดขาดเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีกี่เส้นทางให้เราเลือก” น้องก็ตอบว่า “ก็คงต้องอาศัยประสพการณ์ซึ่งอาจจะได้มาจากการสอบถามจากผู้อื่น” จึงได้ชี้แจงว่าคำศัพท์ก็เช่นเดียวกันหากเรามีชุดคำศัพท์ที่พร้อมจะเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับเราในสถานการณ์เดียวกันได้แล้ว ก็จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกับการเดินทางเข้าเมืองเมื่อเจอปัญหาถนนถูกตัดขาดเช่นกัน
สุดท้ายก็เลยพูดเล่นไปว่าแนะนำให้น้องลองนั่งรถเล่นศึกษาเส้นทางต่างๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางที่เราไม่เคยไปมาก่อน 通ることのない道 โดยสิ่งที่ต้องการจะบอกก็คือให้ลองศึกษาคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันไว้ให้มากจากแหล่งต่างๆ เช่น 「使い方の分かる類語例解辞典」(小学館)เพราะบางทีเราอาจจะต้องเดินทางในถนนสายที่เราไม่ได้ใช้ประจำก็เป็นได้ いつも通る道が通れなくなるかもしれない。

เมื่อวานนี้ได้คุยไปแล้วเรื่องเวลาที่ใช้ในการสื่อสารกับประสิทธิภาพของการสื่อสารในลักษณะที่เป็นคำพูด วันนี้จึงจะมาพูดถึงเวลาที่ใช้ในการสื่อสารผ่านตัวอักษร 文字 ซึ่งในครั้งนี้จะหมายถึง ข้อความในอีเมล์ 電子メール และไฟล์ที่แนบมา 添付ファイル
เคยลองสำรวจไหมครับว่าผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่ท่านทำงานด้วยจะต้องบริโภคข้อมูล 情報 ผ่านอีเมล์วันละกี่ฉบับ และจากอีเมล์ทั้งหมดมีซักกี่ฉบับที่จะต้องเปิดไฟล์แนบขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดบ้าง
สมมุติว่าในหนึ่งวันผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต้องอ่านเฉลี่ยวันละ 50 ฉบับและมีอีเมล์ที่ต้องเปิดไฟล์แนบอ่านจำนวน 40 ฉบับ (สาเหตุที่อีเมล์ประเภทนี้มีสัดส่วนสูงเนื่องมาจากพฤติกรรมการส่งอีเมล์ที่ชอบเขียนว่า Please see attached files, FYI:For your information ประมาณว่าอยากรู้เปิดดูเอาเอง)
อีเมล์แบบไม่มีไฟล์แนบใช้เวลาอ่านฉบับละ 3 นาที แบบมีไฟล์แนบใช้เวลาอ่าน (+การค้นหาหรือเดาสิ่งที่ต้องการจะให้อ่าน 何を読んで欲しいのか分からない。) เฉลี่ยฉบับละ 7 นาที (ถ้าเป็นไฟล์แนบประเภทเอารูปไปแปะในเอกเซลแล้วย่อขนาดรูปไม่เป็นด้วยนี่จบเลยครับ) คำนวณออกมาแล้วผู้บริหารท่านดังกล่าวจะต้องใช้เวลาไปกับการอ่านอีเมล์ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน
ถ้าต้องเสียเวลาไปค่อนวันขนาดนี้เป็นไปได้ยากที่จะให้ความสนใจกับอีเมล์ทุกฉบับ ซึ่งก็จะทำให้ไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ท้ายสุดก็อาจจะเจอปัญหาที่ว่าส่งเมล์ไปแล้ว メールを送信した。 ไม่ได้อ่านต้องมาอธิบายใหม่ 最初から説明する。
ในฐานะที่ล่ามเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร จึงต้องช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่านโดยการนำเนื้อหาของไฟล์แนบส่วนที่จำเป็น 必要な内容 มาแปะไว้ในอีเมล์เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดอ่านให้เสียเวลา 時間の無駄なく

ปัจจุบันสมาร์ทโฟน スマホ(スマートフォン) เข้ามามีบทบาทในฐานะเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารผ่านข้อความมากขึ้น หลายคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับฟังชั่นช่วยเดาคำที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานกันไปบ้างแล้ว
ทราบไหมครับว่ากูเกิ้ลเจ้าของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ถูกใช้ในสมาร์ทโฟน ได้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับโปรแกรมช่วยพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า IME:Input Method Editor 日本語入力変換システム(インプット メソッド エディタ) ซึ่งหลายท่านใช้งานกันอยู่ในคอมพิวเตอร์
ลองคิดดูสิครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถพิมพ์คำว่า よろしくお願いします。ได้ด้วยการกดปุ่มตัวอักษรเพียง 4 ตัวคือ Y O R O แล้วกด Enter เพียงเท่านั้น เห็นไหมครับว่าสามารถลดจำนวนครั้งที่พิมพ์ลงไปได้ถึง 18 ครั้ง
บางท่านอาจจะมองว่ากดปุ่มแค่ 18 ครั้งใช้เวลายังไม่ถึง 15 วินาทีเลย (ความเร็วในการพิมพ์ขึ้นอยู่กับทักษะ スキル ของแต่ละบุคคล) ถ้างั้นลองมาเทียบเป็นเปอร์เซนต์ ปรากฎว่าสามารถลดจำนวนครั้งที่พิมพ์ลงได้ 81% สมมุติว่าปกติเราพิมพ์งานภาษาญี่ปุ่นเฉลี่ย 平均 วันละ 3 ชั่วโมง (180 นาที) หากลดเวลาในการพิมพ์ลงได้ 81% ก็หมายความว่าสามารถประหยัดเวลา 時間の節約 ในการทำงานลงไปได้ประมาณวันละ 145 นาทีหรือประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
ทั้งนี้ทั้งนั้นเปอร์เซนต์ของเวลาที่ลดได้ขึ้นอยู่กับความถี่ 頻度 ในการใช้คำศัพท์คำนั้นของเราด้วย เนื่องจากเครื่องมือตัวนี้จะเดาคำจากสถิติ 統計 การใช้งานคำศัพท์ของเรา หากเราทำให้คำศัพท์ที่เราใช้มีความเป็นมาตรฐาน 言葉の標準化 แล้วก็จะยิ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับเวลาที่เราลดลงไปได้นั้นอาจจะนำไปใช้การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นก็ได้ 自己啓発
ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเครื่องมือดังกล่าวได้ที่
http://www.google.co.jp/ime
หากท่านใดสนใจเครื่องมือแบบนี้แต่เป็นของผู้ผลิตรายอื่นก็ลองเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://ja.wikipedia.org/wiki/インプット_メソッド_エディタ

บทความด้านล่างนี้เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีการศึกษาหาความรู้ 習得のし方 ของคนญี่ปุ่นกับคนไทยที่แตกต่างกัน และความแตกต่างดังกล่าวก็ไม่ได้มีให้เห็นเพียงในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังพบได้ในบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/16149
ซึ่งนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็นจนคนไทยบางคนอาจจะคิดในใจว่า “ลองไปทำมาทีไรนายก็บอกว่าใช้ไม่ได้ ทำไมไม่บอกมาละว่าจะให้ทำยังไง” 何回やってもやり直しと言われてなぜ上司がどうやるのかを教えてくれないのかな。
เรื่องนี้ประเด็นคงไม่ได้อยู่ที่ว่า นายควรจะบอกหรือไม่บอก แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราทำเต็มที่แล้วหรือยัง 精一杯やったかどうか。

中間報告 Interim report การรายงานสถานการณ์ความคืบหน้า
เป็นคำที่อาจจะใช้บ่อยในการสื่อสารระหว่าง ผู้มอบหมายงาน (หัวหน้า) 指示する側(上司)กับผู้ถูกมอบหมายงาน (ลูกน้อง ) 指示される側(部下)โดยเฉพาะในบริษัทญี่ปุ่นที่เน้นการสื่อสารแบบรายงาน ประสาน ปรึกษา 報告・連絡・相談
แต่มีหลายครั้งเหมือนกันที่พบว่าผู้ถูกมอบหมายงานเข้าใจกันผิดว่า การรายงาน ที่ว่าหมายถึงการรายงานหลังจากที่งานเสร็จแล้วเท่านั้น 最終報告
ด้วยเหตุนี้เองจึงเคยได้ให้คำชี้แนะกับน้องๆชาวไทย (น้องคำ : นามสมมุติ) ฟังว่า 最終報告 ก็สำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ 中間報告 เพราะว่า
1.โดยปกติของผู้มอบหมายงานจะมีตัวเลขในใจอยู่แล้วว่างานที่สั่งไปควรจะเสร็จเมื่อไหร่ ส่วนจะพูดให้ฝ่ายตรงข้ามทราบหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับทักษะการสื่อสารของแต่ละคน
ดังนั้นการรายงานให้ทราบว่างานคืบหน้าไปแค่ไหน 進捗状況 ก็จะช่วยให้ผู้มอบหมายงานสามารถประเมินสถานการณ์ 状況の把握 ได้ว่างานนั้นเป็นไปตามแผน, เร็วกว่าแผนหรือเกิดความล่าช้า 計画通り・先行・遅れる
2.อีกทั้งกรณีที่งานเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากอุปสรรคในการทำงานต่างๆ การแก้ปัญหาด้วยตนเองแล้วค่อยมารายงานทีเดียวเลยแบบ 最終報告 จะใช้เวลาและเนื้อหาในการสื่อสารมากกว่าการนำปัญหาดังกล่าวมาแจ้งให้ทราบผ่าน 中間報告 ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวลาที่ต้องล่าม 通訳 หรือแปลเอกสาร 翻訳 ที่เกี่ยวข้องก็จะนานขึ้นตามไปด้วย
หลายคนอาจจะมองว่า 中間報告 นั้นใช้เวลาและทำให้การทำงานยุ่งยากกว่า 最終報告 แต่หลังจากที่ลองยกตัวอย่างให้น้องคำฟังว่า “คุณก็มีลูกน้อง ลองนึกดูซิว่าถ้าคุณเป็นผู้มอบหมายงานไม่ใช่ผู้ถูกมอบหมายงาน คุณคิดว่าการรายงานแบบไหนจะทำให้คุณทำงานได้ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่ากัน” น้องคำจึงตอบมาว่า “ก็ต้องแบบ 中間報告 สิพี่” なるほど!!!

พอทำงานในแผนกประกันคุณภาพไปสักพัก เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 組織変更 ทำให้มีการแยกงานควบคุมคุณภาพ 品質管理業務 ออกมาเป็นอีกแผนกหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มไลน์การผลิต 製造ラインの増設 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหม่ 新規顧客 ที่เพ่ิมมากขึ้น ด้วยความที่ยังเป็นแผนกใหม่จึงต้องการล่ามพอจะเป็นงานบ้าง คุณก็จึงต้องย้ายสังกัดไปอยู่ที่แผนกดังกล่าว
1.校正 การสอบเทียบ
2.標準 มาสเตอร์
3.試験所 ห้องปฏิบัติการ
4.限度見本 Limit sample
5.不良見本 ตัวอย่างของเสีย
6.良品見本 ตัวอย่างของดี
7.計測器 เครื่องมือวัด
8.精度 ความแม่นยำ
9.桁数 จำนวนจุดทศนิยม
10.分析 การวิเคราะห์

根回し การขุดล้อมหรือการล็อบบี้
เคยสังเกตุสีหน้าของคนญี่ปุ่นเวลาฟังการบรรยายในที่ประชุมจากคนไทยไหมครับ มีหลายหลายรูปแบบทั้ง
แบบวางอุเบกขา 別に
แบบงงสงสัย 何を言いたいのかよく分からない
แบบโต้แย้ง 違う!!!
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ยังไม่สาหัสเท่ากับช็อตเด็ดที่พบเจอมาเมื่อวันก่อน เรื่องก็มีอยู่ว่าคนไทยอธิบายว่ามีความจำเป็น…….. จึงขอให้ผู้บริหารตัดสินใจ 判断 เพื่อให้อนุมัติ 承認 การสั่งซื้อตามที่ได้นำเสนอมา การนำเสนอแบบนี้บ้านผมเรียกว่า การมัดมือชก ครับ
เหตุผลหรือครับเพราะโดยปกติวิสัยของผู้บริหารคุณจะต้องมีแพ็คเกจมาให้เขาเลือก เหมือนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีการออกโปรโมชั่นต่างๆ 料金プラン มาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของตน เพราะหากมีตัวเลือก 選択肢 หลายตัวเลือกผู้บริหารก็จะสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นๆ その時の状況に合わせて
ในวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น ส่ิงหนึ่งซึ่งพึงกระทำกันก่อนจะมีการประชุมคือ 根回し ซึ่งแปลเป็นไทยได้ 2 ความหมายคือ 1.การขุดล้อม (ซึ่งเป็นความหมายเดิม) 2.การล็อบบี้ (เป็นความหมายที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้) อธิบายได้คือการไปชี้แจงเพื่อให้ผู้เข้าประชุมที่มีสิทธิลงมติ 決議 คล้อยตามและเห็นด้วย 賛成 เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า เมื่อถึงคราวประชุมแล้วผู้ลงมติจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนนำเสนอ
ถามว่าทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากอย่างนั้นด้วยทั้งที่ก็ต้องทำเรื่องอย่างเดียวกันในการประชุมอยู่แล้ว แถมเสียเวลาในการที่จะต้องไปคุยกับคนหลายคน อย่างแรกเลยประเด็นเรื่องเสียเวลานั้นตอบได้เลยว่า “ใช้เวลา 時間が掛かる。” แต่ “ไม่เสียเวลา 時間がロスする。” เพราะการทำเช่นนี้นั้นถือเป็นการฝึกอบรมไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า OJT ในเรื่องทักษะการสื่อสาร コミュニケーションのスキル อย่างที่สองลองคิดดูนะครับถ้าคุณต้องอธิบายเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการจะบอกแก่คนหลายคนกับคนๆเดียว อย่างไหนน่าจะประสพความสำเร็จมากกว่ากัน 成功率 หากคุณต้องทำให้คน 5 คนเห็นด้วยโดยมีเวลาจำกัดเพียง 5 ชั่วโมงแรงงาน (Man-hour) คุณจะใช้เวลากับคน 5 คนคนละ 1 ชั่วโมง หรือ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันกับคนทั้ง 5 คน
ลิ้งค์ที่อยู่แสดงอยู่ด้านล่างนั้นเป็นบทความที่จะบอกได้ดีว่า 根回し สำคัญและส่งผลต่อการประชุมเช่นไร

เพื่อเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเปิดมุมมองให้มีความหลากหลาย จึงได้ความเอื้อเฟื้อมาจากคุณ Peerawat Superfly Saowakhon สำหรับบทความต่อไปนี้ในการนำข้อมูลส่วนตัวมาแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านอื่นๆ ทางเพจขอขอบคุณมาณ.ที่นี้ด้วยครับ
เริ่มรู้จักกับภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมาทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไรครับ
ถ้าพูดถึงเริ่มรู้จักกับภาษาญี่ปุ่นจริงๆ ก็เป็นช่วงเรียนวัยรุ่นที่เริ่มหัดเล่นดนตรี ตอนนั้นพยายามฟังเพลงให้หลากหลาย いろんなジャンルの音楽を聞く。 ช่วงนั้นเองที่ได้รู้จักกับวงดนตรีญี่ปุ่นอย่าง X-JAPAN, LUNA SEA หรือ L’arc-en-ciel พอฟังมากๆ เข้าก็เริ่มสนใจเนื้อหาในเพลง จึงพยายามหาคำแปลของเพลงจากรายการโทรทัศน์นิตยสารเกี่ยวกับญี่ปุ่นต่างๆ ที่บางครั้งมีการเอาคำแปลของเนื้อเพลงมานำเสนอ 歌詞の翻訳 (สมัยนั้นการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตยังไม่ง่ายเหมือนในสมัยนี้) พอเห็นคำแปลแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงของเขามีความเป็นบทกวีสูงมาก ทำให้เริ่มรู้สึกสนใจใภาษาญี่ปุ่น แต่ตอนนั้นก็ทำได้แค่ซื้อหนังสือบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นมาอ่านเท่านั้น 会話練習帳 เพราะก็ยังไม่มีเวลาเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง
จุดเริ่มต้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆ เกิดขึ้นหลังจากเรียนจบและเข้าทำงานแล้ว พอดีมีโอกาสได้เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น 日経企業 ซึ่งก็เหมือนบริษัทญี่ปุ่นหลายๆ ที่ซึ่งสนับสนุนให้เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนนั้นจึงเริ่มเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา ระหว่างที่เรียนก็มีความรู้สึกว่าชอบภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ และโชคดีที่มีเพื่อนคนญี่ปุ่นหลายคน 日本人の友達 ทำให้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ พอเรียนไปได้สักเกือบปีก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าตัวเองชอบจริง และอยากจะทำงานด้านนี้ให้ได้ ก็เลยลาออกจากงานประจำแล้วมาเรียนอย่างจริงจัง 本格的に勉強する。 ประมาณว่าเรียนตอนบ่ายที่หนึ่ง ตอนค่ำไปเรียนอีกที่หนึ่งเลย จนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่ The nation ประกาศรับสมัครนักแปลการ์ตูนญี่ปุ่น ก็เลยลองไปสมัครดู 応募 ปรากฏว่าทำแบบทดสอบแล้วผ่าน ก็เลยได้เริ่มงานด้านภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ตอนนั้นครับ รวมเวลาตั้งแต่เริ่มเรียนก็ประมาณ 2 ปี แต่หลังจากได้งานแล้วก็ยังเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ Japan Foudation บนอาคารเสริมมิตรอีกหลายเทอมเหมือนกัน ระหว่างนั้นก็ลองรับงานหลากหลายขึ้น แปลบทการ์ตูนโทรทัศน์บ้าง เป็นล่ามบ้าง แต่งานที่ชอบจริงๆ ก็คือการแปลหนังสือ 本の翻訳 จนตอนนี้ งานด้านอื่นก็แทบจะไม่ค่อยรับแล้วครับ
ปัจจุบันนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ประโยชน์ในการทำงานลักษณะใดบ้างอย่างไร
ตอนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานด้านการแปลหนังสือ โดยรับงานแปลหนังสือการ์ตูนและนวนิยาย 小説 เป็นหลักครับ
ถึงจะเป็นการใช้ภาษาเช่นเดียวกันกับงานล่าม แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าทักษะสำคัญในการทำงานล่าม 通訳のスキル คือ จำเป็นจะต้องมีคำศัพท์มากมายเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะแปลอยู่ในหัวก่อนแล้ว เพราะเราต้องนำมันมาใช้ ณ ตรงนั้นทันที ส่วนทักษะในแปลหนังสือหรือเอกสาร ผมขอเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ละกันนะครับ
1.ไวยากรณ์ 文法 ต้องดีเยี่ยม โดยเฉพาะในการแปลนวนิยายที่บางครั้งมีรูปประโยคที่ซับซ้อน 複雑な文章 ถ้าไวยากรณ์ไม่แม่น อาจทำให้เราเข้าใจความหมายผิดไปเลย 誤解する
2. ภาษาไทย タイ語 ต้องดีไม่แพ้กัน แน่นอนว่าเราแปลให้คนไทยอ่าน เราจึงต้องแปลประโยคให้มีความเป็นธรรมชาติของภาษาไทยมากที่สุด นักแปลมือใหม่บางคนแปลโดยยึดโครงสร้างประโยค 文章の構成 หรือคำศัพท์ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นมากเกินไป ซึ่งบางครั้งอาจจะใช้ได้ แต่บางครั้งอ่านแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆ หรือถึงกับอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็มีครับ
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งของสำนักพิมพ์หนึ่งที่ผมรับงานอยู่ มีนักแปลรุ่นน้องคนหนึ่งเขาเจอคำพูดในการ์ตูนว่า 「本当に甘い男だな、お前」 น้องเขาก็แปลตรงตัวไปเลยว่า “แกเป็นผู้ชายที่หวานจริงๆ” ทำเอาคนในกองบก.ฮาไปเลย ซึ่งที่จริงถ้ายึดตามธรรมชาติภาษาไทย ควรแปลว่า “แกเป็นผู้ชายที่อ่อนต่อโลกจริงๆ” หรือ “แกเป็นผู้ชายที่ใจอ่อนจริงๆ” น่าจะเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริบทด้วยครับ
ขอเสริมเรื่องการฝึกทักษะภาษาไทย タイ語のスキル นิดหนึ่งนะครับ มีคนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นหลายคนที่มาทำงานแปลหนังสือแล้วทำได้ไม่ดี บางคนเข้าใจความหมายของประโยคทั้งหมด แต่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือไม่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ “เป็นนักแปลหนังสือโดยที่ไม่ได้เป็นนักอ่านหนังสือมาก่อน” ผมเชื่อว่าเราจะได้ทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวรรณกรรมที่ดีที่สุดจากการอ่านวรรณกรรมนั่นล่ะครับ พอไม่ได้เป็นนักอ่านมาก่อน ก็คงยากที่จะถ่ายทอดภาษาออกมาได้อย่างละเมียดละไมครับ
3. คำศัพท์ 単語 ถึงแม้เราจะเจอศัพท์ที่ยาก แต่การแปลหนังสือเรามีเวลาที่จะเปิดพจนานุกรม ค้นในอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งถามคนญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์นั้น ตรงนี้จึงต่างจากงานล่ามที่ต้องมีศัพท์มากมายอยู่ในหัวครับ
ปล.ภาษาไทยของแอ็ดมินเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ในช่วงการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นเดียวกันครับ 勉強中

サルモネラ Salmonella ซาลโมเนลลา
เป็นแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเป็นพิษที่เรียกว่า Salmonellosis
เมื่อร่างกายรับเชื้อ –> เชื้อโรคจะมุ่งเข้าสู่เซลล์น้ำเหลืองของลำไส้เล็ก และจะเจริญแบ่งตัวที่นั่น (ยังไม่มีอาการ เป็นระยะฟักตัว) –> เชื้อแพร่เข้าสู่กระแสเลือดกระจายสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย –> เริ่มแสดงอาการ
อาการจะเกิดขึ้นหลังบริโภคประมาณ 6-48 ชั่วโมง, มีอาการอยู่ในระหว่าง 1-5 วัน
อาการทั่วไป : ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศรีษะ ปวดท้อง มีไข้ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้มักเนื่องจากเลือดออกในลำไส้เล็ก และลำไส้ทะลุ
โรคที่เกิดจากเชื้อซาลโมเนลลาที่สำคัญได้แก่ โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ (Gastroenteritis) โรคโลหิตเป็นพิษ (Septicemia) และไข้ไทฟอยด์ (Typhoid Fever)
การป้องกัน
เชื้อทำลายได้ง่ายที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4-5 นาที หรือ 100 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที
รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และรับประทานในขณะที่ยังร้อน
แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Salmonella ได้
ไข่มีเชื้อ Salmonella เข้าไปได้ จึงควรจะปรุงให้สุกด้วยความร้อนที่พอเหมาะ
ล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใช้ในการบรรจุ หั่นหรือรองหั่นอาหารที่ใช้เสร็จแล้วให้สะอาด

