ปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ 2012年第四四半期

キャンピングトレーラーとは、箱型の居室にドア、窓、ベッド、ダイニングテーブル、キッチン、トイレ、シャワーなど生活に必要な装備を一通り整えたトレーラーを言う。トラベルトレーラー (Travel trailer) とも言う。欧州ではWohnwagenもしくはキャラバンCaravanと呼ばれる。牽引する車両をトラクターと呼ぶ。

รถบ้าน (อังกฤษ: Recreational vehicle หรือ RV (อเมริกัน-อังกฤษ), อังกฤษ: Recreational vehicle (อังกฤษ-อังกฤษ)) เป็นรถที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้ และเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อาจขับรถบ้านไปได้โดยเราไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมหรือกางเต็นท์ รถบ้านโดยส่วนมากจะเป็นรถตู้, รถบัส หรือรถกระบะดัดแปลง

ในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักรรถบ้านโดยทั่วไปมักหมายถึงยานยนตร์ที่ประกอบด้วยบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับที่มีในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่มักจะรวมทั้งครัว, ห้องน้ำ, บริเวณที่ใช้หลับนอน และ บริเวณที่ใช้นั่งเล่น พักผ่อน และรับประทานอาหาร ในประเทศอื่นอาจจะใช้คำว่า “รถคาราวาน” หรือคำว่า “รถแคมพ์” (Campervan) มากกว่า และตัวรถที่เป็นรถบ้านก็แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วรถบ้านในประเทศอื่นๆ จะมีขนาดย่อมกว่าที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของรถบ้านมีด้วยกันหลายประการ ตั้งแต่ใช้ในการท่องเที่ยวพักผ่อนระยะสั้น ไปจนถึงการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวร ในกรณีหลังนี้ก็มักจะจอดตามสถานที่เฉพาะกิจที่เรียกว่า “Trailer park” (ซึ่งต่างกับที่จอดรถบ้านประเภทอื่น) นอกจากการเป็นเจ้าของรถบ้านเองแล้ว รถบ้านก็มีบริการให้เช่าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากจะใช้สำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว รถบ้านก็ยอาจจะใช้สำหรับสำนักงานเคลื่อนที่สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อยครั้ง รถประเภทหลังนี้ผู้เป็นเจ้าของอาจจะสั่งสร้างพิเศษ เช่นมีห้องทำงาน, เพิ่มระบบไฟฟ้าให้มีพลังสำหรับการใช้สอยเพิ่มขึ้น, ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ดาวเทียมเป็นต้น

国民総幸福量 Gross National Happiness, GNH ความสุขมวลรวมประชาชาติ

国民総幸福量は、精神面での豊かさを「値」として、或る国の国民の社会・文化生活を国際社会の中で評価・比較・考察することを目的としている。この目的は、国民総生産 (Gross National Product, GNP)や国内総生産 (GDP) との大きな違いである。つまり、GNPまたはGDPが、計算方法に違いはあっても、或る国の社会全体の経済的生産及び物質主義的な側面での「豊かさ」だけに注目し、その国の国民生活を数値化、つまり「金額」として表現していることを批判するものである。GNPやGDPに示される或る国の資本主義的価値が、その国の国際的貿易経済での成長指数であるのは明白だが、この数値だけが、その国や国民を、国際社会の中で評価・比較・位置付けする一般的な手段となっていることに疑問視する観点から、国民の生活を、全く別の方向から比較・評価する基準を示すものとして注目され、使用されている。

避雷針 Lightning rod สายล่อฟ้า

は建築物を雷・落雷から保護する仕組みのひとつ。地面と空中との電位差を緩和し落雷の頻度を下げ、また落雷の際には避雷針に雷を呼び込み地面へと電流を逃がすことで建物などへの被害を防ぐ。そのため、「雷を避ける針」という表記ではあるが、実際には必ずしも雷をはねのけるものではなく、字義とは逆に避雷針へ雷を呼び寄せる、いわば「導雷針」ともなる。

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

落雷 ฟ้าผ่า 雲と地面との間に起きる放電現象で、必ずしも稲妻を伴うとは限らない。

稲妻 ฟ้าร้อง 気象を原因とする放電に伴う閃光で、特に放電経路が筋のように光るもの。雲と雲との間の放電もあるので、必ずしも落雷を伴うとは限らない。また、あたり一面がぱっと光るようなものは稲妻とは呼ばない。

418727_407508645969803_1722898333_n

蝶番 Hinge บานพับ

การนำยางเก่ากลับมาใช้ใหม่ タイヤの再生 หรือที่นิยมเรียกว่า การหล่อดอก

มื่อเช้าได้คุยกับชาวญี่ปุ่นเรื่องปะยาง ซึ่งคู่สนทนาของผมเข้าใจว่าคือ การนำยางกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า タイヤの再生 ซึ่งก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เชิงซะทีเดียว จากการค้นหาข้อมูลก็พบว่า

タイヤの再生方法 วิธีการนำยางกลับมาใช้ใหม่ としては主に下記の3種類が挙げられる。

1. リトレッド(リキャップ)Retread, Recap การปะยาง:タイヤに新たなトレッドが刻まれたゴムを貼り付け、熱加工で接着する。多品種少量生産に適する。

2. リモールド Remold การหล่อดอกยาง:タイヤに新たなゴムを貼り付ける点はリトレッドと同じだが、金型でトレッド面を刻む。大量生産向き。

3. リグルーブ Regroove การเซาะร่องดอกยาง:新品タイヤの時点でトレッドを厚く造り、溝が浅くなったら彫り直すことで新品状態の排水性やグリップ力を維持する。

กะกลางวันคือ 日勤 ・昼勤

日勤 มี 2 ความหมายคือ

1 毎日出勤すること。「事務所に―する」2 夜勤に対して、昼間の勤務。

ซึ่งคำดังกล่าวส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในความหมายที่ 1 เพราะการทำงานในญี่ปุ่นจะมีทั้งแบบที่ทำงานทุกวัน 日勤 และทำงานบางวัน 隔日勤務 ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้คือ