時刻板 ตารางการเดินรถ

切符売り場 ที่จำหน่ายตั๋ว

乗り場 ชานชาลา

汽車(ディーゼル機関車)หัวรถจักรดีเซล

จากการแชร์ประสพการณ์ของคุณ Peerawat Superfly Saowakhon เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา วันนี้เราได้รับเกียรติจากล่ามท่านหนึ่งที่จะมาแชร์ประสพการณ์ให้ฟังดังนี้คือ
เริ่มมารู้จักกับภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไร และมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างไร
รู้จักกับอะไรญี่ปุ่นๆครั้งแรกสมัยมัธยมค่ะ ตอนนั้นอยู่ประมาณม.5-6 แล้วค่ะ 高校時代 ช่วงนั้น X-Japan ดังมากเลยลองหาเพลงมาฟังแล้วก็เริ่มชอบเพลงญี่ปุ่น 日本の音楽 ฟังมาเรื่อยๆจนมาเจอวง Direngrey ค่ะ ชอบนักร้องนำมาก ヴォーカル จนเริ่มซื้อนิตยสารดนตรีญี่ปุ่นมาดู นิตยสาร 雑誌 แพงมากนะคะซื้อมาก็ได้แต่ดูรูปอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าชั้นอยากอ่านออก 読めるようにしたい อยากรู้ว่าเค้าให้สัมภาษณ์อะไร เลยลองหาหนังสือสอนภาษาญี่ปุ่นมาเรียนเอง เรียนเองไปๆมาๆ 自習 รู้สึกว่ายากแต่สนุกดี ตัวอักษรน่ารักดีเลยลองยื่นคะแนนเข้าไปที่คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งดู แล้วก็ติดค่ะเลยได้เรียนเอกญี่ปุ่นตั้งแต่นั้น
พบจบก็ลองไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่โรงแรมแถวสุขุมวิทค่ะ フロント กะว่าจะไปฝึกพูด แต่ก็ไม่ค่อยได้พูดแถมเจอลูกค้าวีน เลยค้นพบว่าตัวเองไม่ชอบงานบริการ サービス業務 ก็เปลี่ยนงานมาทำเป็นผู้ประสานงานขาย แต่บริษัทที่ไปทำเป็นบริษัทเล็กๆนาย ボス ไม่ค่อยอยู่ไม่ได้ฝึกพูด แถมอยู่ในเมืองรถติด 渋滞 แย่งกันอยู่สุขภาพจิตแย่ สุขภาพกายก็แย่ก็เลยลาออกมาทำเป็นล่ามที่บริษัทผลิตพาร์ทรถยนต์ 自動車部品 ที่อมตะนครค่ะ
ที่บริษัทนี้เข้าไป 2 สัปดาห์แรกก็เจองานหินเลยค่ะแปล 業務監査 ออดิทจากผู้บริหารบริษัทแม่ เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานล่ามตอนนั้น แม้แต่คำว่า 実績 ยังแปลไม่ได้เลยค่ะ ร้องไห้กลางห้องประชุมเลยรู้สึกแย่มากๆ แต่เจ้านายดีค่ะ ไม่ว่าแถมยังสอนการพูด คำศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะขององค์กรให้ด้วย 専門用語 ทำงานที่นั่นไปประมาณ 3 ปีค่ะนายกลับประเทศเศร้ามาก 帰国 เลยทำให้รู้สึกติดลบกับนายที่มาใหม่จนไม่อยากทำงาน แต่ก็อดทน 我慢 ทำได้จนเข้าปีที่ 4 แล้วแม่ป่วยเลยต้องลาออก 退職 กลับบ้านที่กทม.มาดูแลแม่
กลับกทม.ก็โชคดีค่ะ ได้งานล่ามกึ่งเลขาที่บริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 電化製品 แต่ด้วยความที่ไม่ชอบชีวิตในกทม.+แม่อาการดีขึ้นเรื่อยจนหาย ก็เลยย้ายงานกลับมาทำที่ชลบุรีอีกครั้ง ปัจจุบันทำงานเป็นล่ามอยู่ที่บริษัท ผลิตน๊อต ナット+ボルト ในอมตะเหมือนเดิมค่ะ ทำมาได้ 5 เดือนแล้วสนุกดี มีเรื่องให้ต้องเรียนรู้เยอะแยะเลย ^^
อยากให้ช่วยแชร์มุมมองที่มีต่อการทำงานในกรุงเทพและการทำงานในต่างจังหวัดครับ
งานในกทม.ส่วนใหญ่จะเป็นงานแปลในสำนักงานนะคะ 事務の通訳 หรือไม่ก็ประสานงาน
ส่วนต่างจังหวัด จะเป็นโรงงานซะมาก ส่ามโรงงาน 工場の通訳 ที่ทำงานนานๆน่าจะได้ความรู้และก็เจออะไรท้าทายกว่า チャレンジ ส่วนตัวเองชอบต่างจังหวัดนะ ชิวดีค่ะ
พอจะให้แนวทางเรื่องการวางตัวสำหรับการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้ไหมครับ
การวางตัวให้เหมาะสมถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
ที่ตนเองเคยเจอมา ล่ามผู้หญิงมักเจอปัญหาเจ้านายลวนลามทางคำพูดหรือไม่ก็การกระทำ セックスハラ
เคยประสบปัญหาโดนเจ้านายลวนลามค่ะ ซึ่งเราแก้ปัญหาด้วยการบอกกับนายตรงๆ はっきり言う ว่าไม่ชอบและหลีกเลี่ยงเท่าที่จะทำได้ 出来るだけ避ける。
ปกติจะไม่ใช่คนที่พูดจาล้อเล่นกับเจ้านาย หรือตีซี้นะคะ แปลจบคือจบ 仕事のみ แต่ที่โดนลวนลามนี่ตอนทำเป็นล่ามเลขาซึ่งต้องออกไปทำธุระข้างนอกกับนาย 上司と一緒に出かける。
สังเกตุเห็นจากเพื่อนและคนรอบตัวเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าได้ยินเรื่องต้องลาออกเพราะปัญหาชู้สาวในที่ทำงาน 社内不倫 เยอะพอสมควรค่ะ
ต้องขอขอบคุณล่ามท่านนี้ที่มาแชร์ประสพการณ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำงานโดยเฉพาะการวางตัวในการทำงานกับเจ้านายที่เป้นเพศตรงกันข้ามครับ

“ทำโอ” ภาษาปากที่นิยมใช้แทนคำว่า “การทำงานล่วงเวลา 残業” แต่บางทีก็ใช้แทนคำอื่น เช่น การทำงานในวันหยุด 休日出勤 เป็นต้นดังตัวอย่างที่จะเล่าผ่านบทสนทนาต่อไปนี้
田中 : ソムシーさん今週の土曜日はラインを動かしますか。
ล่าม : คุณสมศรีครับวันเสาร์นี้จะเดินไลน์ไหมครับ
สมศรี : เดินไลน์คะ
ล่าม : ラインを動かします。
田中 : その日に休日出勤する人を教えて下さい。
ล่าม : ช่วยแจ้งด้วยครับว่าใครจะมาทำงานในวันดังกล่าวบ้าง
สมศรี : ก็มีสมชาย, สมศักดิ์แล้วก็สมยศคะที่จะมาทำโอในวันนั้น
ล่าม : その日に残業する人はソムチャイ、ソムサックとソムヨットです。
田中 : 8時間稼働だけで十分ではないでしょうか。
ล่าม : เดินไลน์แค่ 8 ชั่วโมงก็พอแล้วไม่ใช่หรือครับ
สมศรี : ใช่คะ
ล่าม : そうですね。
田中 : じゃなんで残業しないといけないでしょうか。
ล่าม : ก็แล้วทำไม่ต้องมาทำงานล่วงเวลาด้วยละครับ
สมศรี : อ๋อสมศรีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น สมศรีหมายความว่ามาทำโอวันเสาร์เท่านั้นคะ
ล่ามหันไปมองหน้าคุณทานากะแล้วก็บอกว่า
ล่าม : ソムシーさんにタイ語の意味を確認させて下さい。(ขอเวลาผมเคลียร์ภาษาไทยกับคุณสมศรีก่อนนะครับ)
จากนั้นก็หันกับมาพูดกับคุณสมศรีว่า
ล่าม : ถ้าคุณสมศรีพูดว่าทำโอวันเสาร์ ในภาษาญี่ปุ่นนายเขาจะเข้าใจว่าเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันเสาร์ คือหลัง 5 โมงเย็นของวันเสาร์ครับ
สมศรี : เข้าใจแล้วคะ งั้นสมศรีขอพูดใหม่ว่าคนที่จะมาทำงานในวันเสาร์ ได้แก่ สมชาย, สมศักดิ์แล้วก็สมยศคะ
ล่าม : 土曜日に休日出勤する人はソムチャイ、ソムサックとソムヨットです。
田中 : 了解です。
ล่าม : รับทราบครับ
เรื่องนี้ไม่ได้ต้องการบอกว่าใครผิดหรือถูก แต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าคนสองฝ่ายที่เข้าใจในสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันจะทำให้การสนทนาต้องใช้เวลามากเกินกว่าความจำเป็น บางทีการที่คนกลางคือ ล่าม จะใช้เวลาสักเล็กน้อยในการอธิบายถึงสิ่งที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน ก็จะช่วยให้ครั้งต่อไปไม่ต้องประสพปัญหาเช่นนี้อีก
時間外労働 การทำงานนอกเวลา (ทำงานปกติ)
休日出勤 การทำงานในวันหยุด
休日残業 การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

แอมโมเนีย アンモニア ที่รั่วไหลออกมาจากโรงงานทำน้ำแข็งริมลำตะคอง คือ สาเหตุเบื้องต้นที่คาดว่าทำให้ปลาขาดออกซิเจนและลอยตายเป็นกิโล 窒息死
แอมโมเนียที่ว่านี้ถูกใช้เป็นสารทำความเย็น Coolant 冷媒 สำหรับเครื่องทำความเย็นในโรงงานน้ำแข็งดังกล่าว โดยปกติแล้วเมื่อแอมโมเนียไปผสมกับน้ำจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 化学反応 ในลักษณะที่ดึงเอาออกซิเจนไปใช้จำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 水酸化アンモニウム
สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานสารแอมโมเนียไม่ควรกระตุ้นให้อาเจียน ไม่ควรใส่สายล้างท้อง และไม่ต้องให้ผงถ่านกัมมันต์ activated charcoal 活性炭 หากเป็นไปได้ควรได้รับการตรวจหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารด้วยกล้อง (fiberoptic endoscope) เพื่อประเมินความรุนแรงของภยันตราย ที่เกิดซึ่งจะทำให้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องมากขึ้น

来週の月曜日、私は手術を受けに行きます。
ภาษาญี่ปุ่นประโยคนี้คุณจะแปลเป็นภาษาไทยอย่างไรครับ
๑.วันจันทร์หน้า ฉันจะไปรับการผ่าตัด
๒.วันจันทร์หน้า ฉันจะไปผ่าตัด
เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกแปลเป็นข้อ ๑. แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกจะพูดเป็นข้อ ๒. การพูดในลักษณะที่ “ละไว้ในฐานที่เข้าใจ当たり前” เช่นนี้เกิดขึ้นได้บ่อยในการสื่อสารโดยเฉพาะการสนทนาที่ใช้คำพูดเป็นสื่อกลาง
หากเราสามารถแยกแยะได้ 使い分け โดยการใช้ข้อ ๑. กรณีที่ต้องการจะสื่อผ่านข้อความและใช้ข้อ ๒. ในกรณีที่ต้องการจะสื่อผ่านคำพูด ก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ข้อ ๒.ในกรณีที่ต้องการจะสื่อผ่านข้อความด้วยเช่นกัน
ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเวลาแปลออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะแปลได้ว่า 来週の月曜日、私は手術をしに行きます。 คนฟังก็อาจจะงงและนึกสงสัยว่าคุณเป็นผู้ป่วย 患者 หรือเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด 手術医 กันแน่
การนำเอาภาษาพูด 話す言葉 มาใช้เป็นภาษาเขียน 書く言葉 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารด้อยประสิทธิภาพลงได้

“เคลมクレーム” เป็นคำที่ทุกคนซึ่งทำงานเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น แผนกประกันคุณภาพ品証 ไม่ค่อยอยากจะได้ยินสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะตอนที่จะต้องตอบเรื่องการเคลม クレーム回答 นั้นสมาธิอาจจะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องดังกล่าว จนทำให้ไม่มีสมาธิในการฟังดังตัวอย่างที่จะเล่าผ่านบทสนทนาต่อไปนี้
山田 : クレーム対象品の加工履歴を調べたか。
ล่าม : ตรวจสอบประวัติการผลิตของงานแล้วหรือยัง
สุดสวย : ตรวจสอบแล้วคะ
ล่าม : 調べました。
山田 : 記録には異常があったか。
ล่าม : ในบันทึกพบความผิดปกติหรือเปล่า
สุดสวย : พบคะ
ล่าม : 有りました。
山田 : じゃなんで流出したのか。
ล่าม : แล้วทำไมถึงหลุดรอดไปละ
สุดสวย : ???
山田 : 異常の記録があったにも関わらず不良品の流出が止められなかったことが大きな問題と認識して下さい。
ล่าม : ขอให้ตระหนักว่าทั้งที่มีบันทึกเรื่องความผิดปกติแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งการหลุดรอดของงานเสียได้นั้นเป็นปัญหาที่รุนแรง
山田 : その原因及び対策について検討し対策案を報告下さい。
ล่าม : ขอให้พิจารณาเรื่องสาเหตุและมาตรการ จากนั้นก็ให้รายงานข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการ
สุดสวย : แต่มันยากนะคะที่จะตอบในทันทีว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก
ล่าม : ??? すぐ、再発防止策を回答するのは難しいです。
山田 : そんなことは聞いていません。
ล่าม : ไม่ได้ถามเรื่องนั้น
สุดสวย : ???
ล่ามเห็นท่าไม่ดีก็เลยหันไปถามนายว่า
ล่าม : 流出のことを聞いているですよね。
山田 : そうだ。
จากนั้นก็หันไปอธิบายให้คุณสุดสวยฟังว่า
ล่าม : คือนายเขาถามเกี่ยวกับการหลุดรอดที่พูดไว้ตอนแรก ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดครับ
สุดสวย : ถ้าเรื่องการหลุดรอดขอปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนคะ
ล่าม : 流出についてまずは関連部門に相談します。
山田 : システムにも問題はあるかどうかをよく確認して下さい。
ล่าม : ขอให้ตรวจสอบดูดีๆนะว่ามีปัญหาที่ระบบหรือไม่
สุดสวย : เรื่องนี้ขอไปปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนคะ
ล่าม : この件については関連部門に相談します。
山田 : 納期は今日ですけどいつ相談する気でしょうか。
ล่าม : กำหนดแล้วเสร็จวันนี้นะครับไม่ทราบว่าตั้งใจจะปรึกษากันเมื่อไหร่
สุดสวย : ถ้างั้นจะปรึกษาแล้วก็ตอบวันนี้เลยคะ
ล่าม : 今日中相談してから回答します。
山田 : ちゃんとやって下さい。
ล่าม : ช่วยทำให้เรียบร้อยนะครับ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากลังเลไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ วิธีการหนึ่งที่ให้ผลได้ดีคือ การยืนยัน 確認 ซึ่งคนกลางก็คือล่ามจะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้เพราะเข้าใจทั้ง 2 ฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายเข้าใจว่าอย่างไร
発生原因 สาเหตุการเกิด
流出原因 สาเหตุการหลุดรอด
回答納期 กำหนดการที่ระบุว่าจะต้องตอบภายในเมื่อไหร่

深耕 การไถลึก เป็นคำศัพท์ที่มักจะใช้กับการเกษตร วัตถุประสงค์ของการไถลึกก็คือการเพิ่มผลผลิตโดยการใช้พื้นที่เพาะปลูกเท่าเดิมดังที่ได้แสดงข้อความตัวอย่างไว้ดังต่อไปนี้คือ
“พบว่าการเตรียมดินปลูกโดยการไถลึกสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในทุกพื้นที่ที่ทําการศึกษา เมื่อเทียบกับวิธีการเดิมที่เกษตรกรทําอยู่”
แต่คำศัพท์ดังกล่าวก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของฝ่ายขาย ในลักษณะที่ต้องการจะสื่อถึง “การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับลูกค้ารายเดิมเพื่อให้ได้คำสั่งซื้อเพ่ิมมากขึ้น” โดยมีคำอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นดังนี้คือ
会社で営業などをしていると「この顧客を深耕する」などと言います。つまりは、その顧客との取引を拡大するとかいろいろな取引に進展させるなどという意味で使っています。
(営業場面で使われる場合)新規開拓が見込客や新たな受注を獲得する活動に対して、深耕拡大とは既存の顧客やルートを掘り下げることで受注を拡大すること。

このドラマはフィクションであり登場する人物は架空です。
ละครเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ตัวละครที่กล่าวถึงเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติขึ้นมา
สวัสดีครับผมชื่อ “เคโรโระケロロ” ครับ ผมเป็นคนญี่ปุ่นที่ถูกส่งตัวมาที่ไทย タイに派遣された日本人 เพื่อมาช่วยงานที่นี่ ผมอยู่ที่นี่มาได้สามปีแล้วครับ พอจะพูดภาษาไทยได้บ้าง ผมทำงานกับคนที่นี่ 現地の人と働き กินข้าวกับคนที่นี่ 一緒に食事をしている。 แต่ยังมีบางอย่างที่ผมเห็นจากพนักงานชาวไทยส่วนใหญ่ที่นี่คือ พวกเขาชอบใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปก่อนกินอาหารกันครับ 食事する前に写真を撮る。 ผมเกิดความสงสัยจึงได้ถามเพื่อนชาวไทยคนหนึ่งว่าพวกเขากำลังทำอะไรกัน หรือว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย タイ人の習慣 ที่ผมควรจะต้องทำตาม แต่คำตอบที่ผมได้รับกลับทำให้ผมประหลาดใจเป็นอย่างมาก…“ไม่ต้องแปลกใจไปหรอกเคโรโระ พวกเขาเพียงแค่ถ่ายรูปอาหารที่น่ารักๆ ตกแต่งให้สวยแล้วก็อัพโหลดขึ้นเฟซบุ๊ค เอาไว้อวดเพื่อนๆ 友達に見せる ในนั้นกันเท่านั้น” เพื่อนชาวไทยของผมกล่าวไว้ ผมจึงมีความคิดที่จะลองทำบ้างด้วยความนึกสนุก 自分もやってみようか。 นับจากวันนั้นผมเริ่มใช้ไอโฟนของผมถ่ายรูปอาหารไทยทุกวันๆ และอัพโหลดขึ้นเฟซบุ๊ค
ในทุกๆวันจะคนเข้ามากดไลค์รูปภาพของผมทุกวัน ผมเริ่มสนุกและอัพโหลดทุกวันไม่มีขาด 楽しくて毎日アップロードしている。 คนที่เข้ามากดไลค์และคอมเม้นท์รูปของผมก็เริ่มมีมากขึ้นทุกวัน จึงทำให้ตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผมไปเสียแล้ว 日常生活の一部 ไม่ว่าผมจะอยู่ไหน จะกินอะไร ผมจำเป็นที่จะต้องถ่ายรูปอาหารก่อนเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนชาวญี่ปุ่นของผมอีกคน เขาเริ่มถ่ายรูปอาหารไทยบ้าง เขามีชื่อว่า “ชินจังシンちゃん” ทุกวันเขาเริ่มถ่ายรูปอาหารแต่เขาไม่ได้อัพโหลดเฟซบุ๊คแต่อย่างใด ผมมองเขาทุกวัน เขาก็ถ่ายรูปทุกวันเช่นกัน 毎日を見ても彼は写真を取っている。 ตรงข้ามกับผมที่ตอนนี้ค่อยๆลดการถ่ายรูปลงไป เพราะงานเริ่มหนักขึ้น เวลาว่างไม่ค่อยมี เวลาพักก็หมดไปกับงาน ซึ่งชินจังเพื่อนชาวญี่ปุ่นของผมก็มีงานหนักเหมือนกัน แต่เขาก็ยังถ่ายรูปอยู่เสมอ ทำให้ผมเกิดความสงสัยและได้เดินเข้าไปถามเข้าในเวลาพักกลางวัน คำตอบที่ผมได้รับจากเขายิ่งทำให้ผมประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีก…彼の答えは私を驚かせた。
“ผมไม่ได้ถ่ายรูปตามกระแสนะครับ ที่ผมถ่ายรูปอาหารไทยทุกวันเพราะผมจะทำเก็บเป็นรูปคอลเลคชั่นอาหารไทยในโทรศัพท์ เวลาผมไปสั่งอาหาร 料理を注文する時に ผมก็สามารถเอารูปให้เขาดูได้ เพราะอาหารบางอย่างผมก็ไม่รู้จักชื่อของมัน 名前の分からない料理 แต่การที่อัพโหลดรูปอาหารสวยๆขึ้นเฟซบุ๊ค มันเป็นเพียงผลพลอยได้เฉยๆนะครับ” ชินจังตอบผมด้วยรอยยิ้ม 微笑んで答えた。 คำตอบที่ได้รับทำให้ผมคิดอะไรได้บางอย่าง จากที่ในตอนแรกผมก็คิดเพียงว่าเขาคงทำตามกระแสที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกัน แต่หากเราลองมองในมุมอื่น 違う視点から見る。 และใช้ความคิดที่จะดัดแปลง แก้ไข 自分で工夫して ก่อนที่จะทำอะไรก็ตาม บางสิ่งบางอย่างที่หลายคนมองว่าไร้สาระ อาจทำประโยชน์อย่างมากให้กับเราก็ได้…つまらにことが役に立つかもしれない。

ローテーション เป็นคำที่ได้ยินบ่อยเมื่อพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ซึ่งย่อมาจากคำว่า ジョブ・ローテーション Job Rotation การหมุนเวียนงาน โดยในบางกรณีอาจจะใช้คำว่า 人事異動 แทนแต่ขอบเขตของความหมายระหว่างคำทั้ง 2 จะไม่ตรงกัน 100% จึงควรที่จะศึกษาความหมายจากทบความต่อไปนี้
ジョブローテーションとは、戦略的人事異動のこと。人事異動や配置転換と一言でいうと、一度きりの人事異動や配置転換のことを指すことになってしまう。一方、ローテーションという言葉が指し示すように、ジョブローテーションという場合には、人材の育成を勘案して継続的かつ戦略的に人事異動をすることと解される。ジョブローテーションは、長期雇用を前提とした人材育成方法であり、日本企業のお家芸ともいえる。
ローテーション สำหรับบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพราะอาจจะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง แต่อีกหลายคนก็พร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งนี้เพราะรู้ว่า นี่คือบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงาน 出世 เนื่องจากการเรียนรู้งานที่ต่างออกไปจะสามารถทำให้เข้าใจถึงขอบเขตงานที่กว้างขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น 責任範囲 ที่อาจจะมาพร้อมกับตำแหน่งที่สูงขึ้นก็เป็นได้ 昇格
แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่กลัวในสิ่งดังกล่าวเพราะไม่มีใครที่รับประกันได้ว่า 保証できない เมื่อเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานแล้วจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน หรืออาจจะเข้าใจผิด 誤解 ว่าหน่วยงานใหม่ที่ย้ายไปมีจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา 部下の人数 น้อยลงกว่าเดิม แสดงว่าอำนาจ 権限 ที่เคยมีก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย
จริงๆแล้วหากเราไม่ไปใส่ใจกับเรื่องตำแหน่ง 役職 มากนักจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ 苦 แล้วลองมองในมุมที่ต่างออกไปว่า การที่เราไปทำงานในแผนกอื่นอาจจะทำให้เราเข้าใจความทุกข์ของคนที่ทำงานอยู่ในแผนกดังกล่าวได้ดีขึ้น และสามารถหาวิธีการทำงานแบบที่สามารถดับทุกข์ได้ทั้งทุกข์ของแผนกเดิมและแผนกใหม่ที่ทำงาน ซึ่งเข้ากับคำพูดที่ว่า “ใจเขาใจเรา อกเขาอกเรา” ท้ายที่สุด เราก็จะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติอย่างมีความสุข 幸せ

เนื้อหาของการสื่อสารบ่อยครั้งที่จะต้องมีการระบุถึงเรื่องเวลา การบอกเวลาในบางกรณีอาจจะไม่สำคัญมากนัก แต่บางกรณี เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งเป็นการเดินทางระหว่างประเทศก็อาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงได้เช่นกัน โดยจะขออธิบายผ่านบทสนทนาต่อไปนี้คือ
林 : 来週、日本に出張するのでエアチケットの予約をよろしくお願いします。
ล่าม : สัปดาห์หน้าจะเดินทางไปปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่น รบกวนจองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยครับ
สมนึก : จะออกเดินทางวันไหนครับ
ล่าม : 出発日はいつでしょうか。
林 : 来週金曜日だが深夜1時出発の便でお願いします。
ล่าม : วันศุกร์หน้าครับ แต่ขอเป็นเที่ยวบินที่ออกเดินทางเวลาตี 1 ครับ
สมนึก : ได้ครับ จะจัดการจองให้เที่ยวที่ออกกลางคืนของวันพฤหัสนะครับล่าม : 了解です。では木曜日のよる出発の便を予約します。
林 : ???(”木曜日の夜出発の便”はチェックインが木曜日という意味で言ったと思った。)
พอถึงคืนวันพฤหัสบดีพนักงานขับรถก็พาคุณฮายาชิพร้อมกับล่ามไปสนามบินก่อนเวลาออกเดินทาง 2 ชั่วโมงเพื่อทำการเช็คอิน แต่ในขณะที่คุณฮายาชิยื่นตั๋วเพื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินว่า “เที่ยวบินนี้ได้ออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อเช้าของวันนี้แล้ว” จึงได้ให้ล่ามเจรจากับเจ้าหน้าที่สายการบินเพราะเข้าใจว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
林 : チケットは深夜1時出発の便で予約したはず。ล่าม : ตั๋วใบนี้จองมาเป็นเที่ยวที่ออกเดินทางเวลาตี 1 นะครับเจ้าหน้าที่สายการบิน : ใช่ค่ะจองมาเป็นเที่ยวที่ออกเดินทางเวลาตี 1 แต่เป็นของวันพฤหัสบดีซึ่งเครื่องบินเที่ยวนี้ได้ออกเดินทางไปแล้วเมื่อเข้านี้ล่าม : チケットには深夜1時出発の便と記載しているが今朝既に出発した木曜日の便となっている。
林 : 通訳さん、電話ですぐソムヌックさんに確認してくれないかな。
ล่าม : わかりました。すぐ確認します。
ล่าม : พี่สมนึกครับตั๋วที่จองให้พอนำมาเช็คอินแล้ว เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเที่ยวบินนี้ออกเดินทางไปแล้วครับ
สมนึก : เป็นไปได้ยังไงก็พี่จองให้เป็นเที่ยวตี 1 วันพฤหัสให้แล้วไม่ใช่หรือ
ล่าม : คงมีการเข้าใจกันผิดแล้วครับ เพราะนายเขาวางแผนว่าจะออกเดินทางเวลาตี 1 ของวันศุกร์เพื่อให้ไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางไปบริษัทแม่เพื่อเข้าประชุมต่อเลยครับ
สมนึก : อ้าวแล้วเอาไงดีละ
ล่าม : งั้นขอผมถามนายก่อนนะครับ
จากนั้นล่ามก็หันไปปรึกษากับนายว่า
ล่าม : ソムヌックさんに確認したところチケットは木曜日の深夜1時出発の便で予約された。
林 : しょうが無いな。会議の変更ができないので別の便で行くか。別の便はあるかどうか聞いてくれない?
ล่าม : 探してみます。
ล่ามหายไปสักพักแล้วก็กลับมาบอกนายว่า
ล่าม : 別の航空会社に聞いて2時出発の便があるので席を押さえておきましょうか。
林 : 取りあえずそれでお願いします。
ก็เป็นอันว่าเรื่องก็ลงเอยด้วยดี ハッピーエンディング คือคุณฮายาชิสามารถเดินทางไปประชุมที่ญี่ปุ่นได้ทันเวลา
สิ่งที่ต้องการจะบอกเล่าผ่านเรื่องนี้นั้นไม่ใช่การระบุว่าใครผิด 誰が悪い แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 反省 อันดับแรกก็คือการถ่ายทอดคำว่า 深夜 ได้ไม่ครบถ้วน อันดับต่อมาก็คือ การยืนยันความถูกต้องระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ไม่เพียงพอ 不十分

総溶解性蒸発残留物 TDS:Total Dissolved Solids ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ
水中に含まれる蒸発残留物のうち懸濁物質を分離した透明な、ろ液を蒸発乾固したときの残留物。TDSは蒸発残留物のうちJIS K0101に示される溶解性蒸発残留物に相当するが、乾燥温度を300℃に高めて測定する場合もある。
全蒸発残留物は 「試料水をそのまま蒸発乾固して残った物質」
懸濁物は 「試料水をろ過してろ過器に残留する物質を105℃で乾燥したもの。」
総溶解性蒸発残留物は 「試料水を一度ろ過して得られた透明な水を蒸発乾固したときに残る物質」
น้ำจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสารต่างๆ ที่ละลายปะปนอยู่ในน้ำการที่มีสารต่างๆ ละลายปะปนอยู่ในน้ำ คุณสมบัติของน้ำมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำ คือ ลักษณะทางภายนอกที่แตกต่างกัน เช่นความใส ความขุ่น กลิ่น สี เป็นต้น
– ของแข็งทั้งหมด (total solid: TS) คือ ปริมาณของแข็งในน้ำ สามารถคำนวณจากการระเหยน้ำออก ได้แก่ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) จะมีขนาดเล็กผ่านขนาดกรองมาตรฐาน คำนวณได้จากการระเหยน้ำที่กรองผ่านกระดาษกรองออกไป ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) หมายถึง ของแข็งที่อยู่บนกระดาษกรองมาตรฐานหลังจากการกรอง แล้วนำมาอบเพื่อระเหยน้ำออก ของแข็งระเหยง่าย (Volatile Solids: VS) หมายถึง ส่วนของแข็งที่เป็นสารอินทรีย์แต่ละลายน้ำ สามารถคำนวณได้โดยการนำกระดาษกรองวิเคราะห์เอาของแข็งที่แขวนลอยออก แล้วนำของแข็งส่วนที่ละลายทั้งหมดมาระเหยอุณหภูมิประมาณ 550 องศาเซลเซียส นำน้ำหนักน้ำที่ชั่งหลังการกรองลบด้วยน้ำหนักหลังจากการเผา น้ำหนักที่ได้คือ ของแข็งส่วนที่ระเหยไป
2. สมบัติทางด้านเคมีของน้ำ คือ ลักษณะทางเคมีของน้ำ เช่น ความเป็นกรด – เบส ความกระด้าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ เป็นต้น

強制終了 Force quit การบังคับปิด
คือ คำสั่งที่ใช้บ่อยกรณีที่โปรแกรมไม่ตอบสนอง 応答なし หรือ แฮ็งค์จะกดอะไรทำยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามมา มักจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีการปิดโปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างกระทันหันจนอาจจะทำให้หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์คิดตามไม่ทัน 処理しきれない สมองของนักแปลหรือล่ามก็เช่นเดียวกัน หากเรากำลังจะมีสมาธิอยู่กับงานแปล 翻訳に集中して แล้วอยู่ดีๆมีคนมาให้ล่ามในทันทีทันใด อาการแฮ็งค์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะยังเตรียมตัวเตรียมใจไม่ทัน 準備ができていない
สำหรับเรื่องในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะล่ามหรือนักแปลเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นได้กับคนที่ทำงานอย่างอื่นซึ่งต้องใช้สมาธิอยู่ตลอดเวลา 常に集中して仕事をする人 เช่น น้องๆที่ทำงานอยู่ในไลน์การผลิตแบบโตโยต้า กล่าวคือทำแทบไม่ได้หยุด 連続的に ไม่ว่าจะเป็นการหยิบชิ้นส่วน, การตรวจสอบชิ้นส่วน, การเซ็ทชิ้นส่วน, การบังคับเครื่องจักร 機械の操作, การหยิบชิ้นงานออก, การตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้นซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ฉะนั้นหากคุณไปเรียกน้องเขาเพื่อที่จะคุยตอนที่ยังทำงานค้างอยู่ไม่จบกระบวนการ 途中で呼び出すとทำให้เสียสมาธิ และหลังจากที่เสร็จธุระการพูดคุยก็ต้องกลับมานึกอีกว่า [ทำไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว どこまでしたのかな?] [ชิ้นงานที่วางอยู่ตรวจสอบไปแล้วหรือยัง 置いてあるものは検査したかな?] เป็นต้น งานแปลเอกสารก็เช่นเดียวกันพอเราหยุดแปลกลางคันแล้วกลับมาแปลกว่าจะอุ่นเครื่อง 準備運動 จนเข้าที่เข้าทางก็อาจจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 15 นาทีก็เป็นไปได้
นอกจากนั้นหากการพูดคุยระหว่างที่เราผละงานไปทำให้เสียสมาธิ เช่น พูดไม่ตรงประเด็น, พูดแบบจับประเด็นไม่ได้ เป็นต้นก็จะยิ่งทำให้เวลาที่ต้องใช้ในการอุ่นเครื่องยิ่งนานขึ้นไปอีก ลองนึกตามดูนะครับว่าหากเราเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เสียสมาธิอย่างรุนแรงวันละ 2~3 ครั้งต่อวัน เราจะยังคงมีสมาธิพอที่จะแปลเอกสารได้หรือไม่ หรือจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว บางทีนอกจากการบังคับปิดแล้วคุณอาจจะต้องรีสตาร์ทระบบปฏิบัติการใหม่เลยก็ได้

加糖れん乳(加糖煉乳、かとうれんにゅう、英: Sweetened condensed milk)นมข้นหวาน
とは、牛乳に糖分を加えて濃縮させた、粘度の高い液体状の食品である。一般的にはれん乳(時には練りミルク)と略称されることが多い。また、れん乳を意味する英語からコンデンスミルクとも呼ばれる。

誰が悪いということじゃなくて何が悪いのかを知りたい。
ไม่ต้องการบอกว่าใครผิด แต่อยากรู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหน
ความหมายของคำพูดนี้แฝงนัยที่ว่าหากแก้ที่ตัวบุคคล ความผิดพลาดที่เกิดจากคนผู้นั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอีก แต่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกกับบุคคลอื่น ถ้าไม่แก้ที่ต้นตอคือข้อผิดพลาดที่แท้จริง ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคล

事業継続計画(Business continuity planning、BCP)แผนดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง は「競争的優位性と価値体系の完全性を維持しながら、組織が内外の脅威にさらされる事態を識別し、効果的防止策と組織の回復策を提供するためハードウェア資産とソフトウェア資産を総合する計画」[1]のこと。事業継続と復旧計画(BCRP)とも呼ばれる。
ตัวอย่างการนำคำศัพท์ดังกล่าวไปใช้ในภาษาไทย
โครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอดังนี้
1. รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องของประเทศ
2. เห็นชอบให้ สศช. กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงิน 10 ล้านบาทไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
1. ความก้าวหน้าการดำเนินการของ สศช.
2. กรอบการศึกษาแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ภาคธุรกิจเอกชน
2.1 วัตถุประสงค์
2.2 ขอบเขตของการศึกษา
3. วิธีดำเนินการ
ดำเนินการศึกษาโดยการจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่ได้เจียดจ่ายไว้จำนวน 10 ล้านบาท โดยคุณสมบัติของที่ปรึกษาควรมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กลไกและความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงการดำเนินการระหว่างภาครัฐและเอกชนในบริบทของการบริหารจัดการและการกำกับดูแลแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และสามารถจำลองสถานการณ์ในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้ภาวะการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และ แนวทางการซักซ้อมความเข้าใจ

現に生きる just do it. เฮ็ดซื่อๆ
มีหน้าที่อะไรก็จงทำไปตามนั้นไม่ต้องคิดปรุงแต่งอะไรให้มันมากเกินไป

鉄柵(窓用)เหล็กดัด (หน้าต่าง)

階段の手すり banister ราวจับบันได

การสอบกลับไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของบริษัทเรา
ประโยคข้างบนอ่านแล้วจะเข้าใจว่าบริษัทเราถูกหรือผิดครับ
จริงแล้วต้นฉบับเขียนไว้ว่า “トレサビリティが取れないのは当社の責任です。”
ตอนแรกที่ผู้รับเมล์อ่านส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าบริษัทเราถูกไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา แต่พอเว้นวรรคดังนี้ “การสอบกลับไม่ได้ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทเรา” หรือเติมคำว่านั้นเข้าไปดังนี้ “การสอบกลับไม่ได้นั้นเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเรา”
ก็เลยทำให้ทุกคนถึงบางอ้อว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร อดคิดไม่ได้ว่า “อย่างนี้ก็มีด้วย”

การรักษาอาการป่วย 治療 ส่วนใหญ่อาจจะแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
1.การให้ยา 薬
2.การฉีดยา 注射
3.การผ่าตัด 手術
การรักษาอาการป่วยเรื่องการสื่อสารก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะโรคคุยไม่รู้เรื่อง 話の通じない病気 สำหรับวิธีการรักษาแบบชั่วคราวของอาการนี้ก็มี 3 ขั้นตอนเหมือนกันคือ
1.ย้ำคำพูดเดิม 同じ言葉を繰り返す เป็นวิธีแรกที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยเตือนสติ และบอกเป็นนัยว่าคุณกำลังพูดไม่ตรงประเด็น
2.ยืนยันความหมาย 意味を確認する เป็นวิธีต่อไปที่ต้องนำมาใช้เนื่องจากคู่สนทนายังไม่สามารถที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ 関心を向かせる ของตนให้เข้าประเด็นได้ วิธีการนี้ล่ามจะต้องพอทราบคร่าวๆได้ว่าบทสนทนา 脚本家 ควรจะออกมาในรูปแบบใดราวกับเป็นผู้เขียนบทละคร และต้องไม่ทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเรากำลังยืนยันความหมายเชิงชี้นำ เหมือนกับหมอหรือพยาบาลบางคนที่มือเบามากจนคนไข้แทบไม่รู้สึกตัวเลยว่ากำลังถูกฉีดยา
3.อธิบายเสริม 補足の説明 วิธีการสุดท้ายนี้ 最後の手段 จะใช้เฉพาะในสถานการณ์ที่เร่งด่วนและหวังผลสูงเช่นเดียวกับการผ่าตัดซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ スキル ในระดับหนึ่ง ถ้าแพทย์ผ่าตัดไม่ชำนาญไปผ่าผิดที่ก็จะทำให้อาการคนไข้แย่ลง เช่นเดียวกันถ้าล่ามอธิบายเสริมแต่ไม่ตรงประเด็นก็จะทำให้การสนทนานั้นแย่ลง 悪化する สำหรับล่ามแล้วก่อนจะอธิบายเสริมจะต้องมีการวินิจฉัย 見極める อย่างถี่ถ้วน เหมือนกับแพทย์ผ่าตัดที่ต้องวินิจฉัย 診断 คนไข้ให้ได้ก่อนว่าควรจะผ่าตรงไหน

安全レバー Safety latch สลักนิรภัย, ขาล็อค, ตัวล็อคตะขอ

担当者ผู้ปฏิบัติ・管理者ผู้ควบคุมดุแล・責任者ผู้รับผิดขอบ
3 คำนี้เป็นคำที่ทำให้พบกับความสับสนในชีวิตหรือไม่แน่ใจในตัวเองบ่อยมาก วันนี้คงต้องเป็นวันสิ้นสุดกับปัญหาดังกล่าวเสียที จึงได้สืบค้นข้อมุลก็พบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็เลยนำมาแชร์ดังนี้คือ
ปล.เนื้อหาอาจจะเยอะไปหน่อยแต่เพื่อความหลากหลายทางด้านความคิด จึงต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในระดับหนึ่ง
日本語を勉強している外国人です。
会話表現として、「担当者はどなたですか。」という言い方はありますか。
もし存在であれば、どんなシチュエーションで使われるのか、教えていただけませんか。
「どなたが担当者ですか。」と微妙的に違うところがあれば、それも教えていただければありがたく思います。
日本語を何年間も勉強していますが、まだ文章がうまく書けません。質問文の中で不自然な表現があれば、それも併せて指摘していただければ助かります。よろしくお願いします。
まず「担当者はどなたですか。」という表現ですが、普段よく耳にする言葉です。
シチュエーションですが、あるパーティーが催されたとします。
そこに参加の申し込みをしたいとき、まず電話なり、開催する会社の受付に行きますよね。
そこで「×〇△パーティーへ参加の申し込みをしたいのですが(受付の)担当者はどなたでしょうか?」
若しくは「担当者に代わっていただけますか?」という感じで使います。
ただ、このシチュエーションでは後者の「~代わって~」をよく使うと思います。
前者でも間違いではありません。
ただ、”担当者が誰か”を訊ねる場合は、
自分の目の前に複数の人がいる場合や、
相手(複数)の名前を知っていて、その中の誰か?
を聞く場合でしょうね。
例に挙げた「パーティーの受付」のように
相手側(主催者側)のことを何も知らない状況で
電話をする場合は「担当者に代わって~」を使います。
「どなたが担当者ですか。」という表現でも
そんなに違いはないと思いますが、個人的には、あまりお勧めしません。
ちょっと威圧的というか、責められてる感じを受けます。
管理=手を加えて実質的にコントロールする。
責任=特に手を加えず、形式的にコントロールする。
例えば直属の上司だと管理者になるが、それ以上の上司だと責任者になるということではないでしょうか。
課長は管理者だけど、会長は責任者になる。
「最高経営責任者」とはいいますが、「最高経営管理者」とは言わないでしょう。
英語で、担当者と責任者はどう区別して表現したらよいでしょうか?
日本人的感覚だと、担当者がいてその上に責任者がいますよね?ところが辞書等で調べると、どちらもthe person in charge of ~ となっていて、英語表現の区別がありません。この言い方だと、どちらかといえば責任者的な意味合いになるようなのですが、では担当者はなんと表現したらよいでしょうか?
the person in charge of ~の、~にどういう言葉を入れるかによって責任・役割をはっきりさせることができます
責任者は、以下のように表わすことができます。
the person in charge of management of our sales department
the person responsible for our sales department
the person surpervising our sales activities
等々。
~の担当者はin charge ofの後に業務自体を書きます。
また、
the person assigned to (業務)であれば、(業務)に任命された人、

the person directly engaged in (業務)であれば、(業務)に直接従事している人、になります。

責任者と担当者、思いはこう違う
組織においては、必ず責任者と担当者という役割分担があります。

多くの場合、責任者は部下やメンバーを率い方向性を示す役目を負います。

担当者は自分の担当業務をしっかりこなす役目を負います。

ところで、責任者と担当者ではその思いが違います。それは当然そうならざるをえないのです。やや極論ですが、簡単にいえばこういう違いです。担当者は自分の担当範囲だけに集中し、そのことを成し遂げることに関心がありますが、責任者は複数の部下やメンバーの思いを汲みつつ、組織の目標達成のために部下やメンバーを率いていく必要があるので、全体をうまく機能させることに関心があります。

部下、従業員の立場だと、「うちの課長は全然部下の苦労をわかっていない」とか、「うちの経営陣は現場のことがわかっちゃいない」などと上、経営を批判しがちですが、そう批判をした人が上、経営の立場になってみるとその時はじめて立場の違いを実感できるようになります。私自身、一般社員の頃とマネージャーになった時ではその思いに違いがあることがはっきりわかりました。

だからね、私はこう思うんです。自分が担当者の時は、上や経営の苦労、役割について勉強し、逆に責任者になったら担当者の思いを務めて理解するようにしたほうがよいと。両方の立場の思いの違いを理解し、その上で仕事をすることができるようになれば、それこそ仕事人としては鬼に金棒です。

批判するだけでは何も生みません。ただまぁ、仕事の現場に身を置いて日々感じることですが、双方の思いというのはすれ違うことはあれ、その距離を縮めることはなかなか難しいですね。だからこそ歩み寄る努力が必要なのでしょうが。

การเรียนรู้กับการอ่านสารบัญของหนังสือ
เคยมีล่ามอยู่ท่านหนึ่งถามผมว่าทำความเข้าใจ 学習 เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานไอเอสโอ ISO規格 ได้อย่างไรทั้งที่เรื่องดังกล่าวมีปริมาณเนื้อหาที่มาก ผมจึงได้อธิบายไปว่าลองมองว่ามาตรฐานไอเอสโอเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอยู่ในร้านหนังสือ ลองนึกภาพดูสิครับว่าเวลาคุณเดินเข้าไปในร้านหนังสือและสนใจ 興味 ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งคุณจะทำยังไงกับมันบ้าง
สำหรับผม ผมจะหยิบมันขึ้นมาดูปกหน้า 表紙 และปกหลังซึ่งอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง การทำความรู้จักกับหนังสือชื่อไอเอสโอก็เช่นเดียวกับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าใครเป็นคิดหรือสร้างมาตรฐานไอเอสโอขึ้นมาก่อน
จากนั้นก็จะเปิดดุสารบัญ 目次 ของหนังสือว่าประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างแล้วค่อยเลือกอ่านเฉพาะที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษ มาตรฐานไอเอสโอก็เช่นเดียวกันต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 構成 กล่าวคือประกอบไปด้วยข้อกำหนด 要求事項 เรื่องอะไรบ้าง
สุดท้ายหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้คร่าวๆ 概略 จนพอใจแล้วจึงตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือเล่มดังกล่าว พอกลับมาบ้านถ้ามีเวลาก็ค่อยๆอ่านไปทีละบทละตอน อยากอ่านส่วนไหนก่อนก็ได้ตามถนัด 事由に ถ้าอ่านจบแล้วรอบหนึ่งวันหลังหยิบหนังสือเล่มดังกล่าวมาอ่านอีกรอบ เราอาจจะพบว่ายังเก็บรายละเอียดบางส่วนของหนังสือได้ไม่ดีพอ 不十分 ก็อาจจะเป็นไปได้
สำหรับอาชีพล่ามแล้วคงหลึกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอ่านหนังสืออย่างเช่น มาตรฐานไอเอสโอ ให้หลากหลายเข้าไว้เพื่อที่จะสามารถทำงานได้หลากหลายเช่นเดียวกัน

ทัศนวิสัยในการขับขี่ 運転する時の視界
ทัศนวิสัย Visibility ระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า และบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร

ジャンプスーツ(カバーオール)coverall ชุดหมี
カバーオール coverall
《主に米国で用いられる》 カバーオール 《上着とズボンが一緒になった作業服; overalls と違ってそでがある》 (《主に英国で用いられる》 boiler suit)
ジャンプスーツ Jump suit
落下傘兵の制服を真似して流行したワンピースの服

การจดแบบ 点 線 面
จากครั้งที่แล้วกับการพูดแบบ 面 線 点 มาครั้งนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้กับการจดโดยขออธิบายดังนี้คือ
เนื่องจากการจดในระหว่างการทำหน้าที่มีเวลาที่จำกัดจึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือใช้เวลาน้อยแต่ได้ใจความซึ่งจะอธิบายผ่านคำ 3 คำได้แก่ 面 線 点 แต่จะมีตำแหน่งก่อนหลังสลับกันกับกรณีของการพูดดังนี้คือ
1.点 หมายถึง จุด การจดแบบจุดคือการจำเป็นคำ ซึ่งในทางปฏิบัติเราก็พบว่ายากที่จะจดคำพูดทุกคำที่ได้ยิน ดังนั้นเราจึงต้องเลือกจดเฉพาะบางคำ แล้วคำไหนละที่เราควรจะเลือกจด เคยได้ยินคำว่า 5W1H ไหมครับมันหมายถึง ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่ออะไร「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」「なぜ」「どうしたか」
2.線 หมายถึง เส้น การจดแบบเส้นคือการจดคำเหล่านั้นให้เป็นบรรทัดเพื่อที่จะมองแล้วรู้ได้ทันทีถึงลำดับเวลาก่อนหลัง การเขียนเรียงเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการกวาดสายตาเพื่อค้นหา คำว่าเส้นไม่ได้หมายถึงการเขียนเรียงเป็นเส้นเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการขีดเส้นจริงๆด้วย จากประสพการณ์ตรงพบว่าบ่อยครั้งที่ผู้พูดจะพูดคำบางคำซ้ำๆในประโยคที่ต่างไป เมื่อเราลากเส้นระหว่างคำที่ซ้ำกันเหล่านี้ก็จะช่วยให้เวลาที่เราล่ามสามารถพูดออกมาแบบร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ストリー的に ที่ฟังได้ง่าย
3.面 หมายถึง พื้นที่ การจดแบบพื้นที่คือการจดแบบไม่กระจัดกระจายมีการกระชับพื้นที่เพื่อให้มีความชัดเจนโดยการวงกลมเนื้อหาส่วนดังกล่าว 範囲を決める。 เวลาพูดออกไปจะได้มีแต่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ สาเหตุที่ต้องกระชับพื้นที่เพราะพบว่ามีผู้พูดส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสนทนาโดยการพูดแบบกระชับ コンパクト และการพูดแบบไม่กระชับนี้เองจะทำให้เนื้อหาส่วนเกิน 無駄 ที่พูดออกมาส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด 誤解
อธิบายไปซะยืดยาว ขอสรุปเป็นคำพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้สั้นๆดังนี้คือ “จดคำ ลากเส้น เน้นวงกลม”

อึ้งไปสักพักกับคำถามจากชาวญี่ปุ่นที่ว่า “วันสารทจีนってなんですか。”
หลังจากตั้งสติได้ก็ค้นหาและได้คำตอบว่าคล้ายกับ お盆 ของญี่ปุ่น
สำหรับรายละเอียดลึกๆคงต้องไปดูจากเนื้อหาด้านล่างที่นำมาจากวิกิพีเดียครับ
一般にはこの「盂蘭盆会」を、「盆会」「お盆」「精霊会」(しょうりょうえ)「魂祭」(たままつり)「歓喜会」などとよんで、今日も広く行なわれている。
この行事は本来インドのものではなく、仏教が中国に伝播する間に起こってきたものであろう。現在、この「盂蘭盆会」のよりどころとしている『盂蘭盆経 』は、『父母恩重経』や『善悪因果経』などと共に、中国で成立した偽経であると考えられている。したがって、本来的には安居の終った日に人々が衆僧に飲食などの供養をした行事が転じて、祖先の霊を供養し、さらに餓鬼に施す行法(施餓鬼)となっていき、それに、儒教の孝の倫理の影響を受けて成立した、目連尊者の亡母の救いのための衆僧供養という伝説が付加されたのであろう。[2]
盂蘭盆経に説いているのは次のような話である。
安居の最中、神通第一の目連尊者が亡くなった母親の姿を探すと、餓鬼道に堕ちているのを見つけた。喉を枯らし飢えていたので、水や食べ物を差し出したが、ことごとく口に入る直前に炎となって、母親の口には入らなかった。
哀れに思って、釈尊に実情を話して方法を問うと、「安居の最後の日にすべての比丘に食べ物を施せば、母親にもその施しの一端が口に入るだろう」と答えた。その通りに実行して、比丘のすべてに布施を行い、比丘たちは飲んだり食べたり踊ったり大喜びをした。すると、その喜びが餓鬼道に堕ちている者たちにも伝わり、母親の口にも入った。

นายครับรับหมัดแทนผมที
บทสนทนาต่อไปนี้มาจากคำบอกเล่ารุ่นพี่ที่นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะบอกต่อว่า บางครั้งการแปลแบบตรงตัวแบบได้อารมณ์ก็ไม่สามารถทำได้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาลเทศะ

นาย : おい、通訳さん運ちゃんに早くしろと彼に言いなさい。

ล่าม : พี่ครับ นายเขาบอกว่าให้ขับเร็วหน่อยครับพนักงานขับรถฟังอย่างหน้าตายไร้ความรู้สึกไม่มีการตอบสนองแต่อย่างใด

นาย : 通訳さん君ちゃんと感情をいれて言ってみなさい。

ล่าม : わかりました。

แล้วล่ามก็เปลี่ยนน้ำเสียงที่พูดเล็กน้อยเพื่อให้ได้อารมณ์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของนายญี่ปุ่น

นาย : 声だけじゃない、顔つきもちゃんとするのだ。

ล่ามอึ้งไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่า

ล่าม : もし、そんなことをして運転者が起こって僕を殴ろうとした時に◯◯さんは自分の顔でその拳を受けてくれるでしょうか。

นาย : ???