仕事内容 タクシー乗務員

1 勤務時間 ☆自由出勤制
[1] 本社営業所…隔日勤務
[2] 天美営業所…日勤(昼勤・夜勤)、隔日勤務制

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า 日勤 จะประกอบไปด้วยการทำงานกะกลางวัน 昼勤 และกะกลางคืน 夜勤 นอกจากนั้นก็ยังมีบทความด้านล่างช่วยอธิบายในเรื่องดังกล่าวได้ดี

今日からまたしばらく”昼勤”です。うちの会社では昼間の勤務を昼勤って言ってます。夜は夜勤。家で昼勤っていうと、『日勤だろ!昼勤なんて普通は言わないぞ!』って言われますが、そうなの高校卒業して寮に入って、それがあたりまえで来たのでよく分かりません。まあ、確かに外で昼勤なんてあんまり聞いたことないですが。。。

廃水と排水

เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสแปลแบบฟอร์มของทางราชการ คือ แบบ ทส. ๑ แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ก็พบว่ามีคำศัพท์ภาษาไทยอยู่ ๒ คำที่คล้ายแต่ไม่เหมือนกันคือ

น้ำเสีย [ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย]
廃水 น้ำเสีย Waste water

น้ำทิ้ง [การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย]
排水 น้ำทิ้ง Drain water

ซึ่งอาจจะให้นิยามถึงความแตกต่างของคำศัพท์ทั้ง ๒ ได้ดังนี้คือ น้ำเสียคือน้ำที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่วนใหญ่ก็จะไหลไปรวมกับน้ำฝน (ถ้ามี) กลายเป็นน้ำทิ้งซึ่งจะถูกระบายออกสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป

「排水」と「廃水」はどのように違うのでしょうか?

「排水」は、水を外に排出すること、あるいは排出された水を指します。

「廃水」は、使用後の汚れた水のことです。

しりぞけるという意味がある「排」、

廃止することを意味する「廃」とも

文字がそのまま、意味の違いを示しています。

ちなみに、水を供給することを「配水」と言います。

「排水」を使う例は

生活排水、工場排水、排水基準、地下排水

「廃水」を使う例は

廃水処理、工業廃水

公害問題などでは「工場廃水」を使う場合もあります。

「排」と「廃」は水以外に熱にも使われます。

「排熱」は熱を外に出すこと

(工場排熱、排熱総量 など)

「廃熱」は副次的に発生した熱、余熱のことです。

(廃熱利用、廃熱回収、排熱ボイラー など)

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการพาชาวญี่ปุ่นไปงานศพ

คำศัพท์ที่ควรรู้

棺おけ โลงศพ
綿の紐 ด้ายสายสิญจน์
香典 เงินทำบุญงานศพ
葬儀 พิธีงานศพ
(葬式用)花輪 พวงหรีด
主催者 เจ้าภาพ
合掌 การพนมมือ
読経 การสวดมนต์
法衣 จีวร
木を薄く削り花の形した薪 ดอกไม้จันทน์ : ฟืนที่ทำจากไม้ที่ไสมาบางๆแล้วทำเป็นรูปดอกไม้
献花 การวางดอกไม้จันท์
火葬 การประชุมเพลิง

พิธีการบางส่วนที่ควรรู้

タイでの葬式は五日間行われると聞いたときはびっくりしました。もちろん値段により短い(三日)日もあります。とりあえず私の場合は五日間で行うことにしました。日本ですとまず隣近所がお手伝いに来てくれますが、タイでは一切近所は関係なく身内、親族だけでとり行います。

葬儀に主催者がいる・・・?
例えば、親族、職場、関連会社、故人の友人一同、それに我が社、などなど・・・奇数回数を原則として連日行われる、従って弔問は自分が関係する主催日の時に行けばいい

葬儀の主催者になる、これも大事なお付き合いなのだ

通夜は普通、僧侶が9人、お経を唱え、参列者代表9名がお坊さんにお供え物を捧げ、先祖の御霊に水を手向ける・・・これら儀式が滞りなく進められていく

そして、最後に短い読経で終る、その間約2時間ほど

落下・墜落・転落

この高さの崖から車で____したのでは命はないだろう。

1.落下 การหล่นลงมา
2.墜落 การร่วงหล่น
3.転落 การกลิ้งหล่น

この三つの選択肢の区別は何ですか?

日本語の問題としては,不適切だと思います。なぜなら,どれでも通じるからです。

「落下」と「墜落」は,崖の上から飛び出したあと,崖の途中の斜面に接することなく,下の地面(谷底,海面などでもいい)に激突した場合です。そのうち,墜落のほうは,とても高い崖なら使えるでしょう。

「転落」は,崖の上から飛び出したあと,崖の途中の斜面に接して転がりながら,下の地面に激突した場合です。車の初速度が小さく,斜面の勾配がゆるければ,こうなります。

落下と墜落は、主に空気中を落ちていく場合に使い、転落は斜面などを転がり落ちていく場合に使います。
落下と墜落の違いは墜落はもともと飛んでいるものが落ちる場合に使うことが多いと思います。

似ている言葉としては、滑落という言葉もありますが、これは滑り落ちるという意味で、主に人間が山などで斜面を落ちた場合に使います。

พวงหรีด a funeral wreath(葬式用)花輪

花環(はなわ)とは、生花または造花で作られたリング状のものをいう。花輪とも書く。

「花環」と「花輪」

どっちでもいいと思いますよ。環は、両端がつながった「線がめぐっている状態」であり、輪はそれに加えて形が円であることが条件です。花輪のお葬式版は、白を基調とした色合いのものになります。デザインに関しては地方によって様々です。その地方独特のものなどもあります。

あまりにも違ったデザインの花輪を贈ってしまい、自分の花輪が浮いてしまうなどならないよう、その地方で使われているものをお贈り致しますのでご安心下さい。

葬儀用花輪は会社・団体の方から贈られるケースの方が多いのですが、個人の方から贈られるケースもかなり増えております。

最近では、地域や式場により、お届け出来ない事もございますので、贈るときは必ずご葬家、または斎場の方へ直接ご相談される事をおすすめいたします。

คำว่า “การประชุม” ในภาษาไทยบางครั้งก็อาจจะแปลว่า 会議 หรือบางครั้งก็อาจจะแปลว่า 打ち合わせ ด้วยเหตุนี้เองจึงนำมาซึ่งการค้นหาว่าภาษาญี่ปุ่นทั้ง ๒ คำนี้แตกต่างกันอย่างไร