キャンピングトレーラーとは、箱型の居室にドア、窓、ベッド、ダイニングテーブル、キッチン、トイレ、シャワーなど生活に必要な装備を一通り整えたトレーラーを言う。トラベルトレーラー (Travel trailer) とも言う。欧州ではWohnwagenもしくはキャラバンCaravanと呼ばれる。牽引する車両をトラクターと呼ぶ。

รถบ้าน (อังกฤษ: Recreational vehicle หรือ RV (อเมริกัน-อังกฤษ), อังกฤษ: Recreational vehicle (อังกฤษ-อังกฤษ)) เป็นรถที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้ และเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อาจขับรถบ้านไปได้โดยเราไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมหรือกางเต็นท์ รถบ้านโดยส่วนมากจะเป็นรถตู้, รถบัส หรือรถกระบะดัดแปลง
ในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักรรถบ้านโดยทั่วไปมักหมายถึงยานยนตร์ที่ประกอบด้วยบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับที่มีในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่มักจะรวมทั้งครัว, ห้องน้ำ, บริเวณที่ใช้หลับนอน และ บริเวณที่ใช้นั่งเล่น พักผ่อน และรับประทานอาหาร ในประเทศอื่นอาจจะใช้คำว่า “รถคาราวาน” หรือคำว่า “รถแคมพ์” (Campervan) มากกว่า และตัวรถที่เป็นรถบ้านก็แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วรถบ้านในประเทศอื่นๆ จะมีขนาดย่อมกว่าที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์ของรถบ้านมีด้วยกันหลายประการ ตั้งแต่ใช้ในการท่องเที่ยวพักผ่อนระยะสั้น ไปจนถึงการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวร ในกรณีหลังนี้ก็มักจะจอดตามสถานที่เฉพาะกิจที่เรียกว่า “Trailer park” (ซึ่งต่างกับที่จอดรถบ้านประเภทอื่น) นอกจากการเป็นเจ้าของรถบ้านเองแล้ว รถบ้านก็มีบริการให้เช่าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากจะใช้สำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว รถบ้านก็ยอาจจะใช้สำหรับสำนักงานเคลื่อนที่สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อยครั้ง รถประเภทหลังนี้ผู้เป็นเจ้าของอาจจะสั่งสร้างพิเศษ เช่นมีห้องทำงาน, เพิ่มระบบไฟฟ้าให้มีพลังสำหรับการใช้สอยเพิ่มขึ้น, ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ดาวเทียมเป็นต้น

国民総幸福量 Gross National Happiness, GNH ความสุขมวลรวมประชาชาติ
国民総幸福量は、精神面での豊かさを「値」として、或る国の国民の社会・文化生活を国際社会の中で評価・比較・考察することを目的としている。この目的は、国民総生産 (Gross National Product, GNP)や国内総生産 (GDP) との大きな違いである。つまり、GNPまたはGDPが、計算方法に違いはあっても、或る国の社会全体の経済的生産及び物質主義的な側面での「豊かさ」だけに注目し、その国の国民生活を数値化、つまり「金額」として表現していることを批判するものである。GNPやGDPに示される或る国の資本主義的価値が、その国の国際的貿易経済での成長指数であるのは明白だが、この数値だけが、その国や国民を、国際社会の中で評価・比較・位置付けする一般的な手段となっていることに疑問視する観点から、国民の生活を、全く別の方向から比較・評価する基準を示すものとして注目され、使用されている。

避雷針 Lightning rod สายล่อฟ้า
は建築物を雷・落雷から保護する仕組みのひとつ。地面と空中との電位差を緩和し落雷の頻度を下げ、また落雷の際には避雷針に雷を呼び込み地面へと電流を逃がすことで建物などへの被害を防ぐ。そのため、「雷を避ける針」という表記ではあるが、実際には必ずしも雷をはねのけるものではなく、字義とは逆に避雷針へ雷を呼び寄せる、いわば「導雷針」ともなる。
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
落雷 ฟ้าผ่า 雲と地面との間に起きる放電現象で、必ずしも稲妻を伴うとは限らない。
稲妻 ฟ้าร้อง 気象を原因とする放電に伴う閃光で、特に放電経路が筋のように光るもの。雲と雲との間の放電もあるので、必ずしも落雷を伴うとは限らない。また、あたり一面がぱっと光るようなものは稲妻とは呼ばない。

อีกครั้งกับบทสัมภาษณ์ของล่ามอีกท่านคุณ Phongsak Sukthong ที่ต้องการแชร์ประสพการณ์ชีวิตเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่หรือกำลังจะศึกษาภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องการจะสื่อว่าการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต

รู้จักกับภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไรครับ

เหตุผลที่ผมเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เพราะผมเป็น hikikomori + otaku ตั้งแต่เด็ก 幼い頃 ผมชอบและฝันอยากเป็นนักเขียน manga แต่พอเข้าวัยรุ่นผมรู้ว่าจะเป็นนักเขียน manga 漫画家 ที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยมันเป็นเรื่องยาก เลยเบนเข็มมาเป็นการฝันอยากเป็นนักแปล 翻訳家 manga จะได้อ่าน manga ทุกวัน และก็เลยเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอน ม.ปลาย 高校 โดยเลือกเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย แต่ถึงจะรักภาษาญี่ปุ่น ช่วงนั้นผมกลับมีผลการเรียนที่ย่ำแย่มากในภาษาญี่ปุ่นยกเว้นเทอมแรก 第1学期 เทอมที่เหลืออีก 5 เทอมผมสอบตกเรียบทุกเทอม เหตุผลก็เนื่องมาจากผมติดเกมส์ออนไลน์ ragnarok ตอนนั้นในวันที่มีเรียนผมใช้เวลาเล่นเกมส์ไม่ต่ำกว่า 5 ช.ม. 5時間以上 ในวันหยุดผมเล่นเกมส์ไม่ต่ำกว่าวันละ 10 ช.ม. แต่กลับไม่มีเวลาได้อ่านหนังสือเรียนเลย ผลลัพธ์ตอนจบ ม.ปลายก็คือ ผมได้ Assassin level 85, Black smith level 81, Wizard level 95 ส่วนเรื่องเรียนแม้แต่ hiragana ยังจำได้ไม่ครบ สอบเอ็นทรานซ์ไม่ติด

พอเรียนจบม.ปลายแล้วได้เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไหมครับ

เรียนต่อครับ 進学 เพราะการเล่นเกมส์ออนไลน์นี้ก็ทำให้ผมมีความฝันใหม่เพิ่มเข้ามา 新たな夢 นั่นก็คืออยากเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อคณะ computer application ที่อินเดีย インド แต่พอไปถึงที่นั่นปรากฏว่ามหาลัยเปิดเรียนกันหมดแล้ว หมดเขตลงทะเบียนก็เลยต้องรอลงทะเบียนปีถัดไป 来年の学期 ตอนนั้นผมต้องรอ 8 เดือน ระหว่างนั้นผมก็ตระเวน 回る ไปหลายเมืองในอินเดีย แต่เมืองที่ผมไปพักอยู่นานที่สุดคือเมือง พุทธคยา รัฐคยา ซึ่งเป็นเมืองที่มีต้นโพธิ์ 菩提樹 (ต้นลูก) ที่พุทธเจ้าเคยมานั่งก่อนตรัสรู้ ระหว่างนั้นผมมีโอกาสได้พบเพื่อนญี่ปุ่น 日本人の友だち ผู้แสนดีท่านหนึ่งซึ่งมาเรียนโยคะที่อินเดีย ชื่อ tomiyama noriyuki (冨山 典之)และได้รับการสอนภาษาญี่ปุ่นฟรีทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ซึ่งทำให้ผมรู้สึกประทับใจมาก 印象的 ผมก็เลยย้อนกลับมาคิดว่าน่าจะเลือกเรียนคณะภาษาญี่ปุ่น เพราะก็เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาดีกว่าจะเริ่มต้นใหม่กับคอมพิวเตอร์ จึงเลือกเข้าคณะ Bachelor of Japanese language and culture ของมหาลัย JNU เมือง New Delhi แทน

หลังจากเรียนจบจากอินเดียแล้วกลับมาทำอะไรต่อครับ

หลังจากเรียนจบ ผมก็ทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 日本語の通訳者 เรื่อยมาจนปัจจุบัน งานที่ทำก็มีแปลการแข่งขันระหว่างเครือข่ายบริษัท เช่น แข่ง QCC 小集団活動 แข่ง TPS トヨタ生産方式 ประชุมประจำเดือน พวกประชุมความปลอดภัย ประชุมคุณภาพ ประชุมฝ่ายผลิต ประชุมต้นทุน และก็มีแปลในไลน์ เช่น เครื่องจักรมีปัญหา เกิดอุบัติเหตุ ตรวจ 5 ส ตรวจความปลอดภัย 安全パトロール ตรวจด้านคุณภาพ 品質パトロール และจากนั้นก็เป็นเรื่องการแปลเอกสารต่างๆ

มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นครับ

จากที่ได้ทำงานมาผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการทำงานในฐานะล่าม ก็คือ ความสามารถทางภาษา 言語能力 และความเข้าใจในเรื่องที่กำลังแปล แต่ผมอยากจะฝากเรื่องความเข้าใจในเรื่องที่กำลังแปลไว้ เนื่องจากหลายคนมักจะเน้นเรื่องความสามารถทางภาษา และมักคิดไปว่าก็แค่แปลตามที่ได้ฟังมาเท่านั้นเองไม่เห็นต้องมีความรู้เรื่องที่แปล แค่ได้ยินอะไรมาก็แปลไปแบบนั้น แต่จริงๆแล้วผมว่าการทำงานแบบนั้นไม่ถือว่าเป็นล่ามที่ดีได้ การที่ล่ามมีความรู้เรื่องที่จะแปลอยู่ในหัว 翻訳する内容について深い知識 อยู่แล้วทำให้สามารถทำให้การสื่อสารนั้นๆ มีความถูกต้องมากขึ้น 正確な翻訳 ยกตัวอย่าง เช่น คนไทยบอกขึ้นมาว่า เดือนนี้มีของเสีย 250 ล่ามที่ไม่เข้าใจเนื้องานก็แปลไปตรงๆกับที่ได้ฟังมาเลยว่า 今月、不良が250 พอญี่ปุ่นได้ฟังก็ตกใจ ถามกลับมาว่า どうして250も発生したか?และก็คุยกันยาวไปเรื่อยๆ จนในที่สุด 30 นาทีต่อมาคนไทยก็บอกขึ้นว่า 250 ppm เรื่องถึงได้จบลงที่ว่า ที่จริงแล้วหน่วยนับ 単位 คือ pmm นั้นหมายความว่าเสียน้อยกว่า 250 ชิ้น ถ้าล่ามมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว ก็จะถามคนไทยกลับไปได้ตั้งแต่ตอนที่คนไทยพูดว่า เดือนนี้มีของเสีย 250 เช่น ล่ามอาจจะถามว่า 250 ของพี่น่ะ หมายถึง 250 ppm หรือ 250 ชิ้น เรื่องก็จบแค่นั้น ตัวอย่างแบบนี้เกิดกับผมบ่อยมาก よくあるシチューエーション แบบว่าคนไทยพูดมากำกวม แถมล่ามก็ไม่มีความรู้เรื่องที่แปล เลยไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไง ก็เลยทำให้สนทนากันยาวมาก แถมบางทีเข้าใจกันผิดๆอยู่ ตัวล่ามเองก็บอกไม่ได้ว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นเข้าใจผิดกันอยู่หรือเปล่า เพราะล่ามเองก็ไม่มีความรู้เรื่องที่แปล เรื่องเล่าของผมก็มีเท่านี้หละครับ ขอบคุณครับที่กรุณาอ่าน

เนื้อหาดีๆเรื่องไวรัส ウィルス แบคทีเรีย 細菌 และเชื้อรา カビ จากเว็บไซต์ของยายี่ห้อ “เซโรงัง” ของญี่ปุ่น
http://www.seirogan.co.jp/fun/infection-control/infection/dengerous_pathogen.html

蝶番 Hinge บานพับ

การนำยางเก่ากลับมาใช้ใหม่ タイヤの再生 หรือที่นิยมเรียกว่า การหล่อดอก
เมื่อเช้าได้คุยกับชาวญี่ปุ่นเรื่องปะยาง ซึ่งคู่สนทนาของผมเข้าใจว่าคือ การนำยางกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า タイヤの再生 ซึ่งก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เชิงซะทีเดียว จากการค้นหาข้อมูลก็พบว่า

タイヤの再生方法 วิธีการนำยางกลับมาใช้ใหม่ としては主に下記の3種類が挙げられる。

1. リトレッド(リキャップ)Retread, Recap การปะยาง:タイヤに新たなトレッドが刻まれたゴムを貼り付け、熱加工で接着する。多品種少量生産に適する。

2. リモールド Remold การหล่อดอกยาง:タイヤに新たなゴムを貼り付ける点はリトレッドと同じだが、金型でトレッド面を刻む。大量生産向き。

3. リグルーブ Regroove การเซาะร่องดอกยาง:新品タイヤの時点でトレッドを厚く造り、溝が浅くなったら彫り直すことで新品状態の排水性やグリップ力を維持する。

เพื่อนชาวเกาหลีกับ 国語辞典

เมื่อวานได้มีโอกาสสนทนากับล่ามรุ่นน้องและถูกถามว่า “คำว่า จ่ายชุดให้พนักงาน แปลว่า 制服を配る ได้หรือไม่” ก็เลยตอบไปว่า “ได้แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คำว่า 支給” ก็เกิดข้อโต้แย้งว่าในพจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทยที่ใช้ 支給 จะแปลว่า “การจ่ายเงินค่าตอบแทน” จึงได้ให้ลองค้นหาความหมายจากพจนานุกรมญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น 国語辞典 ได้คำแปลออกมาว่า 金銭・物品などを払い渡すこと。แถมยังมีประโยคตัวอย่างมาให้ดังนี้คือ「ボーナスを-する」「ユニフォームを-する」ซึ่งตรงกับเรื่องที่พูดพอดี ก็เลยแนะนำว่าต่อไปให้ใช้ 国語辞典 ประกอบการแปลด้วยจะดีกว่า

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้นึกถึงเมื่อคราวที่ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติ มีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนชาวเกาหลีของผมลืมนำพจนานุกรมติดตัวมาด้วยจึงขอยืมจากเพื่อนๆคนอื่น ผมมีพจนานุกรมญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทยจึงยื่นไปให้แต่หลังจากที่เขาเปิดดูได้ไม่นานก็โยนคืนกลับมาให้ผม ผมรุ้สึกไม่พอใจจึงถามไปว่าทำไมคุณต้องใช้พจนานุกรมไม่ใช่หรือ เขาก็ตอบกลับมาว่าจะใช้เฉพาะพจนานุกรมที่เป็น 国語辞典 เท่านั้น พจนานุกรมอย่างนี้ไม่ช่วยให้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมจึงเร่ิมหาซื้อ 国語辞典 มาใช้งานบ้าง

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการพาชาวญี่ปุ่นไปงานศพ

คำศัพท์ที่ควรรู้

棺おけ โลงศพ
綿の紐 ด้ายสายสิญจน์
香典 เงินทำบุญงานศพ
葬儀 พิธีงานศพ
(葬式用)花輪 พวงหรีด
主催者 เจ้าภาพ
合掌 การพนมมือ
読経 การสวดมนต์
法衣 จีวร
木を薄く削り花の形した薪 ดอกไม้จันทน์ : ฟืนที่ทำจากไม้ที่ไสมาบางๆแล้วทำเป็นรูปดอกไม้
献花 การวางดอกไม้จันท์
火葬 การประชุมเพลิง

พิธีการบางส่วนที่ควรรู้

タイでの葬式は五日間行われると聞いたときはびっくりしました。もちろん値段により短い(三日)日もあります。とりあえず私の場合は五日間で行うことにしました。日本ですとまず隣近所がお手伝いに来てくれますが、タイでは一切近所は関係なく身内、親族だけでとり行います。

葬儀に主催者がいる・・・?
例えば、親族、職場、関連会社、故人の友人一同、それに我が社、などなど・・・奇数回数を原則として連日行われる、従って弔問は自分が関係する主催日の時に行けばいい

葬儀の主催者になる、これも大事なお付き合いなのだ

通夜は普通、僧侶が9人、お経を唱え、参列者代表9名がお坊さんにお供え物を捧げ、先祖の御霊に水を手向ける・・・これら儀式が滞りなく進められていく

そして、最後に短い読経で終る、その間約2時間ほど

ขอบคุณสำหรับคำศัพท์ดีๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบใบขับขี่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
http://menkyo.ne.jp/menu/kiso/yogo.html

พวงหรีด a funeral wreath(葬式用)花輪

花環(はなわ)とは、生花または造花で作られたリング状のものをいう。花輪とも書く。

「花環」と「花輪」

どっちでもいいと思いますよ。環は、両端がつながった「線がめぐっている状態」であり、輪はそれに加えて形が円であることが条件です。花輪のお葬式版は、白を基調とした色合いのものになります。デザインに関しては地方によって様々です。その地方独特のものなどもあります。

あまりにも違ったデザインの花輪を贈ってしまい、自分の花輪が浮いてしまうなどならないよう、その地方で使われているものをお贈り致しますのでご安心下さい。

葬儀用花輪は会社・団体の方から贈られるケースの方が多いのですが、個人の方から贈られるケースもかなり増えております。

最近では、地域や式場により、お届け出来ない事もございますので、贈るときは必ずご葬家、または斎場の方へ直接ご相談される事をおすすめいたします。

タイ語の時刻の呼び方 การบอกเวลาด้วยเครื่องดนตรี

เคยได้มีโอกาสพาแขกชาวญี่ปุ่นไปเที่ยววัดโสธรฯในฐานะไกด์จำเป็น หลังจากที่พาเดินชมไฮไลท์ของวัดได้แก่ อุโบสถ และ หลวงพ่อโสธร แล้วก็พาไปชมเครื่องดนตรีไทยคือ กลองยักษ์ たいこ(太鼓) และ ฆ้องยักษ์ どら(銅鑼) เพราะเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ แต่เพื่อให้ความน่าสนใจของเครื่องดนตรียักษ์ดังกล่าวจึงได้อธิบายเสริมถึงการใช้เสียงของเครื่องดนตรีในการบอกเวลาในสมัยก่อน และสิ่งดังกล่าวก็ยังคงหลงเลืออยู่จนถึงปัจจุบันในรูปแบบของการบอกเวลา คือ โมง และ ทุ่ม

ซึ่งจะขออ้างอิงจากบทความต่อไปนี้คือ

นาฬิกาหกชั่วโมง เป็นระบบการนับเวลาแต่โบราณซึ่งใช้ในภาษาไทยและภาษาลาว ควบคู่กันไปกับนาฬิกายี่สิบสี่ชั่วโมงที่ใช้อย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับระบบอื่นที่ใช้กันทั่วไป ระบบดังกล่าวนับว่าหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ในหนึ่งวันจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนละหกชั่วโมง

การเรียก

ชั่วโมงในแต่ละส่วน (ยกเว้นชั่วโมงที่หก) จะมีการบอกด้วยคำหรือวลีที่กำหนดขึ้น อันประกอบด้วย

… โมงเช้า ใช้กับครึ่งแรกของกลางวัน (7:00 – 12:59 น.)
บ่าย … โมง ใช้กับครึ่งหลังของกลางวัน (13:00 – 18:59 น.)
… ทุ่ม ใช้กับครึ่งแรกของกลางคืน (19:00 – 00:59 น.)
ตี … ใช้กับครึ่งหลังของกลางคืน (01:00 – 06:59 น.)

คำเหล่านี้เชื่อกันว่ามีที่มาจากเสียงของอุปกรณ์นับเวลาแต่โบราณ ซึ่งใช้ฆ้องในการบอกโมงยามในเวลากลางวัน และใช้กลองในเวลากลางคืน คำว่า “โมง” อันเป็นเสียงเลียนธรรมชาติของเสียงฆ้อง และ “ทุ่ม” ซึ่งเป็นการเลียนเสียงกลอง ตี เป็นคำกริยาสามารถหมายถึงทำให้เกิดเสียง และสันนิษฐานว่ามีที่มาจากการตีอุปกรณ์นับเวลานั้น[1] ส่วน “เช้า” และ “บ่าย” เป็นคำช่วยแบ่งครึ่งช่วงกลางวัน

ชั่วโมงที่หกของแต่ละส่วนนั้นเรียกโดยใช้คำแตกต่างกัน ชั่วโมงที่หกที่ตรงกับรุ่งเช้านั้นจะเรียกว่า ย่ำรุ่ง ชั่วโมงที่หกในช่วงเย็นนั้นจะเรียกว่า ย่ำค่ำ ซึ่งทั้งสองคำหมายถึงการตีฆ้องหรือกลองเป็นลำดับเพื่อบอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนช่วงเวลา (ย่ำ) ส่วน รุ่ง และ ค่ำ หมายถึง ช่วงเช้าและช่วงเย็น ที่ใช้แสดงถึงเวลา ช่วงที่อยู่กลางกลางวันและกลางคืนเรียกว่า เที่ยงวัน และ เที่ยงคืน ตามลำดับ

เที่ยงคืนยังถูกเรียกว่า สองยาม ซึ่งหมายความว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการนับยามช่วงที่สอง นอกเหนือจากนี้ หกทุ่ม และ ตีหก ยังอาจใช้หมายถึงเที่ยงคืนหรือหกโมงเช้า และชั่วโมงที่สี่และที่หกในช่วงบ่ายยังอาจเรียกด้วยคำว่า โมงเย็น ได้ด้วย

ส่วนรูปแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงตามแบบสากลนั้นใช้ในระดับเป็นทางการ อย่างเช่น ข่าว รายงานหรือประกาศ การอ่านให้เติมคำว่า นาฬิกา หลังตัวเลข 0 ถึง 24

พอพูดถึงเรื่อง “ตี” แล้วก็นึกถึงตอนที่สมัยเด็กๆจำได้ว่าในตำบลที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยจะมียามคอยเดินตรวจตราและเคาะแท่งเหล็กกลวงทรงกระบอกเพื่อบอกเวลา เช่น ถ้าตอนนี้ตี ๓ ก็จะตีบอกเวลา ๓ ที

“หมาตายหน้าบริษัทตัวเดียวก็ต้องบอก” คือ คำพูดที่ได้ยินออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่ชาวไทยท่านหนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงอาการหงุดหงิดที่จะต้องรายงานให้เจ้านายญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นทราบทุกเรื่องไป ฟังดูแล้วน่าตกใจใช่ไหมครับว่าจำเป็นต้องรายงานขนาดนี้เชียวหรือ แต่จากการที่ผมได้ลองสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวกับผู้พูดชาวญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับคำชี้แจงว่า “犬が会社の前に死んでいることを知りたい事ではなく犬を死なせる原因は会社に関係するかどうか又は関係している場合会社としてはどういう対応をしないといけないのかを知りたい訳” ก็เลยถึงบางอ้อว่า “มันเป็นเช่นนี้เอง”

ผมเคยไปรับการสัมภาษณ์เพื่อเป็นล่ามของบริษัทแห่งหนึ่งโดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่ต้องทำงานด้วยกัน หลังจากที่ท่านได้สัมภาษณ์ผมไปเสร็จแล้ว จึงได้ถามท่านกลับไปว่า “ทำไมถึงต้องรับสมัครล่ามด้วยครับ ทั้งที่บริษัทของท่านเป็นองค์กรใหญ่ ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่ชาวไทยระดับผู้จัดการที่จะต้องทำงานกับท่านก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับท่านได้อยู่แล้ว” ก็ได้รับคำตอบมาว่า “あの程度の英語では仕事には使えない” จึงได้โต้แย้งกลับไปว่า “根本的な問題は言語能力ではなくそれは表現力ではないでしょうか。” และสังเกตุเห็นได้ว่าสีหน้าของท่านนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ไม่สู้ดี จึงยกมือและกล่าวคำลา ก่อนจะโดนมิใช่น้อย

จะว่าไปแล้วล่ามและหัวหน้างาน 職制 ก็จำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่คล้ายกันในเรื่องการของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 情報伝達 เพราะหัวหน้างานต้องรับนโยบายมาจากผู้บริหารและขยายผล 展開 ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นทักษะต่างๆที่จะเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร เช่น การกลั่นกรอง การเรียบเรียง 整理 เป็นต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นมิใช่น้อย

“คุณลาออกจากที่เก่ามาเพราะอะไร なぜ前の会社を辞めたか。” คือคำถามที่มักจะถูกถามตอนสัมภาษณ์งาน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเหตุผลในการอธิบายแตกต่างกันไป เช่น เรียนต่อ 進学 กลับไปดูแลพ่อเแม่ 親孝行 เป็นต้น จริงๆแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนงานผู้ถูกสัมภาษณ์ควรจะมีโอกาสได้ซักถามบ้าง เช่น ที่บริษัทรับตำแหน่งนี้เพราะอะไร (คนเก่าลาออก 前の担当者が辞めた, ขยายงานจึงรับตำแหน่งเพิ่ม 事業拡大)
หมายเหตุ : การเปลี่ยนงานมีความเสี่ยงผู้เปลี่ยนงานควรศึกษารายละเอียดก่อนคิดเปลี่ยนงาน

การตรวจทานงานแปลเอกสาร 翻訳資料の検証

หลังจากที่ได้ตรวจทานงานแปลเอกสารของล่ามรุ่นน้อง 後輩 โดยการแนะนำไปเลยว่าควรจะแปลออกมาอย่างไร 答えを教える แล้วค่อยอธิบายจุดที่ควรแก้ไข 修正すべき点 เสริมเข้าไปในเวอร์ชั่นที่ ๑ มาสักระยะ ก็พิจารณาแล้วว่าสมควรแก่เวลาที่อัพเกรดวิธีการชี้แนะ 指導方法のアップグレード ตามทักษะในการแปล 翻訳スキル ของผู้รับการชี้แนะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับโดยคิดขึ้นมาเป็น ๒ เวอร์ชั่นด้วยกันคือ

เวอร์ชั่นที่ ๒ ชี้แนะเฉพาะจุดบกพร่องพร้อมอธิบายเพ่ิมเติมให้มากกว่าเดิมโดยการเสริมความหมายของคำ 言葉の意味 หรือประโยคตัวอย่าง 例文 เข้าไปด้วย

เวอร์ชั่นที่ ๓ แปลกลับไปเป็นภาษาไทยเพื่อให้ค้นหาจุดบกพร่อง 不具合を見つける และทำการแก้ไขด้วยตนเอง

เวอร์ชั่นที่ ๑

工場内に飲料禁止又は販売禁止。⇛工場内アルコール飲料の消費及び販売を禁止する。
แปลขาดไป ๒ คำคือ
แอลกอฮอล์ アルコール
ดื่ม (บริโภค) 消費

เวอร์ชั่นที่ ๒

外部の人から見やすくように工場登録した数表示及び営業種を付くることについて関係者へ分かるように実施した。
ต้องแยกส่วนประกอบก่อนเพื่อง่ายต่อการอธิบายและทำความเข้าใจดังนี้คือ

外部の人から見やすくように
⇛ไม่พบความหมายของคำว่า 見にやすい เคยเจอแต่คำว่า 見やすい
⇛วิธีการนำคำว่า 見やすい ไปเชื่อมกับคำอื่นสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น
見やすい+ように
見やすく+動詞

工場登録した数表示及び営業種を付くることについて
⇛工場登録した数 แปลว่า จำนวนที่มาขึ้นทะเบียนโรงงาน ถ้าต้องการแปลว่า เลขทะเบียนโรงงาน จะใช้คำว่า 工場登録番号 ครับ
⇛ประเภทกิจการจะไม่ใช้คำว่า 業種(ぎょうしゅ)は、事業や営業の種類という意味であり、産業と同じ意味かより細かい分類として使われることが多い。
⇛คำว่า แสดง ในต้นฉบับเป็นคำกริยาของกรรรม ๒ ตัวคือ เลขทะเบียนโรงงาน และ ประเภทกิจการ จึงต้องนำไปไว้หลังกรรมตามหลักไวยากรณ์ญี่ปุ่น คือ 工場登録番号及び業種を表示する。
⇛ข้อความนี้กับข้อความถัดไปเป็นคนละประโยคกัน จึงไม่ควรที่จะใช้คำว่า について ควรจะขึ้นเป็นประโยคใหม่

関係者へ分かるように実施した。
⇛เข้าใจว่าต้นฉบับอาจจะพิมพ์คำว่า เพื่อ ผิดที่ถูกต้องน่าจะเป็นคำว่า เมื่อ จะอย่างไรก็ตามคำนี้ก็ไม่ได้ถูกแปลเอาไว้
⇛ประโยคนี้ต้องการสื่อว่า เมื่อ (ก.) แล้วจะ (ข.) ซึ่งจะแปลได้ว่า (ก.) をした時に (ข.) する。

⇛คำว่า แจ้งให้รับทราบ ไม่แนะนำให้แปลว่า 分かる เพราะความหมายไม่ตรงกัน ขอแนะนำเป็นคำว่า 周知【しゅうち】世間一般に広く知れ渡っていること。また、広く知らせること。「―の事実」「―の通り」「運動の趣旨を社会に―させる」

เวอร์ชั่นที่ ๓

ทดสอบการให้คำชี้แนะโดยการแปลกลับไปเป็นภาษาไทยเพื่อให้ลองตรวจทานดู

委員会に待ち打ち合わせる。
รอที่คปอ.มีตติ้ง

保全用の作業服は詳細を調べてもうを説明する。
ชุดทำงานสำหรับการซ่อมบำรุงจะตรวจสอบรายละเอียดอธิบายแล้ว

作業服型について作業者を話たが経営者と相談した。
รุ่นของชุดพนักงานนั้น…พนักงานแล้วแต่ได้ปรึกษากับผู้บริหารแล้ว

คำว่า “การประชุม” ในภาษาไทยบางครั้งก็อาจจะแปลว่า 会議 หรือบางครั้งก็อาจจะแปลว่า 打ち合わせ ด้วยเหตุนี้เองจึงนำมาซึ่งการค้นหาว่าภาษาญี่ปุ่นทั้ง ๒ คำนี้แตกต่างกันอย่างไร

【会議】関係者が集まって相談をし、物事を決定すること。また、その集まり。
例→「編集方針について―する」「―室」

【打ち合わせ】前もって相談すること。下相談。
例→「仕事の―をする」

会議は「物事を決定すること」に対して、打ち合わせは「事前に相談事をすること」という意味みたいですね。

「会議」だと 単なる「話し合い」という感じしかなく、その会合・討議自体がメインイベントだったり
特に理由はなくても 定期的にメンバーが集まって話題を交わすことになっている場合もありますが、
「打ち合わせ」という単語は 「“何かの行事・仕事などを間近に控えて”、準備のために 必要な議論を詰めておく」というシチュエーションが大前提だと思います。打ち合わせの方が、「何か主目的の前の下準備」という要素を含んでいます。

ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดข้อง 不具合 failure และความผิดพร่อง 欠陥 fault
http://d.hatena.ne.jp/tacohachi/20080706/p1

งาน ๓ ประเภทที่อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดจากการทำงานของคนได้

初めて(はじめて、Hazimete) – 初めてやる作業
久しぶり (ひさしぶり、Hisashiburi) – 久しぶりに行う作業
変更 (へんこう、Henkou)- 手順や方法が変更された作業

ขอขยายความเรื่อง 自立化 และ 自走化 ดังนี้คือ หากจะเปรียบคำสองคำนี้ให้เห็นภาพก็อาจจะเปรียบได้กับการสอนเด็กขี่จักรยานกล่าวคือ แรกเริ่มเดิมทีเด็กอาจจะขี่จักรยานไม่เป็น เราก็จะเริ่มจากการสอนโดยการให้ลองขึิ้นไปนั่งบนจักรยานและช่วยประคองเพื่อให้สามารถออกตัว 発進 ได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะออกตัวไปแล้วและขี่ไปสักพักหนึ่งอาจจะล้มลง แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นของการขี่จักรยาน เมื่อเริ่มออกตัวเป็นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสอนให้สามารถขี่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นการสอนทั้ง 2 ขั้นตอนแล้ว ก็จะทำให้เด็กสามารถขี่จักรยานไปยังจุดหมาย 目的地にたどり着く ได้ด้วยตนเอง

ในแง่ของภาษา 自立化 จะมีความสัมพันธ์กับ 立ち上げ ซึ่งแปลว่า การเร่ิมต้น หมายถึง การสอนให้ผู้ถูกสอน 被教育者 สามารถเริ่มต้นโครงการหรือโปรเจคได้ด้วยตนเอง อันได้แก่ การเตรียมงานและการวางแผน เป็นต้้น ส่วน 自走化 นั้น หมายถึง การขับเคลื่อนโครงการหรือโปรเจคนั้นๆให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งรวมถึงการประสานงาน 調整 กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 問題解決 เป็นต้น

จะว่าไปแล้ว การส่งมอบงานจากคนญี่ปุ่นมายังคนไทยนั้นก็คงจะไม่แตกต่างจากการที่หัวหน้า 上司 ต้องถ่ายทอดงานให้กับลูกน้อง 部下 ของตน ก่อนที่จะไรับตำแหน่งที่สูงขึ้นเท่าไหร่นัก กล่าวคือ จะต้องมีกระบวนการในการที่จะยืนยันให้มั่นใจว่าผู้ที่รับโอนงานไปนั้น สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงจะถือว่าสิ้นสุดภารกิจในการโอนงาน 業務移行

洪水後の復活状況 จะแปลว่าอะไรดี
ก.สภาพการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
ข.สภาพการฟื้นฟูหลังน้ำลด
ค.สภาพการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย
ง.อื่นๆ

冗長設計 Redundant design
คือการออกแบบให้ระบบยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ถึงแม้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะเสียหายจนไม่สามารถทำงานได้ก็ตาม โดยการเตรียมสิ่งเดียวกันสำรองเอาไว้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปจะไม่นิยมออกแบบในลักษณะนี้นอกจากต้องการความไว้วางใจสูง เช่น ยานอวกาศ เป็นต้น (ยังหาคำแปลภาษาไทยที่เหมาะสมไม่ได้ครับ)

ต้องขอขอบคุณล่ามอาวุโสอีกท่านที่ได้ให้โอกาสกับทางเพจ “ล่ามอิสระ” ได้สัมภาษณ์เพื่อแบ่งปันประสพการณ์ดังนี้คือ

รู้จักกับภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไรครับ

ช่วงขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง 自分で稼ぐ พอดีมีรุ่นพี่ 先輩 ที่ชมรมของมหาวิทยาลัยสอบติดไปรับราชการจึงไม่สามารถทำงานเดิมต่อไปได้ จึงมอบงานดังกล่าวให้กับรุ่นน้อง 後輩 พร้อมกำชับว่าให้พาผมไปทำงานในฐานะผู้ช่วย アシスタント ด้วย เนื่องจากงานดังกล่าวคือการสอนเด็กญี่ปุ่นทำให้ผมตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาขึ้นมา 重要性を意識する。 จึงเริ่มหาตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเรียนด้วยตัวเอง 独学 โดยเริ่มจากการนำคำศัพท์ที่ต้องใช้ในการทำงานมาเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษที่เรียนมาเพื่อให้งานดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี

นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยนำคำศัพท์มาเทียบเคียงแล้วยังมีวิธีการเรียนอย่างอื่นเสริมอีกไหมครับ

สำหรับรายละเอียดของงานนั้นจะเน้นไปที่การอธิบายเนื้อหาในการสอน 教育内容の説明 ให้เด็กเข้าใจด้วยภาษาญี่ปุ่น (แบบเรียนด้วยตัวเองจากตำรา) โดยพื้นฐานเป็นคนที่มีนิสัยรักเรื่องการใช้ภาษาไทย タイ語の言葉使いが好き ในลักษณะต้องการสื่อความหมายให้กับคนต่างชาติเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะบอก ในทางกลับกัน 逆に เราก็ได้เรียนรู้ความต่างของภาษาไปพร้อมกัน พอทำงานมาได้ระยะหนึ่งก็มีความต้องการจะพูดให้ได้เหมือนคนญี่ปุ่น 日本人のように話したい จึงขอร้องให้คนญี่ปุ่นช่วยอ่านออกเสียงตามเนื้อหาในหนังสือที่ให้ไปลงเทปคาสเซ็ท เพื่อนำมาฝึกสำเนียงการพูด 発音を練習する。

ไม่ทราบว่ามีมุมมองเรื่องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานอย่างไรบ้างครับ

เราควรใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ได้อย่างคนญี่ปุ่น 日本人のように日本語を操れること。 กล่าวคือ ใช้คำให้เหมาะสมกับระดับชั้นของภาษา เช่น การพูดกับผู้ใหญ่ 目上の人 หรือ การพูดกับผู้น้อย 目下の人 เป็นต้น และควรเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมทางด้านภาษา 言語の文化違い

禁煙 แปลว่าอะไรได้บ้างครับ
ก. การห้ามสูบบุหรี่
ข. การงดสูบบุหรี่
ค. การเลิกสูบบุหรี่
ง. อื่นๆ

しばらく車が走ると แปลว่าอะไรดีเอ่ย
ก.เมื่อรถวิ่งไปได้สักพัก
ข.เมื่อรถแล่นไปได้สักระยะ
ค.เมื่อเดินทางออกไปได้สักพัก
ง.อื่นๆ

ทำไมผมต้องบอกนายว่าจะกลับบ้านแล้ว(帰宅前の挨拶)

เป็นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นในใจของเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่มีหัวหน้าเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในการทำงาน 仕事の文科違い กล่าวคือตามธรรมเนียม 習慣 ของชาวญี่ปุ่นหลังจากเลิกงานก่อนกลับบ้านในแต่ละวันจะต้องมีการกล่าวลาหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ถึงกับต้องกล่าวลาทุกคนในบริษัทนะครับ โดยคำกล่าวลาที่ใช้พูดก็จะค่อนข้างตายตัวและมีนัยสำคัญแฝงอยู่ 意味が含まれている เช่น “ขอตัว (เสียมารยาท) กลับก่อนนะ (ครับ/คะ) お先に失礼します。” เป็นต้น สำหรับสำนวนดังกล่าวเป็นการกล่าวลาในลักษณะที่ให้เกียรติผู้ที่ต้องทำงานต่อในขณะที่ตนเองกำลังจะลากลับบ้าน ซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน 謙虛 ด้วย

นอกจากนัยสำคัญดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีนัยสำคัญในแง่อื่นอีกด้วย เช่น ในแง่ของการทำงานร่วมกัน เป็นต้น สมมุติว่าหัวหน้ามีงานที่ต้องทำหลัง 5 โมงเย็น (เวลาเลิกงานโดยทั่วไป) อยู่ 2 เรื่อง เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ด่วนและต้องมีการประชุมร่วมกันกับลูกน้อง 部下との打合せが必要 ส่วนอีกเรื่องเป็นเรื่องที่ด่วนกว่าแต่หัวหน้าสามารถจัดการงานนั้นได้เพียงลำพัง 自分一人で出来る仕事 หากหัวหน้าเข้าใจไปเองโดยไม่มีการยืนยัน 確認 กับลูกน้องก็อาจจะเข้าใจไปเองหรือคาดหวังว่า “ลูกน้องคงอยู่ทำงานต่อหลัง 5 โมงเย็น” และตัดสินใจที่จะทำงานที่ด่วนกว่าก่อนแล้วค่อยทำงานที่ด่วนและต้องประชุมร่วมกันกับลูกน้องมาทำในภายหลัง แต่พอจะประชุมก็พบว่าลูกน้องได้กลับบ้านไปแล้วและทำให้งานดังกล่าวไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

จากเหตุการณ์สมมุติกล่าวก็พอจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าความต่างระหว่าง การกล่าวหรือไม่กล่าวคำลาก่อนกลับบ้าน จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในแง่ของการทำงาน 仕事の面ではどのように影響するか。 ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่านที่จะเลือกนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของตน 自分の状況に合わせる。 ต่อไป อนึ่งหากท่านต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในลักษณะดังกล่าวก็อาจจะมีการสอบถามกับหัวหน้าก่อนเวลาเลิกงานโดยพูดว่า “ไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ May I help you?”

切断砥石 cut off grinding wheel ใบตัด (เหล็ก, สแตนเลส) に関する知識の内容が記載されているウェーブサイトです。

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกับโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือ

EPZ, Free zone คือคำที่อาจจะก่อให้เกิดความมึนงงหรือสับสน 混乱させる。 เวลาแปลหรือล่ามในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 税金の恩典 จึงได้อธิบายให้กับล่ามรุ่นน้องท่านอื่นๆเข้าใจโดยเปรียบเปรยเรื่องดังกล่าวกับโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือ 携帯電話のパッケージ กล่าวคือถ้าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค และทรู เป็นต้น ผู้ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในประเทศไทยก็อาจจะประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน เช่น กรมศุลกากร 関税局 The Customs Department คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) タイ投資委員会 The Board of Investment, Thailand:BOI และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) タイ工業団地公社 Industrial Estate Authority of Thailand:IEAT เป็นต้น

หน่วยงานต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นเริ่มก่อตั้ง 設立 ในเวลาที่ต่างกันโดยกรมศุลกากรเห็นจะเป็นหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดและยังเป็นหน่วยงานแรกๆที่ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น มาตรา 19 ทวิหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded warehouse 保税倉庫 เป็นต้น แต่เนื่องจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวของกรมศุลกากรไม่สามารถที่จะตอบสนองการผลักดันนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาประเทศ (ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ Newly Industrialized Countries: NIC 新興工業国) ได้ เช่น การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เป็นต้น บีโอไอจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองเรื่องดังกล่าว แต่ต่อมาพบว่านอกจากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแล้วระบบสาธารณูปโภค インフラ ต่างๆ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้นก็จำเป็นต่อการดำเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งโรงงานต่างๆเหล่านั้นยังก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม 廃棄物 ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 環境に影響する。 จึงได้มีการจัดตั้งกนอ.ขึ้นเพื่อมารองรับปัญหาดังกล่าว

เมื่อพูดถึงพัฒนาการโดยคร่าวๆของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้แล้ว ก็ขอพูดถึงสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชั่นต่างๆที่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้้ได้ให้แก่ผู้ประกอบการกัน โปรโมชั่นต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรจากโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือเนื่องจากมีผู้ให้บริการหลายรายจึงก่อให้เกิดการแข่งขัน 競争させる。 และส่งผลให้ผู้ให้บริการรายต่างๆ (กรมศุลกากร บีโอไอ กนอ. เป็นต้น) ก็จะต้องมีการออกโปรโมชั่นใหม่ๆที่จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและใช้บริการ กรณีของ EPZ หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก 輸出加工区 นั้นเป็นโปรโมชั่นเดิมของกนอ.ที่มุ่งเน้นเรื่องการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น ทำให้มีข้อจำกัด 制約条件 เรื่องการใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นๆ เช่น การรีแพ็ค เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการประกาศนโยบายของรัฐที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นฮับของเอเซีย กรมศุลกากรจึงได้ออกโปรโมชั่นใหม่มาเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวคือ เขตปลอดอากร หรือ Free zone フリーゾーン ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเขตพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเป็นเช่นนี้กนอ.เองก็จำเป็นที่จะต้องออกโปรโมชั่นใหม่ที่ลดข้อจำกัดเดิมที่มีอยู่ขึ้นมาคือ เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้โรงงานมาตั้งในการนิคมอุตสาหกรรม

ปล.ข้อมูลด้านล่างอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของกนอ.ภาคภาษาญี่ปุ่นครับ

I-EA-Tからの恩典

フリーゾーン:工業団地におけるより多くの投資機会と投資能力

タイ工業団地公社(I-EA-T)は仏暦2522年(西暦1979年)に工業団地公社法(制定法)によって設立された国営企業である。この30年間、I-EA-Tはその法律に基づいて、工業団地が事業者にとって競争力を高められる製造拠点になるようにインフラ設備や公共施設の整った工業団地を開発しながら、特典や奨励を円滑に与えるためのワンストップ・サービスシステムを設立してきた。

投資家が事業運営をより効率的に能力と可能性を高められるよう、そして世界貿易機関(WTO: World Trade Organization)の協定に準ずるために、2008年に従来の工業団地法の一部の内容を改正し、仏暦2550年(西暦2007年)工業団地公社法(第4版)として制定した。

仏暦2550年(西暦2007年)工業団地公社法(第4版)の概要

1.工業団地のエリアを、 一般工業区 とフリーゾーンに分けることにした。なお、 フリーゾーンは輸出加工区 の代わりとなるもので、世界貿易機関(WTO)の協定に基づいて、フリーゾーンにおける輸出に関する条件を設けなくなった。

2.一般工業区でサービス業の運営が可能になったことと、そのサービス業の事業者は土地を所有することが出来る。

3.フリーゾーンにおける事業者は更に税制上の恩典を受けられる。

4.フリーゾーンにおいて、事業運営の円滑化を図るために様々な手続きの簡素化を行った。

5.工業団地の設立および土地の分譲が円滑に実施できるように、手続きの簡素化を行った。

より充実した投資機会と投資の可能性

一般工業区とフリーゾーンは、より充実した特典やより便利になった手続きのおかげで工業団地が理想の戦略的製造およびサービス拠点となり、工業団地開発業者も含め、工業団地内の事業者の競争力を高めてくれる。

一般工業区における投資 (General Industrial Zone)

一般工業区で投資する事業者が以下の機会、選択肢と恩典が与えられる

1. 一般工業区でサービス業を行うことが可能

I-EA-Tは、事業者が円滑に事業運営出来るように、運搬、倉庫、研修センター、医療施設等という一貫サービスを提供している。更に、事業者は一般工業区内の土地を所有することも出来る。

2. 一般工業区における一般的な恩典(非税制上の恩典)

• 工業団地内の土地を所有する権利。 • 滞在や就労のために、外国人技術者およびその扶養家族を受け入れる権利。• 国外へ外貨を送金する権利

フリーゾーン (I-EA-T Free Zone) における投資

最新の工業団地公社法に基づいて、フリーゾーンで投資する事業者は次のような更なる税制上の恩典と事業運営上の便利な特典が与えられる。

1. 恩典

•フリーゾーンの事業者は国外輸出という条件なしに恩典を受けることが出来、フリーゾーンへの物品や原材料の輸入の円滑化が図られる。

• フリーゾーンに搬入される物品は更なる税制上の恩典を受けることが出来る。

• 減税、つまり、商品の一部がタイ国内で製造され、国内販売・消費目的に使用される場合、I-EA-Tフリーゾーンから出荷される際、そのタイ国内で製造された部分は課税対象外となる。

•従来の工業団地公社法の恩典を受けることも出来る。例えば、

税制上の恩典、つまり、輸入税、輸出税、付加価値税、製造に必要な機械・部品・原材料の物品税の免除。

一般的な恩典、つまり、土地の所有権、滞在や就労のための外国人技術者およびその扶養家族の受け入れ、そして、本国への外貨送金の許可が与えられる。

2. 事業運営上の便利な特典

• フリーゾーンでの製造・販売・サービスを目的とした物品や原材料をフリーゾーンおよび国内に持ち込むする際、それらの所有権を明らかにする必要がない。

• 輸出目的で輸入された物品や原材料がフリーゾーンで製造、調合、組み立て、包装をされたものはは、品質管理や品質基準に関係する法律に準拠する輸入許可証の取得、および捺印や標章などの取得も必要ない。但し、関税法を除く。

工業団地開発業者の競争力を高める。

最新の工業団地公社法によって、工業団地開発業者の競争力が次のように高められる。

• 勅令での制定を必要とせず、工業団地公社委員会の公示でフリーゾーンをより容易に設立することが出来る。

•工業団地公社総裁の権限で、I-EA-Tが定めた規定や条件に基づいて、土地の整備・分譲に関する手続きをより迅速に行うことが出来る。

世界におけるタイの競争力

工業団地公社法の改正により、世界におけるタイ投資家の競争力が次のように高められる。 o タイがWTO条約に準拠したということで加盟国に認められ、信頼を受けることによって、貿易と投資にとってプラスになる。o事業者はWTO加盟国に物を輸出した際に、政府の支援を受けた輸出品に対して、その加盟国からの報復に悩まされることがない。o 自由貿易という方針に従って、貿易が拡大し、結果としてタイの経済成長に繋がる。o 事業者や製造者の自信が増す。o 税制上の恩典等の様々な恩典をWTO加盟国である150カ国から受けられる。o 事業者がより機敏かつ臨機応変にビジネスを行うことが出来る。つまり、国内のみでの製造販売または輸出のための製造販売を選択するのかは、世界の競争状態に応じて迅速に対応することが出来る。結果として、国際市場への参入と拡大に繋がる。

ปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๒ 2012年第二四半期

商流とは、生産から販売・消費までの商品の流れのこと。
ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ ผลิตไปถึงมือของผู้บริโภค
Commercial distribution

人間の考えは最初四角なんだけどそれがだんだん丸くなっていく。
ความคิดของคนเราตอนแรกก็มีเพียงแต่ไม่กี่เหลี่ยมแต่พอเวลาผ่านไปเร่ิมเข้าใจและยอมรับอะไรได้มากขึ้นเหลื่ยมที่ว่ามันก็จะเพ่ิมขึ้นจนกลายเป็นวงกลม
คำคมดีๆจากลุงโย

土地測量士 Land surveyor นายช่างรังวัดที่ดิน
รังวัด หมายความว่า
ก. สํารวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน; (กฎ) วัดปักเขตและทําเขต จดหรือคํานวณเนื้อที่เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน.
ช่างรังวัด Assistant Land Surveyor
นายช่างรังวัด Land Surveyor
วิศวกรรังวัด Land Survey Engineer

ボールタップ float valve วาล์วลูกลอย

สารเดี่ยว Substance 化学物質
ธาตุหรือสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติหรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ ท้ังน้ีรวมถึงสารเติมแต่งท่ีจําเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเด่ียวหรือสารเจือปนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึงสารตัวทําละลายท่ีสามารถแยกออกมาจากสารเด่ียวได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว
สารผสม Mixture 化学混合物
สารผสมหรือสารละลายท่ีประกอบด้วยสารเด่ียวสองชนิดหรือมากกว่าที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่อกัน

中和点 End point จุดยุติ

作業安全分析 JSA:Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

非常口誘導灯 (illuminated) emergency exit signs ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

棚卸計算法 Periodic Inventory System ระบบบัญชีสินค้าวันสิ้นงวด

継続記録法 Perpetual Inventory System ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

源泉徴収税 Withholding Tax ภาษีหักณ.ที่จ่าย

そんな事に時間をかけてもしょうがない。
หมดเวลาไปกับเรื่องเช่นนั้นเปล่าประโยชน์
ความหมาย คือ ควรจะหาวิธีการทำงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า

「やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ」
自分でやって、お手本を見せ、容易にできると思わせる
ลองทำด้วยตนเอง ทำเป็นตัวอย่างให้ดู ทำให้คิดว่าสามารถทำได้โดยง่าย
言って聞かせて、納得させ、なんとかやらせてみる
พูดและรับฟัง จนเป็นที่ยอมรับ แล้วจึงให้ลองทำดู
ほめて、いい気分にさせ、その気にさせる
กล่าวคำชมเชย เพื่อให้รู้สึกดี และมีใจที่อยากจะทำ

まだしも rather, better ยังดีกว่า

工具台車 Workshop hand cart รถเข็นเครื่องมือช่าง

セレクターレバー(シフトレバー、レバコン)Selector lever (shift console, control unit)

床用配線モール Floor duct รางเก็บสายแบบวางพื้น

非常灯 emergency light ไฟฉุกเฉิน

パイプレンチ Pipe wrench ประแจคอม้า

光輝焼鈍 bright annealing การอบอ่อนสำหรับผิวมันเงา

救急車 ambulance รถพยาบาล

ガラステープ glass tape เทปใยแก้ว

脚立 บันไดพาด Step ladder
階段工(ステップラダー) บันไดพับ Step ladder

土壇場 Last moment ช่วงวินาทีสุดท้าย

足場 Scaffolding นั่งร้าน

定時株主総会 (Annual General Meeting: AGM) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
臨時株主総会 (Extraordinary General Meeting: EGM) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

廃棄物 Waste สิ่งปฏิกูล, มูลฝอย
廃棄物処理法
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ผู้ปิดทองหลังพระ
仏像の背中に金箔をはる王様

เคยสังเกตุไหมว่าเวลาที่ลูกค้าญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมโรงงาน สิ่งที่มักจะดูเป็นอย่างต้นๆเลยก็คือ ผังองค์กร ของบริษัทนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมติดไว้บริเวณประชาสัมพันธ์ของบริษัท เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราเริ่มทำงานกับบริษัทใดอย่างน้อยก็ควรจะรู้จักบุคคลากรที่ดูแลแต่ละหน่วยงานในบริษัทนั้นด้วยเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น ในลักษณะเดียวกันงานล่ามก็ควรจะนำเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะท่านที่เป็นล่ามมือใหม่หรือกำลังจะเป็นล่าม ดังนั้นในวันนี้ก็จะเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อแผนกหลักๆที่มักจะมีในองค์กรต่างๆดังนี้คือ
人事 บุคคล
総務 ธุรการ
経理 บัญชี
財務 การเงิน
購買 จัดซื้อ
営業 ขาย
製造 ผลิต
技術 วิศวกรรม
生産管理 ควบคุมการผลิต
品質管理 ควบคุมคุณภาพ
品質保証 ประกันคุณภาพ
保全 ซ่อมบำรุง
安全 ความปลอดภัย
環境 สิ่งแวดล้อม

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า トヨタ生産方式 ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการผลิตที่ดีเป็นที่ยอมรับของหลายบริษัทและประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ระบบคัมบัง かんばん方式 ที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน หลักการของระบบดังกล่าวตามความเข้าใจส่วนบุคคลประกอบไปด้วย 2 เรื่องคือ 1.การไหลของสิ่งของ ものの流れ 2.การไหลของข้อมูล 情報の流れ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าทั้งสิ่งของและข้อมูลจะต้องไหลไปพร้อมกันและไม่ไปหยุดชะงัก 停滞 ณ.ที่ใดที่หนึ่งมากหรือนานจนเกินไป สำหรับโรงงานผู้ที่จะช่วยให้ข้อมูลไหลได้อย่างราบรื่นได้แก่ หัวหน้างาน เป็นต้น ซึ่งล่ามนั้นก็อาจจะมีบทบาทในลักษณะเดียวกันคือช่วยให้เกิดการไหลลื่นของข้อมูลระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น เพื่อให้งานไม่เกิดการหยุดชะงักเช่นกัน

消火栓 fire hydrant หัวก๊อกน้ำดับเพลิง

あなたの(お話の)主語は何ですか?เป็นคำพูดจากชาวญี่ปุ่นที่มักจะได้ยินบ่อยเมื่อการสนทนาระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเริ่มสะดุดเนื่องจากชาวญี่ปุ่นไม่เข้าใจว่าชาวไทยต้องการสื่อถึงเรื่องอะไร ซึ่งถ้าแปลออกไปตรงตัวว่า “ประธานของคุณคืออะไร” ชาวไทยก็อาจจะงงซักพักและสวนกลับมาได้ว่า “คุณก็ทำงานที่เดียวกับผมยังไม่รู้หรือว่าประธานบริษัทชื่ออะไร” ทีนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ เอ้าไม่เป็นไรงั้นถามใหม่ก็ได้ “คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับ” นั้นแหละถึงจะร้อง อ๋อ なるほど แล้วจึงคุยกันรู้เรื่อง
เหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าเวลาสนทนาควรจะระบุประธาน (ของประโยค) ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร ไม่ใช้เพียงการสนทนาเท่านั้น เวลาเขียนเอกสารก็ควรจะนำเอาหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันเนื่องจากกรณีของการแปลเอกสารอาจจะไม่มีโอกาสได้ยืนยันกลับไปในทันทีเหมือนกันการล่าม

นอกจาก ผังองค์กร 組織図 ที่จะพบเห็นได้บริเวณประชาสัมพันธ์ของโรงงานแล้วสิ่งอื่นที่เราอาจจะพบเห็นได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 製品 หรือ ข้อมูลโดยสังเขป 会社概要 ของโรงงานนั้น เป็นต้น ในข้อมูลดังกล่าวก็อาจจะประกอบไปด้วย พื้นที่ 面積, วันที่ก่อตั้ง 創立日, เครื่องจักร 機械, จำนวนพนักงาน 従業員人数, ลูกค้า 顧客 และข้อมูลส่วนอื่นๆเพื่อบ่งบอกถึงศักยภาพของโรงงานนั้นๆ ล่ามเองก็คงจะถูกถามคำถามที่เกี่ยวกับศักยภาพด้วยเช่นกันตอนสัมภาษณ์งาน เช่น
๐ พิมพ์ไทยญี่ปุ่นได้นาทีละกี่คำ
๐ พูดภาษาอะไรได้บ้าง ดีแต่ไหน
๐ ทำงานล่วงเวลา 残業 ได้หรือเปล่า
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงคือ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงาน

取締役会招集通知書 Board of Directors’ meeting invitation letter หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท

バックサポートベルト back support belt เข็มขัดพยุงหลัง

จากประสพการณ์ในการทำงาน นอกจากการตรวจทานเอกสารที่ตนเองแปลแล้ว ก็ยังได้มีโอกาสตรวจทานเอกสารที่ผู้อื่นแปลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะน้องที่เป็นล่ามน้องใหม่ มีไม่น้อยที่อ่านไปแล้วก็งงในประโยคที่เขียนมาโดยอาจจะแบ่งได้หลายกรณี เช่น
1.แปลไทยโดยใช้หลักไวยากรณ์ญี่ปุ่น
2.แปลไทยเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร
สำหรับข้อ 2 นั้นพอตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นฉบับภาษาไทยก็ต้องร้องว่า なるほど ก็มันผิดปกติมาตั้งแต่ต้นฉบับแล้วจะแปลให้รู้เรื่องได้นี่ก็คงต้องใช้ทักษะกันพอสมควร แต่ดูแล้วคงไม่เข้าท่า อย่างกระนั้นเลยตรวจแก้มันทั้งภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกันเลย
จากการตรวจทานภาษาไทยก็พบว่าส่วนใหญ่ที่ต้นฉบับเขียนไมรู้เรื่องเนื่องจากมุมมองต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ต้องการจะสื่อนั้น ไม่สามารถที่จะสื่อถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือประเด็นได้ เช่น
1.การระบุแบบเฉพาะเจาะจง
ต้องการซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อเป๊ปซี่แบบแช่เย็น ในขณะที่ในร้านค้ามีขายอยู่หลายยี่ห้อทั้งแบบแช่เย็นและไม่แช่เย็น แต่ดันไปบอกว่า “ขอเป๊บซี่ขวดหนึ่ง”
2.การระบุสถานภาพที่ถูกต้อง
ต้องการถังเปล่ามาเปลี่ยนกับถังใบเดิมที่เต็มอยู่ แต่กลับบอกไปว่า “ไปหยิบถังใบใหม่มาซิ” คนที่รับคำสั่งไปก็หยิบถัง แต่เข้าใจว่าต้องเป็นถังใหม่ แทนที่จะหยิบถังเปล่าที่เก่ามากลับไปหยิบถังที่เพิ่งซื้อมาใหม่กิ๊กเลยแต่มีน้ำอยู่ข้างในเต็มเลย
วันหลังก่อนแปลไทยเป็นญี่ปุ่น สงสัยต้องแปลไทยให้เป็นไทยก่อนซะแล้ว!!!

事業生命保険 business insurance การประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ
事業生命保険とは、事業保険ともいいます。
企業などの法人が事業活動を維持する目的で、自社の経営者や従業員を被保険者として加入する保険のことを指します。その目的によって、経営者保険、厚生保険、退職金保険などに分類されます。
การเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองธุรกิจหรืออาชีพ สำหรับความเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการถึงแก่กรรมของบุคคลสำคัญหรือ หุ้นส่วนในธุรกิจหรืออาชีพ

ในการล่ามให้กับลูกค้าหลายรายที่ผ่านมาก็พอจะจำแนกลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ตามความความต้องการของลูกค้าได้ดังนี้คือ
1.แบบแปลยังไงก็ได้ ขอให้คุยกันรู้เรื่อง ผมเชื่อใจคุณ
お任せします。
2.แบบฟังมายังไง ก็จงแปลไปยังงั้น เพราะล่ามมีหน้าที่ฟังแล้วก็พูดเท่านั้น
取りあえず聞いたことを翻訳してくれ。
แต่ก็มีหลายครั้งที่แปลในลักษณะที่คิดก่อนแปลว่าจะเรียบเรียงคำพูดยังไงให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายที่สุด ซึ่งทำให้ลูกค้าประเภทที่ 2 หงุดหงิดและเข้าใจผิดคิดว่าล่ามไม่ยอมแปลตามที่ได้ยินมา และพยายามที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิด สุดท้ายคุยกันไปหลายประโยค แต่ก็ไม่เข้าใจกันและหาข้อสรุปไม่ได้
จึงได้แนะนำไปว่า “เอางี้ไหมผมมีวิธีจัดการกับปัญหาของคุณได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องแปลตามวิธีของผมนะ” ลูกค้าจึงตอบตกลง จากนั้นก็แปลโดยนำข้อความที่ได้ยินมา ทำการแบ่งเป็นส่วนๆ จากนั้นก็นำมาเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง(時間軸に沿って並べ替える)แล้วจึงแปลออกไป
ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นและใช้เวลาสนทนาน้อยลง หลังจากสนทนาเสร็จลูกค้าก็มาถามว่า “คุณทำยังไง” ก็เลยตอบไปว่า “ผมไม่ได้เสริมเพิ่มเติมอะไรเพียงแต่จัดข้อความมาเรียงสลับที่กันใหม่เหมือนกับการ Remix เพลงนั้นแหละครับ” ลูกค้าก็เลยพูดว่า なるほど!!!

カラーコーン traffic cone กรวยยางจราจร
ロードコーン(Road cones)とは道路や工事現場などの規制や区分けを目的として置かれる高さ約70cm前後の円錐(Cone)形の保安器具である。パイロン(Pylons)、三角コーン、ラバーコーンなどともいう。日本ではカラーコーンの呼称も一般的に用いられるが、セフテック株式会社の登録商標となっている。

ハトメパンチ eyelet punch เครื่องเจาะและย้ำตาไก่

タイヤトレッド、タイヤ踏み面 tyre tread, tire tread ดอกยาง
車のタイヤの滑り止めのための溝模様
the tread pattern on a tire, which is to prevent the tire from slipping
ลักษณะที่เป็นร่อง (ของดอกยาง) ช่วยป้องกันไม่ให้ยางลื่น
トレッド(tread)とはタイヤの構造のうち、地面と接触する部分を指す。一般的にタイヤのトレッドはゴムで構成され、トレッドが道路に接触する事で摩擦力によってエンジンから発生した動力を地面に伝える。 トレッドにはしばしばその車輪の摩擦性能(トラクション性能)を制御する為の溝が刻まれる。この溝はグルーブと呼び、グルーブによって描かれた紋様をトレッドパターン(tread pattern)若しくはパターン(pattern)と呼ぶが、この紋様やグルーブ自体がトレッドとして誤認されている事も多い。グルーブによって描き出され独立した接地面を持つ部分をブロックと呼び、ブロックに施された裂け目状の切り込みをサイプと呼ぶ。

角パイプ rectangular steel tube เหล็กกล่อง

回答納期 と 納期回答 ดูผิวเผินตามตัวอักษระอาจจะไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน แต่ถ้าดูในแง่ของความหมายแล้วจะรู้ทันทีว่าเป็นคนละเรื่องคือ
回答納期 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้คือ
คำนาม 納期 แปลว่า กำหนดการส่งมอบ
ส่วนขยาย 回答 แปลว่า การตอบ
แปลว่า ต้องตอบภายในเมื่อไหร่
ส่วนใหญ่ใช้กับกรณีที่มีการพูดคุยแต่หาข้อสรุปไม่ได้ จึงต้องมีการตกลงกันว่าจะได้ข้อสรุปและให้คำตอบได้ภายในเมื่อไหร่ เป็นต้น
納期回答 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้คือ
คำนาม 回答 แปลว่า การตอบ
ส่วนขยาย 納期 แปลว่า กำหนดการส่งมอบ
แปลว่า การตอบเรื่องกำหนดการส่งมอบ
ส่วนใหญ่จะใช้กับเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือบริการ กล่าวคือเมื่อตกลงที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการแล้ว ก็จะมีการคุยกันต่อว่าจะสามารถส่งสินค้าหรือมาให้บริการได้เมื่อไหร่ เป็นต้น

①短絡 ไฟฟ้าลัดวงจร
電気回路中の2点が異常状態として、直接電気的につながること。
②地絡 ไฟช็อตลงกราวน์
大地に対して電位を有する電気回路の一部が異常状態として、大地に電気的につながること。
③接地 ต่อสายดิน
大地に対して電気回路の一部を、大地に電気的につなげること。
④漏電 ไฟรั่ว
本来の電気回路の一部が異常状態として、本来の電気回路以外が構成され、電流が漏れること。

四苦八苦(しくはっく)ทุกข์
とは、仏教における苦しみの分類。
根本的な苦しみを生(เกิด 生まれる)・老(แก่ 老いる)・病(เจ็บ 病む)・死(ตาย 死ぬ)の四苦とし、四苦に加え、
愛別離苦(あいべつりく) – 愛する者と別離する苦しみ
ทุกข์จากการพลัดพรากจากของที่รัก
怨憎会苦(おんぞうえく) – 怨み憎んでいる者に会う苦しみ
ทุกข์จากการพบกับผู้ที่เกลียดชัง
求不得苦(ぐふとくく) – 求める物が得られない苦しみ
ทุกข์จากความผิดหวัง, ความอยาก
五蘊盛苦(ごうんじょうく) – あらゆる精神的な苦しみ
ทุกข์จากการยึดติดในขันธ์ทั้ง 5
の四つを合わせて八苦と呼ぶ。

เฟือง gear 歯車
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกำลังในระยะสั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความปลอดภัย ชนิดของเฟืองมีดังนี้
1. เฟืองตรง Spur Gears 平歯車
2. เฟืองสะพาน Rack Gears ラック歯車
3. เฟืองวงแหวน Internal Gears 内ば歯車
4. เฟืองเฉียง Helical Gears はすば歯車
5. เฟืองเฉียงก้างปลา Herringbone Gears やまば歯車
6. เฟืองดอกจอก Bevel Gears かさ歯車
7. เฟืองตัวหนอน Worm Gears ねじ歯車
8. เฟืองเกลียวสกรู Spiral Gears ねじれ歯車

定性分析 qualitative analysis การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ต้องการทราบค่าปริมาณออกมาเป็นตัวเลข แค่ให้รู้ว่ามีสารที่สนใจอยู่หรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงลักษณะเฉพาะของสาร เช่น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี หมู่ฟังก์ชันต่างๆ โครงสร้างทางเคมี เป็นต้น
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างง่ายมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย อย่างเช่น test kit หรือ spot test ต่างๆ ที่ใช้ทดสอบเบื้องต้น เพื่อเลือก sample ที่ให้ผล positive ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่มีความถูกต้องสูงขึ้น เช่น การทดสอบการเสพยาเสพติด ผู้ขับขี่ที่ดื่มสุรา การทดสอบสารต้องห้ามในอาหาร การทดสอบโรคบางอย่าง เป็นต้น
定量分析 quantitative analysis การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ショアリング Shoring การค้ำยันสินค้าภายในตุ้คอนเทนเนอร์ (ศัพท์แสลง : การชอร์ตู้)
木材や角材などを用いて、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)することをいう。

輸出コンテナ取扱貨物 FCL:Full Container Load คือ การส่งสินค้าแบบเหมาตู้ สินค้าเป็นของผู้ส่งเพียงรายเดียวโดยขนาดตู้แบ่งเป็น 20 FT STD, 40 FT STD ,40 FT HQ

コンテナ混載貨物 LCL:Less than Container Load คือ การส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้โดยมีเจ้าของสินค้าหลายๆ ราย เนื่องจากเจ้าของสินค้าแต่ละรายอาจมีสินค้าคนละไม่มาก ดังนั้น Freight Forwarder จึงรวบรวมสินค้าแล้วใส่ตู้รวมกัน

希ガス noble gas แก๊สเฉื่อย
ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ได้แก่ ฮีเลียม (He), นีออน (Ne), อาร์กอน (Ar), คริปทอน (Kr), ซีนอน (Xe) และเรดอน (Rn) ธาตุหมู่นี้อาจเรียกว่า แก๊สเฉื่อย เนื่องจากธาตุในหมู่ 8A จะมีสถานะเป็นแก๊สที่ระดับอุณหภูมิและความดันปกติ และเป็นธาตุที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่ำ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ครบ 8 อยู่แล้ว จึงยากต่อการสูญเสียหรือรับอิเล็กตรอนเพิ่ม มีลักษณะเป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้เล็กน้อย นิยมใช้ในการบรรจุลงในบริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น
๐ ฮีเลียม (He) เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ จึงนิยมใช้บรรจุในบอลลูนหรือลูกโป่งสวรรค์ ใช้ผสมกับแก๊สออกซิเจนในถังสำหรับผู้ที่จะลงไปทำงานใต้ทะเล หรือสำหรับนักประดาน้ำ นอกจากนี้ยังมีการใช้ฮีเลียมเหลวซึ่งมีจะเดือดต่ำมากเป็นสารสำหรับหล่อเย็น
๐ นีออน (Ne) เป็นแก๊สเฉื่อยที่ไม่มีสี และยากต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีใด ๆ นิยมใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้แสงสีส้มแดง
๐ ซีนอน (Xe) ซีนอนเป็นธาตุที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น พบเพียงเล็กน้อยในบรรยากาศ เป็นแก๊สที่มีฤทธิ์เป็นยาสลบ นิยมใช้บรรจุในหลอดไฟส่องหน้าแบบ HID (High Intensity Discharged) ให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง
๐ อาร์กอน (Ar) ใช้เป็นแก๊สบรรจุในหลอดไฟ เพื่อให้ไส้หลอดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้แสงสีม่วงน้ำเงิน

感知装置 (Smoke, Heat) Detector อุปกรณ์ตรวจจับควัน
จัดเป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ต้นกําเนิดของ สัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือ เรียกกันว่า อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) จะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไอออนไนเซชั่น (Ionization Smoke Detector) กับอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบโฟโต้อิเลคตริก (Photoelectric Smoke Detector) แต่ Ionization Smoke Detector จะใช้สารกัมมันตภาพรังสี Americium 241 เป็น Energy Source ในการ Ionization ทำให้จะต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎระเบียบ ของทางราชการก่อน จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์สินค้าชนิดนี้ ดังนั้นผู้จำหน่าย Smoke Detector ส่วนใหญ่จึงนิยมนำเข้ามาจำหน่ายเฉพาะแต่อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ Photoelectric ถ้าจะเปรียบเทียบการตรวจจับของระบบทั้ง 2 แบบ ต้องบอกว่าแบบ Ionization Smoke Detector นั้น จะจับควันประเภทที่ลุกไหม้เป็นเปลวไฟอย่างรวดเร็ว (Fast Fire) ได้เร็วมากกว่า Photoelectric Detector เพราะแบบ Ionization Smoke Detector ทำขึ้นมาให้เหมาะสำหรับจับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เกิดเปลวไฟขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดอณูขนาดเล็ก ประมาณ 0.01 ถึง 0-3 Micron ส่วนในแบบ Photoelectric Smoke Detector นั้น เหมาะสำหรับจับควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้อย่างช้าๆโดยมีอณูที่ขนาด 0.3 ถึง 10 Micron ทั้งนี้ ทั้งนั้น Smoke Detector ทั้ง 2 แบบ สามารถจับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งสองได้ เช่นเดียวกัน จะต่างกันก็ตรงที่ เวลาในการตอบสนองต่อควันไฟแต่ละชนิด เท่านั้น แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์แบบ Photoelectric Smoke Detector ได้มีการพัฒนา เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้เพิ่ม Heat Detector แบบ Rate of Rise (ROR) กับ Fixed Temperature เข้าไปในตัว Photoelectric Smoke Detector ทำให้ในตัว Smoke Detector นั้นจะจับความร้อนได้ และวงจรภายในจะสั่งให้ Smoke Detector ปรับค่าตัวเองให้ไวขึ้น สามารถจับควันที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่า การตรวจจับควันในสภาวะปกติ ซึ่งจะสามารถชดเชยจุดด้อย ของมันได้ จึงสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการเกิดเพลิงไหม้ทั้งแบบที่ค่อยๆ ลามช้าๆ และเพลิงไหม้ประเภทเกิดเปลวขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า แบบ Photoelectric Smoke & Heat Detector