【会議】関係者が集まって相談をし、物事を決定すること。また、その集まり。
例→「編集方針について―する」「―室」

【打ち合わせ】前もって相談すること。下相談。
例→「仕事の―をする」

会議は「物事を決定すること」に対して、打ち合わせは「事前に相談事をすること」という意味みたいですね。

「会議」だと 単なる「話し合い」という感じしかなく、その会合・討議自体がメインイベントだったり
特に理由はなくても 定期的にメンバーが集まって話題を交わすことになっている場合もありますが、
「打ち合わせ」という単語は 「“何かの行事・仕事などを間近に控えて”、準備のために 必要な議論を詰めておく」というシチュエーションが大前提だと思います。打ち合わせの方が、「何か主目的の前の下準備」という要素を含んでいます。

นอกจากความต่างของคำศัพท์ทั้ง ๒ คำแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่า ก่อนจะทำการประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องใดๆควรจะมีการหารือ หรือมีตติ้งกันเป็นการล่วงหน้าก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่เป็นภาระให้กับล่ามซึ่งต้องมาทำหน้าที่ในการลดความขัดแย้ง

งาน ๓ ประเภทที่อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดจากการทำงานของคนได้

初めて(はじめて、Hazimete) – 初めてやる作業
久しぶり (ひさしぶり、Hisashiburi) – 久しぶりに行う作業
変更 (へんこう、Henkou)- 手順や方法が変更された作業

冗長設計 Redundant design

คือการออกแบบให้ระบบยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ถึงแม้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะเสียหายจนไม่สามารถทำงานได้ก็ตาม โดยการเตรียมสิ่งเดียวกันสำรองเอาไว้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปจะไม่นิยมออกแบบในลักษณะนี้นอกจากต้องการความไว้วางใจสูง เช่น ยานอวกาศ เป็นต้น (ยังหาคำแปลภาษาไทยที่เหมาะสมไม่ได้ครับ)

切断砥石 cut off grinding wheel ใบตัด (เหล็ก, สแตนเลส) に関する知識の内容が記載されているウェーブサイトです。

リハーサル Rehearsal การซ้อม เป็นคำที่มักจะใช้สำหรับการซ้อมการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงละคร 演劇 หรือการแสดงดนตรี 音楽 เป็นต้นเพื่อซักซ้อมความพร้อมหรือแก้ไขจุดบกพร่อง 不具合 ก่อนจะมีการแสดงจริงดังที่ได้กล่าวไว้ในความหมายด้านล่าง สำหรับการทำงานในบริษัทคำศัพท์คำนี้อาจจะถูกนำมาใช้กับกรณีอื่นๆได้ เช่น การซักซ้อมการนำเสนอ Presentation 発表 เป็นต้น นอกจากวัตถุประสงค์ 目的 ของการซ้อมการนำเสนอในแง่ของการสำรวจความพร้อมของสถานที่ 場所 และอุปกรณ์ 設備 เพื่อหาจุดบกพร่องและทำการแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว การซ้อมในลักษณะดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นพื้นที่หรือโอกาสในการเรียนรู้ 教育の場 ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง โดยหัวหน้า 上司 ก็จะให้ความเห็นและมุมมองในการทำงานสอดแทรกไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันลูกน้อง 部下 ก็ได้มีโอกาสในการนำเสนอมุมมอง 視点 ของตนผ่านเนื้อหา 内容 และรูปแบบของการนำเสนอด้วยเช่นกัน

意味

演劇・音楽・放送などで、本番前に行うけいこ。予行演習。

放送・映画・演劇・演奏などの下げいこ。予行演習。 「カメラ--」

リハーサル (Rehearsal) とは、個々の場面を本番と同様に進行させて、進行を確認する行為である。同義語や類義語には下稽古・予行演習があり、業界用語としての略称にはリハなども使われる。

リハーサルは、音楽興行や演劇、あるいは進行が決まっているイベント、またはテレビ・映画・音楽コンテンツ・ラジオなどの映像や音声を収録する前に主に行われる。音響、照明、舞台装置などと演者の兼ね合い、実際の進行などを最終的にチェックするのが目的である。

予定される内容を実際に行って、その状態をチェックするのが目的ではあるが、この中では関係者の進行内容に対する把握具合を高めたり、機材や設備の最終チェック、また期待された効果が実行中に得られるかのテストといった様々な理由付けが見られ、リハーサル中にはそれらの見直しが平行して行われ、問題が出たら中断して改善され、問題個所の少し前から再度リハーサルが続けられる。

幾つかの段階があり、照明のみや関係設備のみといった部分的なリハーサルや、ある一区切りのみ、幾つかの連続したシーンを通してや、全体をといった具合に行われる。ただ外部に見せる訳ではないため、段階によっては演者は平服のままであったり、監督者の大声での指示が飛んだり、舞台上で本番では裏方に徹するスタッフが状況を見守ったりと、本番では行われない進行が成されるのが常である。

梃子棒(てこ棒) Lever ไม้คาน

天然ボケ

天然 แปลว่า “ธรรมชาติ”
ボケ แปลว่า “สมองเลอะเลือน,ประสาทรับรู้ช้าลง,หลง ๆ ลืม ๆ”

โดยจะขอให้ความหมายรวมของ 天然ボケ ว่า “เอ๋อแบบธรรมชาติ” ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะนี้จะสังเกตุได้จากอาการต่างๆดังนี้คือ

・ぽーっとしている。เหม่อลอย
・よく人の話を聴いていない、もしくは、話が飛ぶ。ไม่ค่อยฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือพูดนอกเรื่อง
・自分は天然ボケではない、と自覚している。ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเอ๋อแบบธรรมชาติ