チェントング ประแจจับท่อแบบโซ่ เป็นต้น

ウエス Waste เศษผ้า (เย็บวน)

1992年国家環境保全推進法
The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

シュレッダー shredder เครื่องย่อยกระดาษ (เครื่องทำลายเอกสาร)

ในการสมัครเข้าไปเป็นล่ามในบริษัทนั้นบางครั้งอาจจะระบุได้ว่าไปเป็นล่ามประจำแผนกใด แต่หลายคร้งก็พบว่าบริษัทรับสมัครเข้าไปเป็นล่ามโดยที่ไม่ได้ระบุว่าให้ไปเป็นล่ามให้กับแผนกใด ดังนั้นล่ามจึงจำเป็นที่จะรู้งานของแผนกต่างๆไว้อย่างคร่าวๆ โดยแผนกแรกที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้และล่ามทุกคนต้องเจอคือ แผนกบุคคล 人事課 ครับ สำหรับที่เกี่ยวกับแผนกบุคคลที่จะแนะนำคือ
1.採用 การสรรหาว่าจ้าง
2.雇用 การจ้างงาน
3.解雇 การเลิกจ้าง
4.使用者 นายจ้าง
5.労働者 ลูกจ้าง
6.残業 การทำงานล่วงเวลา
7.休日出勤 การทำงานในวันหยุด
8.遅刻 การมาสาย
9.無断欠勤 การขาดงาน (โดยไม่มีการติดต่อ)
10.面接 การสัมภาษณ์งาน

หลังจากที่คุณผ่านการปฐมนิเทศไปแล้วก็จะถูกพาไปแนะนำตัว 紹介 ทั่วทั้งบริษัท ช่วงนี้เองที่จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้มีโอกาส 機会 ในการทำความรู้จักกับพนักงานในแผนกต่างๆรวมถึงแผนกที่คุณจะต้องไปสังกัด 所属 แต่ก็มีหลายบริษัทที่นิยมจะให้ล่ามไปสังกัดกับแผนกธุรการ 総務課 และให้ล่ามไปปฏิบัติงานตามแผนกต่างๆที่ร้องขอมา 要求 ดังนั้นจึงขอแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับแผนกธุรการดังต่อไปนี้คือ
1.リーシング การเช่าซื้อ
2.航空券(エアチケット) ตั๋วเครื่องบิน
3.事務用品 ของใช้สำนักงาน
4.応接室 ห้องรับรอง
5.(車の) 手配 การจัดหา (รถยนต์)
6.受付 ประชาสัมพันธ์
7.来客 ลูกค้าที่มาบริษัท
8.印紙 อากรแสตมป์
9.医務室 ห้องพยาบาล
10.健康診断 การตรวจสุขภาพ

หลังจากที่บริษัทตอบตกลงที่จะรับคุณเข้าทำงานแล้ว 採用確定 วันแรกที่คุณเร่ิมมาทำงาน 入社日 บริษัทส่วนใหญ่จะมีการปฐมนิเทศ オリエンテーション ให้กับพนักงานใหม่ 新入社員 เช่นคุณ หนึ่งในหัวข้อที่บริษัทส่วนใหญ่จะบรรจุลงไปในการปฐมนิเทศก็คือ การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย 安全教育 หากเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ก็อาจจะมีหน่วยงานด้านความปลอดภัย 安全部門 เป็นผู้ให้ความรู้ หรือหากบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่มากก็อาจจะถูกดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า จป. 安全管理責任者 ดังนั้นในครั้งนี้ก็จะขอแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยดังนี้คือ
1.危険予知訓練 KYT การฝึกการพยากรณ์อันตราย
2.インシデント อุบัติการณ์
3.事故 อุบัติเหตุ
4.ヒヤリハット เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (เฉียด)
5.安全保護具 PPE อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
6.労働災害(労災)อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
7.騒音 เสียงดังรบกวน
8.発生源 แหล่งกำเนิด
9.健康管理 การดูแลสุขภาพ
10.通勤 การเดินทางไปมาระหว่างที่พักและที่ทำงาน

พอเร่ิมคุ้นเคยกับการทำงานในบริษัทได้ไม่นาน ก็ถูกมอบหมายภาระกิจใหม่คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมจัดทำระบบบริหารคุณภาพ 品質マネジメントシステム เนื่องจากบริษัทจะมีลูกค้ารายใหม่ที่เป็นผู้ผลิตชิ่้นส่วนยานยนต์ 車載部品 จึงต้องขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/TS16949 規格 ในการจัดทำระบบก็จะมีการจัดทำเอกสาร 文書作成 เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากมีระยะเวลาไม่มากจึงต้องนำเอกสารที่ใช้อยู่แล้วในบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นมาแปลและปรับให้เข้ากับที่บริษัท จึงต้องมีล่ามมาช่วยแปลเอกสารเป็นการเฉพาะกิจโดยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 文書管理担当者 ที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1.要求事項 ข้อกำหนด
2.管理文書 เอกสารควบคุม
3.改廃 การแก้ไขและยกเลิก
4.品質方針 นโยบายคุณภาพ
5.品質目標 เป้าหมายคุณภาพ
6.マネジメントレビュー การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
7.品質内部監査 IQA การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8.不適合 NC สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.所見 finding สิ่งที่ตรวจพบ
10.是正 การแก้ไข

忙しくて時間がないことは理由にならないので
คำว่า ยุ่งไม่มีเวลาไม่ใช่เหตุผล ดังนั้น…
ขอบคุณคำคมจาก มิสเตอร์เอ็ม ครับ

วันก่อนมีน้องที่ทำงานในไลน์ผลิตมาถามผมว่า “พี่ทำไมเวลาพี่แปลแล้วผมเห็นพี่จดไม่หมดละครับ” ก็เลยอธิบายน้องไปว่าในทางปฏิบัติเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะสามารถจดทุกคำพูดในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้นเรายังต้องใช้ประสาทสัมผัสของเราทั้ง “จำ覚える” และ “จด書く” ไปพร้อมกัน จึงทำให้จดได้เฉพาะส่วนที่สำคัญ อีกทั้งการจดได้หลายคำพูดก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าเราฟังรู้เรื่อง หากแต่สิ่งที่จดนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ “ประเด็น課題” ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ มิฉะนั้นแล้วก็จะทำให้เราจับประเด็นไม่ได้และแปลออกไปทั้งที่ตัวเองไม่รู้เรื่อง ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นก็มีโจทย์ในลักษณะเดียวกันเหมือนกัน คือ จะเปิดเทปบทสนทนาให้ฟังเพื่อจับประเด็นและถามสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ เป็นต้น ในทางปฏิบัติการจับประเด็นโดยการจดนั้นจะเลือกจดคำศัพท์ที่เป็น “คำนาม名詞” เสียส่วนใหญ่ แต่หากผู้พูดต้องการเน้น “คำกริยา動詞” คำใดก็จะจดเพิ่มไปด้วย

可燃性物質(引火点が60°Cを超える)
วัตถุติดไฟ
引火性物質(引火点が60°C以下)
วัตถุไวไฟ
国連危険物輸送勧告における危険物と、日本の消防法における危険物の定義が異なることに注意が必要である。例を挙げると、消防法では引火点250°C以下の液体を危険物第4類の引火性液体としているが、国連危険物輸送勧告では引火点が60°C以下(かつ初留点が35°C以上)の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。

องศา
華氏 °F ฟาเรนไฮน์
摂氏 °C เซลเซียส

วันนี้มีน้องที่เป็นล่ามมาปรึกษาว่าต้องการหาหลักสูตรล่าม 通訳の講習 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พอถามว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้คำตอบว่า “การสื่อสาร コミュニケーション” ก็เลยถามต่อว่าหมายถึงการสื่อสารแบบไหน เช่น บุคคลต่อบุคคล หรือ บุคคลต่อสาธารณชน ที่เรียกว่า การสื่อสารมวลชน マス・コミュニケーション ก็ได้คำตอบว่าต้องการเนื้อหาการสื่อสารแบบบุคคลต่อบุคคล ผมก็เลยอธิบายไปว่าในมุมมองของผมปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร คือ การเข้าใจองค์ความรู้ 知識 และทักษะการสื่อสารของผู้ที่จะสื่อสารด้วย เพราะถ้าเราอธิบายเนื้อหาเดียวกันด้วยมุมมองหรือการอุปมาอุปไมย 例え ในแบบที่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่เข้าใจก็จะไม่ประสพความสำเร็จในการสื่อสาร ถ้าเราลองศึกษาศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ เราจะพบว่า พระพุทธเจ้า 仏陀(御釈迦様) ของเราคือยอดนักสื่อสารตัวยง สิ่งที่พิสูจนคำพูดดังกล่าวคือเนื้อหาใน พระไตรปิฏก 三蔵 ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานชาดกให้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพว่าทำอะไรแล้วจะได้อะไร หรือการใช้พระวินัยมาเป็นตัวกำหนดกรอบเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปกติอะไรคือผิดปกติ เป็นต้น ที่นี้มาดูกันว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น จากการลองค้นหาก็พบข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่าบริษัทในประเทศญี่ปุ่นกว่า 80% ให้ความสำคัญกับเรื่อง “การสื่อสาร” เวลารับสมัครพนักงานใหม่

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน….. หรือปรับไม่เกิน……บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
…..以下の禁固か…..バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。

言っとくけど書類を作ることは仕事じゃないからね。
บอกไว้เลยนะว่าการจัดทำเอกสารไม่ใช่ (ผลสำเร็จของ) งาน
เป็นข้อความที่ต้องการจะสื่อว่าการจัดทำเอกสารเป็นเพียงวิธีการหรือหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายหรืองานประสพความสำเร็จ ถ้าจะพูดอีกอย่างก็คือเอกสารที่จัดทำจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สำหรับงานแปลเอกสารก็เช่นเดียวกันถ้าแปลเอกสารแล้วไม่ถูกนำไปใช้ก็ถือว่างานยังไม่ประสพความสำเร็จ
ขอบคุณข้อคิดดีๆจากชาวญี่ปุ่น

เพื่อให้ล่ามแต่ละท่านได้ลองฝึกเรื่องคำศัพท์ด้วยเนื้อหาที่ใกล้เคึยงกับงานที่ทำอยู่มากที่สุด (ในที่นี้หมายถึง ล่ามที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต) จึงได้ขออนุญาตจากเจ้าของบทความ คุณทาจิคาว่า ในการเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ล่ามท่านอื่น และก็ได้รับความยินยอมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบความดีทั้งหมดของบทความซีรีส์นี้ซึ่งจะมีออกมาเรื่อยๆให้กับเจ้าของบทความ
โดยลักษณะของการนำเสนอก็จะหยิบยกเอาคำศัพท์ที่เป็นคำไข (Key words) ของแต่ละบทความมาแนะนำประมาณ 10 คำ สำหรับครั้งนี้จะเสนอคำศัพท์ต่อไปนี้คือ
1.溶剤 สารทำละลาย เช่น ทินเนอร์, น้ำมันสน, โทลูอีน เป็นต้น
2.塗布 การทา เช่น การทาสี, การทากาว, การทาจาระบี เป็นต้น
3.刷毛 แปรง (สำหรับการทา)
4.班長 ลีดเดอร์ (แต่ละบริษัทอาจจะให้คำนิยามแตกต่างกันไป)
5.調査 การตรวจสอบ, การสอบสวน (เรื่องราว, วัตถุพยาน, พยานบุคคล เป็นต้น)
6.試作 การทดลองผลิต Trial
7.量産 การผลิตแบบมวลรวม (จริงๆควรจะใช้คำว่า “การผลิตแบบมวลชน” มากกว่า) Mass production
8.保護具 อุปกรณ์เซฟตี้ PPE
9.管理ミス ความผิดพลาดของผู้ควบคุมดูแล (ในที่นี้อาจจะหมายถึง ผู้บังคับบัญชาของลีดเดอร์ 班長)
10.真の問題解決 การแก้ปัญหาที่แท้จริง
ปล. อยากจะให้แต่ละท่านลองฝึกจับประเด็นโดยการอ่านตั้งแต่ต้นจนจบและลองคิดตามว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่อถึงอะไร
立川 剛の「実践!管理者心得」問題の背景にある管理者のミスを追及せよ
1:無断で溶剤を使用していた
ある工場で製品に薬品を刷毛で塗っていました。私は管理者と共に現場で薬品の塗布作業を観察していたのですが、薬品を塗り終わると刷毛を瓶の中に付けて洗ってから、刷毛に薬品を漬けて塗っていたので、私は管理者に「あの瓶に入っている液体は何か。」と聞いたところ、「この工程では薬品だけしか使わないはずです。」と首を傾げていました。私は作業員に「この瓶の液体は何ですか」と聞いたところ「これは溶剤です。刷毛に付いた薬品が取れるので、塗りやすくなるのです。」と答えたのです。
2:溶剤使用の問題点
薬品に溶剤が混ざってしまうと、薬品の性質が変化する可能性があります。私は作業員と班長を呼んで事情を聴いたところ、班長は次のように答えました。「この薬品は粘りがあるので、何度も塗っていると刷毛に薬品が付着して塗り難くなります。そこで現場にあるシンナーを持って来て使っているのです。」班長は溶剤の使用を作業改善と理解しており、悪いことだとは思っていませんでした。私は溶剤の使用について調査を行ったところ、次のような問題が分かったのです。
1.生産技術の問題
この製品は新製品ですが、薬品の塗布作業で刷毛に溶剤が付着して塗り難くなることを試作の段階で把握していませんでした。さらに量産に入ってからも各工程の問題点を確認していなかったのです。
2.溶剤管理の問題
溶剤の在庫管理や払い出し方法がずさんであるため、現場の班長が自分の独断で溶剤を使用できる状態になっていました。班長や作業員は「溶剤は少量の使用なので大丈夫だ」と考えて、既定の保護具も着用していませんでした。
3.薬品の知識の欠如
管理者は班長や作業員に使用している薬品に関する知識を全く教えていませんでした。そのため班長や作業員は薬品の成分はもちろん
、何のために塗っているのか、溶剤がどのような影響を与えるか全く理解していませんでした。
3:管理者の管理ミスを追及せよ
この工場では現場の改善を奨励しており、今回も班長は「作業員は刷毛が塗り難くて困っているので改善を行った」と正しい改善を行ったつもりだったのです。私は管理者に「今回の問題は班長だけを責めるわけには行かない。生産技術の問題や溶剤管理が悪いこと、そして班長への教育不足などの管理者の管理不足が大きな問題だ。」このように管理者の管理が悪いために、今回の問題を誘発したことを説明して理解させたのです。班長に「勝手に溶剤を使ってはダメだ!」と注意することは簡単ですが、問題の背景には必ず管理ミスが存在しています。その管理ミスを明確にして責任者を追及することにより、真の問題解決が行えるのです。

หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรอง 認定 มาตรฐาน ISO/TS16949 แล้วก็ถือว่าหมดภาระกิจล่าม แต่ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ 品質保証課長 ที่เป็น QMR 品質管理責任者 ของระบบกลับถูกตาต้องใจ จึงขอตัวให้มาทำงานที่แผนก 転属 (โดยทั่วไปแล้วแผนกประกันคุณภาพจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องระบบบริหารคุณภาพ) เนื่องจากเป็นผู้แปลเอกสารให้ตั้งแต่แรกแล้วเวลาแก้ไขหรือจัดทำเอกสารขึ้นใหม่ก็น่าจะเข้าใจได้ดีกว่าล่ามคนที่ไม่ได้จับงานนี้มาตั้งแต่แรก ในครั้งนี้จะขอเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับแผนกประกันคุณภาพดังนี้คือ
1.工程能力 ความสามารถของกระบวนการ
2.統計的工程管理 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
3.製造条件 เงื่อนไขการผลิต
4.工程監査 การตรวจติดตามกระบวนการ
5.変更管理 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
6.クレーム回答 การตอบเรื่องเคลม
7.顧客固有要求事項 ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
8.製品仕様書 เอกสารข้อกำหนด (สเปค) ของผลิตภัณฑ์
9.特別採用 การขอใช้งานเป็นกรณีพิเศษ
10.初期流動管理 การควบคุมการผลิตในช่วงเร่ิมต้น

ปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ 2012年第一四半期

キバナワタモドキ Cochlospermum religiosum สุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

ワイヤーロープ1ピッチ
1 Wire rope lay
ลวดสลิง 1 ช่วงเกลียว

ストランド Strands เกลียวลวดสลิง

油田 Oil field แหล่งน้ำมัน

ガス田 Natural gas field แหล่งก๊าซธรรมชาติ

開発途上国 Developing Country ประเทศกำลังพัฒนา
発展途上国 Developed Country ประเทศพัฒนาแล้ว

自覚 Self-awareness การตระหนักรู้ในตนเอง

累進課税 progressive taxation การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า

品質目標 Quality objective วัตถุประสงค์คุณภาพ

セキュリティトークン Security token อุปกรณ์สำหรับใช้ในการแสดงตน (Authentication) เพื่อเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

パイプシールテープ Thread sealant tape เทปพันเกลียว

グリース・トラップ Grease trap บ่อดักไขมัน

水質汚染 Water pollution มลพิษทางน้ำ

大気汚染 Air pollution มลพิษทางอากาศ

引張強さ Tensile strength ความทนต่อแรงดึง

伸び Strength ความแข็งแรง
หมายถึง ความแข็งแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength) ความแข็งแรงกดหรือแรงอัดสูงสุด (Ultimate Compressive Strength) ซึ่งเราสามารถจะสังเกตุได้จาก Stress-Stain Curve ซึ่งตรงจุดแตกหัก (Breaking Point) นั้นเราจะเรียกกันว่า เป็นจุดความแข็งแรงที่จุดแตกหักนั่นเอง

土壌汚染 Soil pollution มลพิษ (ทาง) ดิน

シンプル Simple ความเรียบง่าย

金属探知機 Metal detector เครื่องตรวจจับโลหะ

フェルトペン Felt-tip pen ปากกาเมจิก

グループウェア Groupware
โปรแกรมที่ช่วยประชาชนร่วมกันอย่างรวม ขณะที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากกัน โปรแกรมที่การทำงานร่วมกันตามเวลาจริงได้รับการเรียกว่า synchronous groupware การบริการ groupware สามารถรวมถึงการแบ่งปันปฏิทิน การเขียนรวม จัดการอีเมล์ การเข้าถึงฐานข้อมูลร่วมกัน การประชุมอิเลคโทรนิคที่แต่ละคนสามารถมองเห็นและแสดงสารสนเทศต่อกัน และกิจกรรมอื่นๆ บางครั้งเรียกว่าซอฟต์แวร์ร่วมมือ (collaborative software) groupware เป็นส่วนประกอบบูรณาการของขอบเขตการศึกษาที่เรียกว่า Computer-Supported Cooperative Work หรือ CSCW
groupware มักจะแบ่งย่อยลงสู่การจัดกลุ่มหรือไม่ก็สมาชิกกลุ่มงานร่วมมือในเวลาจริง (synchronous groupware และ asynchronous groupware)
ตัวอย่างสินค้าของ groupware รวมถึง Lotus Notes และ Microsoft Exchange ทั้งคู่อำนวยความสะดวกการใช้ปฏิทินร่วม จัดการอีเมล์ และ replication ของไฟล์ข้ามระบบกระจาย ดังนั้นผู้ใช้ทั้งหมดสามารถมองเห็นสารสนเทศเดียวกัน การประชุมอิเลคโทรนิค “ต่อหน้า” ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย CU-SeeMe และ Microsoft NetMeeting

新聞記事の見出し Headlines news ข่าวพาดหัว

物々交換 Barter การแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ

嫌気性消化 Anaerobic digestion กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน

環境パフォーマンス Environmental performance ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

恒久的な検問所 Permanent border crossing จุดผ่านแดนถาวร

「数字:100人」+弱 เกือบ [ร้อยคน]
「数字:100人」+強 กว่า [ร้อยคน]
10弱とは、9.8ぐらいのことでしょうか?それとも10.2ぐらいのことでしょうか?
例えば地震の震度で5弱、5強といえば、5の弱い方、強い方となるように
あらかじめ取り決められている場合は10弱は10<10弱<10強<11となる場合もあります。
通常数字だけを考えて~弱といえば『未満』、~強といえば『より上』で、『近い数字』をさし、
9強<10弱<10<10強<11弱<11となりますが
上記のように決まりがあればその限りではありません。
99万数千人を100万弱の人というと思いますが、どうでしょう?

遊水地「池」(ゆうすいち)Detention basin แก้มลิง (พื้นที่หน่วงน้ำ)

雨水排水路 Strom drain รางระบายนำ้ฝน

車止め(くるまどめ)Car stopper หมอนรองกั้นล้อ
とは、停止すべき位置を越えて走行してきた、自動車または鉄道車両を強制的に停止させるための構造物である。自動車の駐車場や鉄道線路の終端に設置される。
自動車は、運転者が停止位置を知るため故意に車止めへタイヤを接触させることがあり、自動車用の車止めは接触(微速な衝突)が常に生じることを前提とした構造や設置方法が採られる。コンクリート製のものが多い。
鉄道においては、車両が車止めに接触することは異常事態や事故であり稀で、鉄道車両用の車止めは頻繁に車両が接触や衝突することを考慮しておらず、車止め自体が破損することで衝突の衝撃を緩和する構造のものが多い。構造はコンクリート製やバラストを積んだものなどがあり、多くの車止めはそれが機能したのちには復旧工事を必要とする。

国家経済社会開発委員会 Office of the National Economic and Social Development Board สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

土地家屋税 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
看板税 ภาษีป้าย

移動閣議 การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

デスクライト Desk lamp โคมไฟตั้งโต๊ะ

薬品吸収材 Chemical absorbent วัสดุดูดซับสารเคมี

施策金利 Policy interest rate อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.จะเป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของการทำธุรกรรมขั้นพื้นฐานระยะสั้นกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันบัตรระยะเวลา 1 วัน (1-Day Repurchase Rate หรือ 1-Day Repo Rate) กล่าวคือ ในกรณีที่สถาบันการเงินมีสภาพคล่องเหลือก็จะนำเงินไปให้แบงค์ชาติกู้ยืมเป็นระยะเวลา 1 วัน ซึ่งแบงค์ชาติจะโอนพันธบัตรภาครัฐให้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกัน โดยแบงค์ชาติสัญญาว่าจะ “รับซื้อคืนพันธบัตร” ที่ใช้เป็นหลักประกัน กลับมาจากสถาบันการเงินพร้อมทั้งจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลา 1 วันให้ โดยดอกเบี้ยนั้นก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยนั่นเอง
政策金利とは、中央銀行が金融市場の調節手段として用いる金利のことです。

理に適った(理にかなう) Reasonable สมเหตุสมผล

事業継続計画(Business continuity planning、BCP)แผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางธุรกิจ

猿も木から落ちる ลิงตกต้นไม้
(สํา) น. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาใดก็ตามอาจพลาดพลั้งในวิชานั้นได้.