เข้าใจว่ามีล่ามจำนวนไม่น้อยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานร่วมกับบุคคลที่มีบุคลิกเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้เองเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามก็ต้องมีวิธีการรับมือในแบบที่แตกต่างกันไปตามสไตล์ของแต่ละคน ไม่ทราบว่าล่ามแต่ละท่านมีวิธีการรับมืออย่างไรกันบ้างครับ

บัตรสนเท่ห์ anonymous letter 匿名の手紙

บัตรสนเท่ห์ คือ จดหมายใดๆที่มีการส่งเพื่อเป็นฟ้องว่าคนคนหนึ่งกระทำการไม่ดีในหน้าที่หรือคิดกระทำการไม่ดีในหน้าที่ และจะเป็นผลเสียต่อองค์กร หรือ บริษัท หรือแม้กระทั่งภาคส่วนหรือแผนกย่อยภายในองค์กร และอาจจะก่อให้เกิดเรื่องเสียหายแก่องค์กรได้ โดยจะมีบุคคลที่โดนกล่าวอ้างไว้ในเนื้อจดหมาย และ คนที่ส่งจดหมายมาไม่ออกนามไว้ในจดหมายโดยตรง หรือ อาจจะมีการออกนามแต่อาจจะเป็นชื่อปลอมได้เป็นต้น หรือ อ้างตนว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งส่งจดหมายนั้นเข้ามา ยังผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือส่วนบริหารโดยตรง

豪雨 A heavy rain ฝนตกหนัก

ช่วงปลายสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลองมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับฝนตกหนักที่คล้ายคลึงกัน 2 คำดังนี้คือ

気象庁の雨に関する用語の解説によると、

【 大雨 】とは

大雨注意報基準以上の雨のことで、注意報の基準となる予想雨量などについては、地域の地理的な特性、過去の災害事例、防災施設の状況(直前に地震があって堤防が破損しているなど)を加味して、適宜設定が変更されるようになっているそうです。

【 豪雨 】とは

著しい災害が発生した顕著な大雨現象のことで、過去に発生し命名された大雨災害の名称か、もしくは地域的に定着している災害の通称(例:東海豪雨)の名称を引用する形で用いていうもので、一般に発表する予報や警報、気象情報等では、「豪雨」単独では用いないそうです。

นอกจากนั้นลองมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับ ฝน ในภาษาญี่ปุ่นที่จำแนกตามลักษณะการตกดังนี้คือ

雨の降り方・弱い雨 地面が濡れる程度(1時間に3ミリ未満の強さの雨、小雨を含む)

・やや強い雨 ザーザーと降り、地面一面に水溜りができる(1時間におよそ10ミリ以上20ミリ未満の雨)

・強い雨 土砂降りとなり、傘をさしていても濡れる(1時間におよそ20ミリ以上30ミリ未満の雨)

・激しい雨 バケツをひっくり返したように降り、道路が川のようになる(1時間30ミリ以上50ミリ未満)

・非常に激しい雨 滝のように降り、水しぶきであたり一面が白っぽくなる(1時間50ミリ以上80ミリ未満の雨)

・猛烈な雨 息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感ずる(1時間におよそ80ミリ以上の雨)

・小雨 数時間続いても雨量が1ミリに達しないくらいの雨

・大雨 大雨注意報基準以上の雨

・豪雨 1時間または3時間の少なくとも一方が大雨警報基準を超え、かつ24時間の警報基準を超える大雨

・暴風雨 暴風(平均風速毎秒20㍍を超えるような風)に雨を伴うもの

・霧雨 微小な雨滴(直径0.5ミリ未満)による弱い雨

・長雨 数日以上続く雨の天気

日産、日本で新ラティオ発売:タイから「逆輸入」2モデル目

ประโยคข้างต้นแปลออกมาได้ว่า “นิสสันเริ่มวางจำหน่ายรถยนต์ ลาติโอ รุ่นใหม่ในญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 2 ที่นำเข้าจากไทย”แล้วทำไมไม่ใช้คำว่า 輸入 แทนคำว่า 逆輸入 เราลองมาดูกัน
逆輸入 เป็นคำพูดในมุมมองของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรถยนต์ กล่าวคือถ้าพูดถึงการนำเข้ารถยนต์ก็จะหมายถึงประเทศอื่นนำเข้ารถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการที่ญี่ปุ่นนำเข้ารถยนต์จากประเทศอื่นๆ เช่น ไทย เป็นต้น จึงเป็นการนำเข้าที่สวนทางกับสภาพเดิมที่ควรเป็น และจะใช้คำว่า 逆輸入

低気圧地域 Low-pressure Area หย่อมความกดอากาศต่ำ

ความกดอากาศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ความกดอากาศสูง (High pressure areas) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงนี้จะมีท้องฟ้าแจ่มใสและอากาศหนาวเย็นกระแสลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (ในซีกโลกฝ่ายเหนือ) อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

2. ความกดอากาศต่ำ (Low pressure areas) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง กระแสลมจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ในซีกโลกฝ่ายเหนือ) บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนี้ ท้องฟ้าจะมีเมฆมาก ถ้าหากมีความกดอากาศต่ำมากก็จะเป็นพายุดีเปรสชั่นและอาจรุนแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อน

area of low pressure (area where atmospheric pressure is low)

A stationary area of low pressure over the Great Lakes has brought us a week of rain and fog.

不可抗力 Force Majeure เหตุสุดวิสัย

1. เหตุที่เกิดขึ้นนั้นต้องมิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ต้องประสบ แต่เกิดจากเหตุภายนอกตัวผู้ต้องประสบ ซึ่งอาจเกิดจาก
* ภัยธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของมนุษย์ อาทิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม เป็นต้น
* อำนาจรัฐ คือราชภัย เช่น การที่รัฐออกกฎหมายห้ามการกระทำบางอย่างกรณีเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยได้
* การทำของบุคคลภายนอกหรือปัจจัยภายนอก เช่น คนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด หรือต้นไม้รากเน่าล้มมาโดนรถที่กำลังวิ่งไปถึงตรงนั้นพอดี เป็นต้น

2. บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกันได้แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามความสมควรแล้ว แต่ถ้าหากได้จัดการระมัดระวังตามความสมควรแล้วเหตุนั้นจะไม่เกิดขึ้น ก็จะถือเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้ การที่ไม่อาจป้องกันได้ในที่นี้ หมายถึงเหตุหรือผลที่บุคคลทั่ว ๆ ไป ไม่อาจป้องกันได้

เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดข้ึน และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความรับผิดท้ังปวง ไม่ว่าจะเป็นความรับทางแพ่งหรือทางอาญาก็ตาม

地震,台風などの天災地変のように,有害な結果をもたらすできごとであって,社会観念上その結果を防止するために通常の人に期待される最高の注意を払い,いっさいの方法を尽くしても,なお避けることのできないものをいう。一般に,法律上の責任,義務,不利益を免れさせるという法律効果をもつ。なお,当事者の病気や企業施設の瑕疵(かし)など内部事情によるものは,たとえ過失によらなくとも不可抗力とはいえない。

不可抗力による契約不履行について
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

公的水路 ทางน้ำสาธารณะ

約30年前に購入した土地で、購入当時、売主と買主(当方)双方とも当時の登記簿等の上でも、双方の主観上の上でも購入した土地の下に「公的水路」が戦前通っていたことなど全く認識していなかったのですが、つい先日、市の担当者が明治時代に作成された公図に基づいた「 地籍調査 」という名目で「戦前にあったとされる水路」を(国有のものだから)約30万円で買い取れと急にいってきました。

公的水路で民有地でないもの
ทางน้ำสาธารณะที่ได้อยู่ในที่ดินของเอกชน

線分析 line analysis

分光分析において、試料上を電子ビームで線状に走査し、その線上でのスペクトルを得る分析。

การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการกราดลำแสงอิเล็กตรอนไปบนชิ้นงานตัวอย่างในลักษณะที่เป็นเส้นและได้มาซึ่งสเปคครัมบนเส้นดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสเปกโทรสโกปี (spectroscopy)

同音異義語 homonym คำพ้องเสียง

วันนี้ลองมาฝึกทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเลือกใช้คำพ้องเสียงกัน

問題 あふれた川の水が家屋に「シンニュウ」する、はどれでしょう?

●進入
進み入ること。

▽例▽

場内に進入する・危険地帯に進入する・飛行機が滑走路に進入する

●侵入

他の領域に不法に入り込むこと。

▽例▽

家宅侵入罪・国境を越えて侵入する・敵の侵入を防ぐ・強盗が侵入する

●浸入

建物や土地に水が入り込むこと。

▽例▽

雨水が浸入する・建物に濁水が浸入する・地下水の浸入を防ぐ

バフ仕上げ buffing การขัดผิว, การปัดเงา (การขัดเงา)

布や皮革などの柔軟性に富んだ材料で作った円板状のバフ車を高速で回転させ,その外周に各種の砥粒(とりゆう)を密着したり,油脂や液体を媒体として一時的に保持させて金属や非金属の表面加工を行う砥粒加工法の一種。研削といしと異なってバフ車はそれ自体の剛性はほとんどないため,寸法や形状精度を出すことはできず,表面の平滑化や鏡面化など,主として外観の向上を目的としている。砥粒切れ刃による切削作用のほか,加工物表面の塑性流動も加工機構上重要な役割を演じていると考えられている。

ダムの貯水量が不足、農業用水供給に影響
ปริมาณกักเก็บน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำให้กับภาคการเกษตร

気がつくเป็นคำที่มักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงานของชาวญี่ปุ่น สามารถแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้หลายคำ เช่น รู้ตัว, ฉุกคิด, เอะใจ เป็นต้นซึ่งคำเหล่านี้ค่อนข้างจะมีความหมายที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัว มองว่าคำเหล่านี้อาจจะยังถ่ายทอดความหมายออกมาได้ไม่ครบถ้วน แม้ว่าความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวในภาษาญี่ปุ่นจะระบุไว้ว้า

き‐づき【気付き】
それまで見落としていたことや問題点に気づくこと。「小さな―が大発見につながる」「日々の―が成長をもたらす」「生徒の―を促す」

จากการสืบค้นโดยใช้คำว่า “สติ” ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดในวิกิพีเดีย ก็พบว่ามีการให้ความหมายของคำดังกล่าวในภาษาญี่ปุ่นว่า 気づき(サティ)อีกทั้งความหมายของคำว่าสติในวิกิพีเดียฉบับภาษาไทยก็ยังอธิบายไว้ชัดเจนคือ

สติ มีใช้ในอีกหลายความหมาย เช่น กำหนดรู้ ตระหนักรู้ ระลึกรู้ สัมผัสรู้ รู้สึกตัว และอื่นๆ ที่ใช้ในความหมายการทำความกำหนดรู้สึกตัวในปัจจุบันต่อผัสสะใดๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้กำหนดรู้เฉพาะหน้า ให้เท่าทันต่อสัมผัสตามความเป็นจริงต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา ให้จิตเป็นอิสระต่อสิ่งที่มากระทบในฐานะเป็นเพื่อผู้เฝ้ารู้เฉย ด้วยการเพิ่มการรับรู้ทางประสาทสัมผัส โดยลดการคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกอื่นๆ

สติใช้เพื่อที่จะรู้เท่าทันในสังขาร 3

รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว(กายสังขาร) ในอันที่จะการสร้างกรรมใดๆ นั่นคือศีล

รู้เท่าทันในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต(จิตสังขาร) จนจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ นี่คือสมาธิ

รู้เท่าทันความคิดทั้งหลาย(วจีสังขาร) ว่าความคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่(โยนิโสมนสิการ) นี้คือปัญญา

จึงสามารถบอกได้ว่า 気づき มีมิติที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองต้องอาศัยการฝึกฝนดังเนื้อหาต่อไปนี้คือ

สติ เป็นคุณธรรมที่เกิดเองไม่ได้ ต้อง ทำให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนรวบรวมจิตใจให้นิ่งแน่วด้วยวิธีต่างๆ เช่นการเจริญวิปัสสนาคือการฝึกตามมหาสติปัฏฐานสูตร ทำสมาธิ สวดมนต์ ภาวนาคือให้มีความรู้สึกตัวผ่านอายตนะทั้ง 6