モンキーレンチ Adjustable wrench ประแจเลื่อน

できないじゃなくてどうしたらできるのかを考える事。
ไม่ใช่บอกแต่ว่าทำไม่ได้ แต่ต้องคิดว่าทำยังไงแล้วถึงจะเป็นไปได้
คำคมดีๆจากคุณซาซ่า

ギアプーラー Gear pulley เหล็กดูด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับถอดชิ้นส่วนเครื่องกลจำพวก เช่น ถอดเฟือง ถอดแบริ่งลูกปิ่น ถอดพลูเลย์ มีหลายแบบ เช่น แบบที่ใช้เกลียวขัน และแบบที่ใช้แรงกระแทก

差込プラグ(プラグ) Plug เต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้)
プラグ受け(コンセント)Socket เต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย)

レンチ(スパナー)Wrench (Spanner) ประแจประเภทต่างๆ

完璧なものを求めないのでできることから少しずつ
ไม่จำเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบแต่ขอให้เร่ิมจากสิ่งที่ทำได้ทีละเล็กละน้อย
คำคมดีๆจากคุณเท่

人は悩んで成長する。
มนุษย์ใช้ความทุกข์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
คำคมดีๆจากป๋าซู

รวมศัพท์เดือนตุลาคม~ธันวาคม ๒๕๕๔

プラグ Plug เต้าเสียบ
コンセント Socket เต้ารับ

297638_228858350501501_39984117_n

น็อต = น็อตตัวผู้ Bolt ボルト + น็อตตัวเมีย Nut ナット

灌漑水路 irrigation canal คลองชลประทาน

301165_232667486787254_455586401_n

一方通行 one way traffic การเดินรถทางเดียว
対面通行 two way traffic การเดินรถสวนทางกัน

水門 flood gate ประตูระบายน้ำ

294865_232668453453824_1406531590_n

みずびたし【水浸し】
かんすい【冠水】
しんすい【浸水】
すいぼつ【水没】
大水などで、家屋や田畑などが水につかること。英flood
使い方
水浸し▽大雨で村中水浸しになった▽風呂(ふろ)の水を止め忘れたため部屋中が水浸しだ
冠水[…スル]▽集中豪雨で道路の半分以上が冠水した▽今度の台風では田畑の冠水が心配だ
浸水[…スル]▽家屋への浸水を防ぐ▽床下浸水
水没[…スル]▽ダムの建設で水没した村
使い分け
「水浸し」は、大規模のものから小規模のものまで、広い範囲で用いられる。
「冠水」は、文章語。
「浸水」は、「船底から浸水する」のように水が入り込む意味でも用いられる。
「水没」は、建造物などが水中に隠れてしまうことをいう。

ลักษณะการพังทลายของคันกั้นน้ำในญี่ปุ่นแบบต่างๆ

305825_235293183191351_715063411_n (1)

救命胴衣(きゅうめいどうい)Life vest เสื้อชูชีพ とは
着用者を水上に浮かせ、頭部を水面上に位置させる救命用具のひとつ。主にプールや河川、湖沼、海で用いられるが、海上を飛行する航空機にも装備されている。ライフジャケット、ライフベストとも呼ばれ、その目的や用途によって様々な大きさ・デザインが存在する。

305883_236481659739170_314642650_n

持株会社 Holding company บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น

デング熱 dengue fever ไข้เลือดออก

腸チフス Typhoid fever ไข้ทัยฟอยด์

緊急遮断弁 Emergency shut-off valve วาล์วฉุกเฉิน

315003_240129776041025_2056651009_n

セキュアリング(補強)Shoring การจับยึด (สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์)
FCL貨物輸送では、輸出梱包の脆弱性、あるいはコンテナ内での貨物セキュアリング不備によって物品に損傷が起きることのないよう安全輸送の確保に事前の対策が必要です。

304157_246017105452292_192592248_n

พระไตรปิฎก 三蔵(さんぞう、サンスクリット:tri-piTaka)は、仏教用語で、仏教の聖典(仏典)を3種類に分類し、それらをまとめた呼称。原語は、triは「3」、piTaka は「籠」で、3つの籠という意味である。
経蔵 (sutra) – 釈迦の説いたとされる教えをまとめたもの
律蔵 (vinaya) – 規則・道徳・生活様相などをまとめたもの
論蔵 (abhidharma) – 上記の注釈、解釈などを集めたもの

解約 Termination การสิ้นสุดของสัญญา
不可抗力 Force Majeure เหตุสุดวิสัย
取引条件 Trade terms เงื่อนไขทางการค้า
準拠法 Governing law กฎหมายที่ใช้บังคับ

民事責任 Civil Liability ความผิดทางแพ่ง
刑事責任 Criminal liability ความผิดทางอาญา

恩赦 Pardon การพระราชทานอภัยโทษ
大赦 Amnesty การนิรโทษกรรม
例:恩赦に浴する。Receive a pardon.

資金洗浄 Money Laundering การฟอกเงิน
ในประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. (Anti-Money Laundering Office – AMLO) 不正資金浄化取締室

環境管理プログラム EMP:Environment Management Program โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

393572_252468918140444_530618809_n

カウンター・パーティ Counterparty คู่สัญญา
คู่สัญญาที่มีพันธะสัญญาต่อกัน ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า คู่สัญญาของสำนักหักบัญชีก็คือสมาชิกสำนักหักบัญชี แต่ไม่เป็นคู่สัญญากับผู้ลงทุน เนื่องจากคู่สัญญาของผู้ลงทุนก็คือโบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

凝集剤 Flocculant สารตกตะกอน
コロイド粒子を凝集させるために加える物質。浄水工程で、水道原水中のにごり等を除去するためなどに用いられる。硫酸アルミニウムなど。

378131_256816954372307_2129843772_n

台貫(トラックスケール)Truck scale เครื่องชั่งรถบรรทุก

アームロールコンテナ Hook lift container กระบะฮุคลิฟท์

377845_257740864279916_2134215903_n (1)

汚泥 Sludge ขี้เลน, โคลน

キムタオル กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม

377434_260490060671663_2043787605_n (1)

クリーンキャップ(衛生キャップ)หมวกคลุมผมตัวหนอน

374182_264191900301479_1731380083_n

労働災害 Work accident อุบัติเหตุจากการทำงาน
เกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้าง?ในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานนั้น จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
1. การเกิดอุบัติเหตุต้องมีสาเหตุเสมอ
2. อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้
3. การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักมนุษยธรรม และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรกระทำ
4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ จัดว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
5. การป้องกันอุบัติเหตุ มิใช่เรื่องสลับซับซ้อน เป็นการกระทำจากสามัญสำนึกและมีความต่อเนื่อง
6. สิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ คือต้องค้นหาสาเหตุ และดำเนินการขจัดสาเหตุหรือความเสี่ยงนั้น ๆ
7. การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุ จะใช้หลักการเดียวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต
8. ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ เป็นผู้ที่ควรริเริ่มงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
9. ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ
10. การป้องกันอุบัติเหตุจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

無酸素銅 Oxygen-Free Copper ทองแดงชนิดปราศจากออกซิเจน

現場力 เป็นคำที่ชวนปวดหัวเพราะขอบเขตความหมายของคำๆนี้มันกว้างกล่าวคือ
= Policy deployment + Local autonomy + Management review (PDCA)
แต่บางสำนักก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า empowerment faculty and sensibility in practice

当座預金 a current account เงินฝากกระแสรายวัน
普通預金 a savings account เงินฝากออมทรัพย์

ヒヤリ・ハット อุบัติการณ์ (incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

โรคไทรอยด์ Hypothyroidism 甲状腺機能低下症

บรรษัทบริบาล CSR:Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任
คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าในภาษาไทยเราเรียกคำนี้ว่าอะไรก็เลยไม่ค่อยใช้กัน หรือในอีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ แต่ในทางปฏิบัติเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะจะสังเกตุได้จากคำพูดที่ว่า “ทำอะไรอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน” ถึงกระนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรู้ว่า “ชาวบ้าน” เหล่านั้นซึ่งก็คือ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” นั้นคือใคร สังเกตุได้จากบางองค์กรที่ไม่รู้จะทำอะไรก็ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

資金繰り Cash flow managent การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
企業のお金の出入りは実に複雑である。支払いと代金の回収をうまく整理しないと商品は売れているのに倒産、という事態が生じる可能性もある。こうした事態が起こらないように、お金の出入りを管理するのが資金繰りである。もちろん、企業がお金の出入りを激しくチェックするのは、社内の収支を合わせるためだけではない。企業には経理内容を一般に広く知らせる義務がある。だから、企業はお金の流れをいくつもの書類にまとめており、これらを決算時にまとめ、株主総会で株主に業績報告をしたり、税金を納めたりする。また、逆に相手の決算書を見て、その企業と取引をしても大丈夫かどうかを判断する。毎年6月、新聞に各企業の決算書が掲載されるのはこのためだ。

การปรองดอง reconciliation 和解

สถาบันสาธารณะ public institution 公器

จรรยาบรรณธุรกิจ Standards (Code) of conduct 行動規範

ความจุปอดปกติ (Vital Capacity : VC) 肺活量 คือจำนวนอากาศมากที่สุดที่คนหายใจออกได้ หลังจากหายใจเข้าเต็มที่แล้ว

積算線量 cumulative dose ปริมาณรังสีสะสม

タッパー(ウェア)Tupperware ทัพเพอร์แวร์
คือ ภาชนะพลาสติกสำเร็จรูปที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพที่พิเศษสุดของฝาผนึก และได้รับรองจากองค์การอาหารและยาต่อเนื่องกันทุกปีว่าปลอดภัยเมื่อนำมาใส่อาหาร เพราะไม่นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ ไม่มีกลิ่นเหม็นของเนื้อพลาสติก ฝาผนึกกลมของทัพเพอร์แวร์ป้องกันการหยดซึมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย และที่วิเศษสุดฝาผนึกสี่เหลี่ยมยังช่วยเก็บรักษาอาหารสดต่าง ๆ ให้คงความสดใหม่ได้นานกว่าปกติด้วย

簿価 Book value มูลค่าตามบัญชี
คือมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่บันทึกไว้ ในงบดุลของบริษัท ซึ่งราคาของบริษัทตามมูลค่าทางบัญชีไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับราคาของบริษัทตามมูลค่าตลาด อธิบายโดยง่ายคือราคาของบริษัทที่เราสามารถคำนวณได้ตามหลักการทางบัญชี
[มูลค่าตามบัญชี = สินทรัพย์ – หนี้สิน]
ซึ่งมูลค่าตามบัญชีจะเท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้น

交通事故(こうつうじこ)は一般的には道路における自動車、自転車、歩行者などの間に発生した道路交通事故を指すことが多い。
อุบัติเหตุจราจร (TRAFFIC ACCIDENT)
การตายจากอุบัติเหตุจราจร อาจแบ่งได้เป็น 3 จำพวก
1.การตายที่ผู้ตายเดินเท้าแล้วถูกรถชน Pedestrian death
2.การตายที่ผู้ตายเป็นผู้ขับขี่หรือโดยสารในรถยนต์ Driver and Passenger
3.การตายจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ Motor cycle accidents

ジブクレーン Jib crane จิ๊บเครน
เครนลักษณะสามารถหมุนได้รอบ 180 องศาถึง 360 องศา ใช้ยกชิ้นงานที่มีพื้นที่จำกัด สามารถติตดั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร

寸動操作 adjusting operation การเดินเครื่องเพียงเล็กน้อยเพื่อทำการปรับแต่ง

การผ่าตัด 手術(オペ)

ไส้ติ่งอักเสบ 虫垂炎(ちゅうすいえん)

避雷針 Lightning rod สายล่อฟ้า

落下防止ネット ตาข่ายนิรภัย

転落防止柵 ราวกันตก

緊急用シャワー Emergency shower ฝักบัวฉุกเฉิน

緊急消防援助隊 ERT:Emergency Response Team ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ポピュリズム公約 นโยบายประชานิยม

クレーンの手信号 สัญญาณมือสำหรับเครน

ป้ายจราจร 交通標識 ในประเทศไทยแบ่งเป็น
1.ป้ายบังคับ 規制標識 มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา
2.ป้ายเตือน 警戒標識 มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
3.ป้ายแนะนำ 案内標識 เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่างๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง เป็นต้น

ISO14000 4.3.1 環境側面 environmental aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อม

死角 Blind spot มุมอับ

自然災害(天災)natural disaster ภัยพิบัติธรรมชาติ

軽犯罪 Petty offence ความผิดลหุโทษ

集会の自由 เสรีภาพในการชุมนุม (Freedom of Assembly)

リース Lease สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน Financial lease ファイナンス・リース หมายถึง สัญญาเช่าที่ทำให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่
สัญญาเช่าดำเนินงาน Opertaing lease オペレーティング・リース หมายถึง สัญญาเช่าที่มิใช่สัญญาเช่าการเงิน

天水桶(てんすいおけ)とは、日本において雨水を貯めるための容器の名称である。江戸時代には主に都市部の防火用水として利用された。飲料用も含め雨水を貯めるための貯水設備は世界各地に存在する。
ภาชนะกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้สไตล์ญี่ปุ่น ถ้าเป็นเมืองไทยก็มีเหมือนกันแต่อาจจะเป็นโอ่งหรือตุ่ม

放水路 Floodway ทางน้ำหลาก

企業価値 Enterprise Value (EV) มูลค่าสุทธิของกิจการ

鋼矢板(こうやいた)Sheet pile เข็มพืด (ชีทไฟล์)
凹凸があり、両端に継ぎ手がついている鋼板である。互い違いに組み合わせて、継ぎ手をつなげると『鉄の壁』ができる。鋼矢板は、土中に埋め込んで護岸や防波堤、岸壁を作る。また、掘削し管路などを埋設する際の仮設の土留めとしても使用される。使用が終わった鋼矢板は、引き抜くことによって、繰り返し使える。

くさび Wedge ลิ่ม

流通センター Distribution Center:DC ศูนย์กระจายสินค้า
กระบวนการในการทำหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขายปลีก (Retailers) จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)” ให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิผล ตรงตาม Order to Delivery (OTD)

コンクリート防壁 แบริเออร์คอนกรีต

ステンレスホース Stainless steel hose ท่ออ่อนสแตนเลส

盛土堤防 earth dike ทำนบดินกั้นน้ำ

濡れ性 Wettability ความสามารถในการเปียก

浚渫 dredging การขุดลอก (คลอง, แม่น้ำ)

キャッシュ Cache แคช
หน่วยความจำชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีความเร็วในการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง โดยจะมีหน้าที่ในการเก็บ พัก ข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อเวลาที่ CPU ต้องการใช้ข้อมูลนั้นๆ จะได้ค้นหาได้เร็ว โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาจากข้อมูทั้งหมด

TFRSs for NPAEs
TFRSs:Thai Financial Reporting Standards มาตรการรายงานทางด้านการเงินของไทย タイ財務報告基準
NPAEs:Non-Publicly Accountable Entities กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ 公的責任のない企業(中小規模企業)

最高速度(規制速度)ความเร็วสูงสุด (ที่กฎหมายกำหนด)

交通違反 Traffic violations การฝ่าฝืนกฎจราจร

方向指示器(灯)Side turn signal (lamp) สัญญาณไฟเลี้ยว

ライトバン(ワンボックスカー) รถตู้

セクショナリズム Sectionalism คตินิยมถิ่น (ความเชื่อเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก)

説教 Sermon เทศน์
宗教の教義・教典を、その信者や民衆に、口頭で説き明かすこと。また、そこで話される内容そのものを指す場合もある。転じて、目下の者に対して、教え導くために言い聞かせることや、堅苦しい教訓をいう場合もある(「親に説教される」など)。

นิคม หมายถึง หมู่บ้านขนาดใหญ่, ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง, หมู่บ้านใหญ่หรือตำบลที่ประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมอุตสาหกรรม สหกรณ์นิคม เป็นต้น (settlement)

นิคมอุตสาหกรรม Industrial Estate 工業団地 คือ เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก

土をほぐす Loosen the soil พรวนดิน
野菜の生育の過程で、降雨などで土壌が固まってしまい、通気性も悪化し、根に酸素が十分に補給されなくなっていきます。そこで、土壌の状態をリフレッシュするために、すでに固くなりつつある土をほぐすことをいいます。

都市計画 City planning การวางผังเมือง

繰越欠損金 (Tax) Loss carry forward การนำผลขาดทุนไปหักล้างกับกำไรสุทธิที่อาจจะเกิดขึ้นในปีต่อไป

グリース・トラップ Grease trap บ่อดักไขมัน

浄化槽 Septic tank บ่อเกรอะ
การสูบส้วม 消化槽の清掃
血清 Serum เซรุ่ม
潜伏期間 incubation period ระยะฟักตัว (ของโรค)
ドブネズミ Rattus norvegicus หนูบ้าน
黄疸 jaundice ดีซ่าน
インフルエンザ Influenza ไข้หวัดใหญ่

業務執行取締役(ぎょうむしっこうとりしまりやく)とは、代表取締役、及び代表取締役でない取締役であって、取締役会の決議によって、取締役会設置会社の業務を執行する者として選任された取締役をいう(会社法363条1項2号)。三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない(会社法第363条)。
Exective Director กรรมการบริหาร หมายถึงกรรมการของบริษัทฯ (ตามหน้าหนังสือรับรอง) ที่ทำหน้าที่บริหารงานในบริษัทด้วย คือเป็นทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

環境実施計画 Environmental action plan แผนงานสิ่งแวดล้อม

予防接種 vaccination การให้วัคซีนป้องกันโรค

軸流ファン Vane axial fan พัดลมท่อ
送風機(そうふうき)は、気体に運動エネルギーを与えたり圧力を高めたりする流体機械のうち圧縮比2未満のものをさす。
圧縮比による分類
1. ファン
2. ブロワ
形式による分類
1. 遠心送風機
1.1 構造による分類
1.2 ブレード形状による分類
2. 軸流送風機
3. 斜流送風機
4. 横断流送風機(クロスフローファン)

サンダー Sander เครื่องขัดกระดาษทราย
サンドペーパーで材の表面を研磨する機械です。表面を平滑にするだけでなく、角を落としたり、曲面を滑らかにすることもできます。
サンドペーパーを当て木に貼り付けて、手作業で仕上げていけば安上がりですが、作る物が大きくなると途中で嫌になり、結果、仕上げが雑になります。
機械で研磨した後、塗装をする際は、機械のサンディングの微小な傷が目立つため、仕上げには必ず手作業でのサンディングを行います。
手持ちの機械としては、サンドペーパーの研磨面の動き方で、大きく
・オービタルサンダー
・ランダムアクションサンダー
・ベルトサンダー
に分類できるかと思います。

ドラムポーター Drum porter อุปกรณ์เคลื่อนย้ายดรัม

太麺の醤油炒め Soy Sauce Fried Wide Rice Noodles เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว

コンビネーションスイッチ COMBINATION SWITCH
สวิทช์ควบคุมกระแสไฟจุดเชื้อเพลิงและให้แสงสว่างโคมไฟด้วย เป็นสวิทช์ที่ใช้ในรถยนต์

拘束性肺疾患 Restrictive lung diseases คือกลุ่มโรคที่มีการจำกัดตัวในการขยายระบบหายใจ ซึ่งเป็นการทำให้การขยายตัวของปอดลดลง หรือจำกัดการขยายตัวของ chest wall ลดลง

イグニッションコイル(点火コイル) Ignition Coil คอล์ยจุดระเบิด
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำให้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งไปยังหัวเทียนเพื่อให้เกิดประกายไฟใช้ในการจุดระเบิดส่วนผสมของน้ำมัน เชื้อเพลิงกับอากาศ ที่ถูกอัดอยู่ในตอนบนของกระบอกสูบ

避難誘導旗 ธงนำทางหนีไฟ

担架 Stretcher เปลพยาบาล

堕胎 Abortion การทำแท้ง

漏斗 Funnel กรวย

防音保護具 Hearing Protector อุปกรณ์ป้องกันเสียง

ต้อ = ต้อกระจก Cataract 白内障 หรือ ต้อลม Pinguecula 瞼裂斑 หรือ ต้อเนื้อ Pterygium 翼状片

รวมศัพท์เดือนมิถุนายน~กันยายน ๒๕๕๔

ชมพูพันทิพย์ 桃色凌霄花
เฟื่องฟ้า ブーゲンビリア
คริสติน่า オーストラリアフトモモ
ไทร ベンジャミン
ใบท้องแดง 青紫木(セイシボク)
ไทรยอดทอง カジュマル
เข็ม イクソラ・コッキネア

タフピッチ銅 TPC:Tough-Pitch Copper ทองแดงชนิดทัฟพิตช์

เตียงพยาบาล Hospital bed 休養ベッド

Hospital bed

จรรยาบรรณธุรกิจ Standards (Code) of conduct 行動規範

กระดูกนิ้วมือ Finger bones 指骨(しこつ) ประกอบไปด้วย
1.กระดูกนิ้วมือท่อนต้น Proximal phalanges 基節骨(きせつこつ)
2.กระดูกนิ้วมือท่อนกลาง Middle phalanges 中節骨(ちゅうせつこつ)
3.กระดูกนิ้วมือท่อนปลาย Distal phalanges 末節骨(まつせつこつ)

表彰者 ผู้มอบรางวัล
被表彰者 ผู้รับรางวัล (受賞者)

กระจกส่องมุม カーブミラー

カーブミラー

มึนกับภาษาญี่ปุ่นจริงๆ
危険源→Hazard อันตราย
危険有害要因→Hazard อันตราย
Lead and its compounds were the most frequently reported reproductive hazard at work.
鉛および鉛化合物は、労働における生殖機能への危険有害要因として、もっとも回答数が多かった。

ทุพลภาพ disabled 身体障害
he is permanently disabled
彼は、永久的な身体障害者である。
เขาเป็นผู้ทุพลภาพโดยถาวร

機能材料 วัสดุเฉพาะทาง Functional Materials

ジョッキ เหยือก (ตวงของเหลว) (measuring) jug は、液体用の容器のひとつ。日本語でいうジョッキは主にビールジョッキを指し、これは飲用口や注ぎ口を持たないため、むしろ mug (マグ)に近いものである。มิน่าละเวลาค้นหาในเน็ตโชว์มาแต่รูปแก้วเบียร์มีหูขนาดใหญ่

336244_214119258642077_4348712_o

企業情報 ข้อมูลบริษัท
คือข้อมูลบริษัทที่เป็นตัวเลข เช่น ผลประกอบการ เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้มักจะเป็นนักลงทุน โดยคำๆนี้ส่วนใหญ่จะทำให้สับสนกับคำว่า 会社概要 Company profile ข้อมูลโดยย่อของบริษัท หรือ ข้อมูลของบริษัทโดยสังเขป

危険警告標識 ป้ายเตือนอันตราย

314926_217256214995048_649789588_n

クレーンの手信号 สัญญาณมือสำหรับเครน

308096_225202347533768_886071499_n

ゴム製の減速帯 Rubber speed bump ยางชะลอความเร็ว

299982_225549457499057_1727454923_n

緊急用洗眼器 Emergency eyewash ที่ล้างตาฉุกเฉิน

321233_225603114160358_1037812707_n

安全帯=ベルトเข็มขัดนิรภัย+命綱(ランヤード)สายช่วยชีวิต

311713_225999790787357_1114640095_n

รวมศัพท์เดือนมีนาคม~พฤษภาคม ๒๕๕๔

「鳥虫魚の眼」というのは
空からビジネス全体を俯瞰し状況を把握する「鳥の眼」、
地面から今の現状をつぶさに見る「虫の眼」、
時代の流れを読んでそれに合わせた戦略を考える「魚の眼」
この3つのことです。
การมองแบบนก, แมลงและปลา
[การมองแบบนก] คือ การเข้าถึงภาพรวมของธุรกิจดุจดังเ่พ่งมองจากท้องฟ้า
[การมองแบบแมลง] คือ การมองรายละเอียดของสภาพปัจจุบันจากพื้นดิน
[การมองแบบปลา] คือ การคิดกลยุทธ์ไปพร้อมกับการเปลี่ยนไปของยุคสมัย

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ตามที่ระบุไว้ใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ เทียบเคียงได้กับ
毒物劇物取扱責任者 ที่ระบุไว้ใน 毒物劇物取締法第8条1項3

ผู้ป่วยนอก 外来患者
ผู้ป่วยใน 入院患者

สันนิษฐานเบื้องต้นว่า… ⇒〜とまずは推定する。
ประโยคตัวอย่าง
十一世紀の末ころのものかとまずは推定される。
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นของที่อยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 11

ผลิตภาพ Productivity 生産性

  1. ผลิตภาพแรงงาน Labour productivity 労働生産性 จำนวนผลผลิตต่อแรงงาน 1 คนหรือต่อ 1 ชั่วโมงของการทำงาน
  2. ผลิตภาพทุน Capital productivity 資本生産性 จำนวนผลผลิตต่อเงินทุน 1 หน่วย
  3. ผลิตภาพการผลิตรวม Total factor productivity 全要素生産性 การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยการผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาคุณภาพของแรงงาน

นายจ้าง Boss 使用者
ลูกจ้าง Employee 労働者
นายจ้าง Employer 事業主

ผู้รับเหมาชั้นต้น First level contractor 元請契約者
ผู้รับเหมาช่วง Sub-contractor 下請契約者
สัญญาจ้าง 雇用契約

แคลคูลัส (Calculus) 微分積分学 แบ่งออกเป็น

  • แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ (Differential Calculus) 微分学
  • แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral Calculus) 積分学

รวมศัพท์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

แผนภาพของภาค Phase diagram 平衡図(へいこうず) ภาค (Phase) หมายถึง สวนของสารที่แตกตาง ซึ่งอาจเป็นความแตกตางของโครงสรางหรือสวนผสมหรือทั้งสองอยาง เพื่อที่สามารถบรรยายถึงโครงสรางของวัสดุไดเต็มที่ เราจึงเขียนแผนภาพที่แสดงวาเฟสอะไรบางในวัสดุซึ่งแปรตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความดัน และสวนผสมทังหมดสําหรับวัสดุซึ่งแตละเฟสอยูในสภาวะสมดุลยกับรอบๆ ตัวมัน แผนภาพเชนนี้เรียกกวา Phase Diagram

平衡図

 

โอกาสเพื่อปรับปรุง OFI:Opportunity for Improvement 改善機会

ค่าปรับปรุงที่ดิน Depreciation of Land Improvements 土地償却

ประแจเลื่อนคอม้า Adjustable angle wrenches モーターレンチ

Heat Exchange หรือ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (熱交換器) ซึ่งตัวของมันจะเป็น plate ซึ่งจะเป็นลักษณะช่องน้ำผ่านซิกเซ็กแบบฟันเลื่อยจากบนลงล่างมาประกบกันหลายแผ่นระหว่างแผ่นจะมีปะเก็นกันไม่ให้รั่วถึงกันได้