ฉะนั้นหากล่ามท่านใดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องดีแล้ว กล่าวคือเป็นผู้เฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นและรับรู้เข้ามาผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ รวมถึงสภาพจิตหรืออารมณ์ได้แล้ว การเจริญสติก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมกันในขณะที่ท่านทำงาน ซึ่งยังผลให้ท่านสามารถที่จะ 気がつく ในเรื่องที่ท่านกำลังแปลอยู่ได้เช่นกัน

赤ちゃん (ลูกเล็ก) เด็กแดง

เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและไทยอีกส่วนที่มีความหมายตรงตัวอย่างมากสมควรจะนำเอามาใช้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่าคำศัพท์ดังกล่าวไม่ค่อยนิยมที่จะนำมาใช้จนทำให้กลายไปเป็นภาษาที่ถูกลืม

ขออนุญาตอธิบายความหมายที่ตรงตัวกันผ่านเนื้อหาที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์พันธ์ทิพย์และวิกิพีเดียวดังนี้คือ

ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ในความเห็นว่า

เด็กแดง หมายถึง เด็กก่อน เด็กเล็ก ๆ ซึ่งเห็นผิวอ่อนเป็นสีเนื้ออมชมพู จึงมักจะเรียกว่า เด็กแดง หนูแดง และหลายคนก็มักจะได้ชื่อว่า แดง มาจนโต ด้วยเหตุที่ เด็กแดง หรือ หนูแดง หมายถึง เด็กอ่อน คนที่โตแล้วแต่ทำตัวเป็นเด็ก ยังอ้อนให้แม่เอาใจให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้จึงจะถูกตำหนิว่า โตแล้วยังทำตัวเป็นหนูแดงอยู่อีก คำว่า เด็กแดง ปรากฏในสำนวนว่า ลูกเล็กเด็กแดง หมายถึง ลูกที่ยังเยาว์มีอายุน้อยอยู่ ยังดูแลตัวเองไม่ได้ เช่น ตอนสงครามเราต้องพากันหนีระเบิดพาลูกเล็กเด็กแดงไปหาที่อยู่กันตามต่างจังหวัดให้ไกลจากจุดยุทธศาสตร์ คำว่า ลูกเล็กเด็กแดง มักพูดเพี้ยนกันเป็น ลูกเด็กเล็กแดง

赤ちゃん(あかちゃん)は、産まれたばかりの子供のこと。赤子(あかご)、赤ん坊(あかんぼう)とも言う。なお、人間以外の動物にも「赤ちゃん」が用いられることがしばしばある。種にもよるが、生存のために援助を必要とする弱い存在である。多くの種で赤ちゃんは愛らしい外見をしており、これは援助を受けやすくするために有利な形質なのではないかとの解釈もある。

โดยส่วนตัวแล้วอยากจะรณรงค์ให้คนไทยนำภาษาไทยดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วมาให้ เช่น ใช้คำว่า เด็กแดง แทนคำว่า เด็กทารก เป็นต้นเพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเห็นภาพสมกับความเป็นภาษาไทยที่ตรงตัวและเรียบง่ายสืบต่อไป

ขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์สำหรับเนื้อหาดีๆเรื่องการบอกทิศทางการหมุน

สามารถจำแนกได้ 2 แนวทางคือ หมุนไปทางซ้าย左回りหมุนไปทางขวา右回り หรือ หมุนทวนเข็มนาฬิกา反時計回りหมุนตามเข็มนาฬิกา時計回り เป็นต้น การหมุนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอน เช่น การเปิดก็อกน้ำ เป็นต้น จริงแล้วทิศทางการหมุนที่กล่าวมาแล้วนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อ

タイムカード打刻 time card punching การตอกบัตรลงเวลาทำงาน

国鉄は鉄道網の改善急げ、工業連盟が要請
สภาอุตสาหกรรมเรียกร้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ

指の第一関節部 ข้อนิ้วมือส่วนปลาย

247287_423577771029557_899143719_n

ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้า

579278_423584291028905_403745462_n

①ランニングケース ②ペンダントスイッチ สวิตช์รอก
③ケーブル(ワイヤ入り)สายไฟคอนโทรลพร้อมสายสลิง
④ケーブル สายไฟหลัก
⑤C形鋼レール รางเหล็กรูปตัวซี

経行 การเดินจงกรม

坐禅 การนั่งสมาธิ

居眠り運転 การขับรถหลับใน

彼は居眠り運転をしていて事故を起こした。
คนขับรถหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ

シールド面 Face shield เกราะกำบังหน้า

心肺蘇生法 CPR:CardioPulmonary Resuscitation การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) は、呼吸が止まり、心臓も動いていないと見られる人の救命へのチャンスを維持するために行う呼吸及び循環の補助方法である。人工呼吸と心臓マッサージを内容とする。

心肺蘇生法(以下CPRと略)は、特殊な器具や医薬品を用いずに行う一次救命処置(BLS; Basic Life Support )と、BLSのみでは心拍が再開しない場合に、救急車内や病院などで救急救命士や医師が気管挿入や高濃度酸素、薬剤も用いて行う二次救命処置(Advanced Life Support; ALS)の範囲がある。またBLSの範囲でも救急車内や病院などで行うCPRと、市民救助者が救急車が来るまでの間に行うCPRは異なる。訓練を受けていない市民救助者と訓練をうけている市民救助者でも一部異なる。ここでは市民救助者によるBLSの範囲のCPRについて解説する。

หมายถึง การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซึ่งสามารถทำได้โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic lifesupport) ได้แก่ การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร

一次救命処置 BLS:Basic Life Support การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

二次救命処置 ALS:Advanced Life Support การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

死亡証書 death certificate มรณะบัตร

【身分登録制度】より…証書には,夫,妻,証人および身分吏が署名する。身分証書には,出生証書 สูติบัตร,認知証書 ใบรับรองบุตร,婚姻証書 ใบสำคัญการสมรส および死亡証書 มรณะบัตร の4種類があり,それぞれの種類ごとの登録簿に事件の発生のつど,その地で記載される。各人の身分の変動は出生証書の欄外付記によって明らかにされる。…

親族と親戚の違い

親戚 ญาติ (เป็นคำที่ใช้เรียกทั่วๆไป)

親族 ญาติ (เป็นคำที่มีขอบเขตของลำดับญาติตามกฎหมาย) อาจจะแบ่งได้เป็น
1.血族 ญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
2.姻族 ญาติของคู่สมรสที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเตือนประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว 7 โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ Influenza インフルエンザ โรคปอดบวม pneumonia 肺炎(はいえん) โรคหัด measles, rubeola 麻疹(ましん) โรคหัดเยอรมัน Rubella 風疹(ふうしん) โรคสุกใส varicella 水痘(すいとう)โรคมือ เท้า ปาก HFMD:Hand, foot and mouth disease 手足口病(てあしくちびょう)และโรคอุจจาระร่วง diarrhea 下痢(げり)ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง พร้อมแนะนำวิธีการทำเสื้อกันหนาวจากถุงพลาสติกอย่างง่าย

ลาสิกขา หมายถึงการลาจากเพศสมณะของภิกษุ ใช้ว่า ลาสึก ก็มี ที่เรียกว่าลาสิกขา เพราะภิกษุนั้นมีสิกขาหรือข้อที่พึงศึกษาอยู่คือศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อต้องการจะบอกคืนหรือบอกลาข้อที่ศึกษานั้นโดยจะไม่ศึกษาต่อไปจึงเรียกว่า ลาสิกขา

การลาสิกขาของภิกษุเรียกว่า ลาสิกขา ไม่ใช่ ลาสิกขาบท

ลาสิกขาบท หมายถึงการลาจากสิกขาบทคือศีลที่สมาทาน เช่น แม่ชีหรือผู้ถือเพศนุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ประพฤติพรหมจรรย์โดยถือสมาทานสิกขาบท 8 ข้อไว้เป็นการชั่วคราว เมื่ออกจากการถือเพศนั้นโดยการบอกคืนสิกขาบท จึงเรียกว่า ลาสิกขาบท หรือ ลาศีล

還俗(する) げんぞく genzoku(suru) การสึกจากพระเป็นฆราวาส การลาออกจากสมณเพศ การลาสิกขาบท

還俗復飾(げんぞくふくしょく)
意 味:僧尼が俗人に戻ること。
解 説:「還俗」は出家の対語。「復飾」は落飾の反対。

げんぞく【還俗】

出家者が再び俗家にかえること。罪を犯した出家者が俗にかえるのを還俗,みずから俗生活にかえる場合は帰俗と区別することもある。律令制下での僧尼は〈僧尼令〉により規制され,その違犯者の刑罰の一つに還俗がある。また朝廷の命で還俗することもあり,700年(文武4)8月に僧通徳,恵俊の学術を登用するため両者が勅により還俗させられ姓を賜っているのがその早い例である。二条河原落書に〈生頸還俗自由出家〉と見える。後醍醐天皇の皇子大塔宮は尊雲と称したが,還俗して護良と改称,天台座主義円は足利義満の子で,還俗して義教と改名した。

顔パス

คำผสมที่เป็นลูกครึ่งระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ หมายถึง การผ่านโดยใช้หน้าตา (ซึ่งเกิดจากความรู้จักมักคุ้น)

1. 地位や権力などを利用して、切符なしで乗り物を利用したり映画館・劇場などに入ったりすること。
2. いつも利用している駅の駅員に顔を憶えられて、定期券(パス)を見せなくても改札を通れるようになること。田舎の小さな駅ではよくある。
3. 転じて、ある店の常連になることも指す。
地位や権力などを利用して、無賃乗車や無料入場をすること。また、警戒厳重な会議場などで、警備係と顔なじみになり身分証を提示せずに入場すること。

顔パスのパスとは英語の”pass”で「通過する」「無料乗車」「無料入場券」といった意味。また、ここでいう顔とは人体の部位としての顔でなく、「あの人は会社の顔」といったような知名度、他人に対する影響力のある人といった意味。つまり、顔パスとはその人の知名度や影響力、地位、権威といったもので、本来入場料、乗車料、面倒な手続きを要する場所に顔を見せるだけで素通り~利用出来ることを意味する。戦後辺りから使われた言葉である。

またここから顔馴染みになったことで上記のように素通り出来ること、更に顔馴染み・常連になることも顔パスというようになる。

予備選手 reserve player ผู้เล่นตัวสำรอง

นักกีฬาที่ตระเตรียมไว้นอกเหนือจากนักกีฬาที่ต้องแข่งจริง

โค้ชขอเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงแข่งหลังจากพักครึ่งเวลา
野球でレギュラー選手の補欠,予備としての要員あるいは,まだ第一線で活躍できない人

控え選手
Benchwarmer is:
In sport, when player is not playing because he is on replacement.

残念ながら、総裁選の時に私は麻生氏を支持していたので、今は控え選手です。
Unfortunately, at the time of the campaign, I supported Aso-san, so I’m kind of a benchwarmer now.

椅子取りゲーム Musical chairs เก้าอี้ดนตรี

綱引き Tug of war กีฬาชักเย่อ

คำว่า “ชักเย่อ ” เขียนได้ 3 แบบ คือ 1. ชักเย่อ 2. ชักกะเย่อ 3. ชักคะเย่อ

CBU กับ CKD

เป็นคำที่พูดกันบ่อยในวงการยานยนต์เมื่อพูดถึงการส่งออกหรือนำเข้ารถยนต์ สำหรับ CBU นั้นจะเป็นการส่งออกหรือนำเข้ารถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วทั้งคัน ส่วน CKD จะเป็นการส่งออกไปในลักษณะของชิ้นส่วนที่สามารถนำไปประกอบเป็นรถยนต์ทั้งคันได้ที่ปลายทาง

CKD(Complete Knock Down)現地組立車。部品を輸出して、現地では組立のみを行い完成品にする生産方式。
CBU(Complete Build Up)完成品の輸出。

自動車の出荷形態には完成車(CBU:Complete Build Up)とノックダウン(KD:Knock Down)車両がある。KD出荷は車両構成部品を輸出し、現地で組み立てて販売する方法で、SKD(Semi Knock Down)とCKD(Complete Knock Down)の2形態がある。SKDは現地でボルト、ナット類で組み付け可能な程度に分解された状態で出荷するものを言い、CKDは部品単位で完全に分解された形態で輸出され、主に現地で溶接・塗装・艤装を行うものを言い、ともに1台当たりの構成部品がFOB価格の60%以上ものを言う。

冷水機(タンク貯蔵の床置き型)Water cooler เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน

灰汁をとる การช้อนฟองทิ้ง

เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการต้มโดยเฉพาะกรณีของเนื้อสัตว์ที่จะมีฟองลอยขึ้นมาบนผิวน้ำที่ต้ม หลังจากที่ต้มไปได้สักพัก โดยทั่วไปแล้วนิยมที่จะช้อนทิ้งไป

ガラス器具 Laboratory glassware เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

TPP : Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 環太平洋戦略的経済連携協定(かんたいへいようせんりゃくてきけいざいれんけいきょうてい)

熱傷 Burn แผลไหม้

เป็นอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งมักเกิดกับเนื้อเยื่อผิวหนัง เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ

1. ความร้อน เช่น น้ำร้อน (หม้อน้ำ กระติกน้ำ กาน้ำ ไอน้ำ) น้ำมันร้อน ๆ (ในกะทะ) ไฟ (เตาไฟ ตะเกียง บุหรี่ ประทัด พลุ) วัตถุที่ร้อน (เช่น เตารีด จานชามที่ใส่ของร้อน)

2. ไฟฟ้าช็อต

3. สารเคมี เช่น กรด ด่าง

4. รังสี เช่น แสงอัลตราไวโอแลต (แสงแดด) รังสีเรเดียม รังสีโคบอลต์ ระเบิดปรมาณู เป็นต้น

แต่หลายๆคนไม่เว้นแม้แต่คนที่อยู่ในวงการแพทย์นิยมที่จะเรียกว่า แผลไฟไหม้/น้ำร้อนลวก หรือ บาดแผลไฟไหม้ เป็นต้น

動線【どうせん】traffic line, line of flow, circulation เส้นทางสัญจร

แปลว่า เส้นทางการเคลื่อนที่หรือวงโคจรของคน, สิ่งของ ซึ่งบางกรณีอาจจะใช้คำว่า Material flow เป็นต้น

人や物が移動する場合の経路・軌跡のこと。小売店舗においては、顧客が移動する経路のことを客動線、従業員が作業を行うために移動する経路のことをサービス動線という。これらは売場設計のベースとなる。 顧客の滞留時間を長くし、逆に作業時間を短くするために、客動線は長く、サービス動線は極力短くするのが原則とされる。

建築や都市における人や物の動きを示す線。方向・頻度・時間的変化などを表示し、建築設計や都市計画の判断材料とする。

建物の中を、人が自然に動く時に通ると思われる経路を線であらわしたもの。建物の間取りを設計する際に気をつけなければならない。設計の際に利用者の行動パターンを予測し、より明快に、また移動距離が長くなりすぎないように平面計画を練る。設計において動線を特に考慮することを 動線計画という。
動線計画は、目的によって「なにを重視するか」が変わってくる。実際の設計で考慮される要素を以下に例解する。

交差

異なる動線が交わることである。たとえば病院などでは、動線の交差を極力なくすことが利便性の向上・事故や院内感染の防止・機密の保持などにつながる。また、デパートで客の目の前をせわしなくスタッフが行き交ったり商品が頻繁に搬送されるようなことは避けるべきであるし、テーマパークで裏方が露出しては興醒めである。その一方で、学校や住宅などでは、敢えて利用者同士が対面しやすくする場を設けることでコミュニケーションを円滑にするなどの工夫もなされる。

長さ

利用者の移動する距離のことである。たとえば病棟であれば、看護スタッフの動線(看護動線という)の長さを短く設計することで、一日に何十何百室を歩いて訪れる負担を軽減したり、ベッドや大きな医療機器などの移動が頻繁となることが予測されるならば曲がり角を減らすなどの工夫がなされる。一方商店などでは、客が移動の過程で多くの商品の前を通り購買欲を起こすよう、動線を長くとることもある。

明快さ

不特定多数が利用する場合には、初めて訪れても迷わず目的を達成できるように(サイン計画などとも合わせ)系統だった誘導を心がけるべきである。原広司設計の札幌ドームの動線は明快だと言われる。

動線計画
flow planning, circulation planning

ポートボール Port ball แชร์บอล

五戒 ศีลห้า

不殺生戒(ふせっしょうかい) – 生き物を殺してはいけない。เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

不偸盗戒(ふちゅうとうかい) – 他人のものを盗んではいけない。เว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

不邪淫戒(ふじゃいんかい) – 自分の恋人・配偶者以外と交わってはいけない(不倫してはいけない)。เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ

不妄語戒(ふもうごかい) – 嘘をついてはいけない。เว้นจากการพูดเท็จ

不飲酒戒(ふおんじゅかい) – 酒を飲んではいけない。เว้นจากการบริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

อานิสงส์ของการรักษาศีลห้า

กล่าวโดยหลักใหญ่ ๆ ซึ่งปรากฏในคำกล่าวสรุปหลังจากที่พระท่านให้ศีลว่ามี ๓ ประการ คือ

๑.ศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ (สีเลนะ สุคติง ยันติ)
๒.ศีลเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ (สีเลนะ โภคะสัมปะทา)
๓.ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน (สีเลนะ นิพพุติง ยันติ)

テーブルタップ Power strip ปลั๊กต่อสายไฟ

保釈 Bail การประกันตัว

การขอประกันตัว คือ การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พันจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็น ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมก็ควรที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวไปอันเป็นการปฎิบัติตามหลักการขรัฐธรรมนูญ ที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดจะปฎิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้

積極的 เชิงรุก
物事を進んでするさま。「―に仕事に取り組む」

消極的 เชิงรับ
自分から進んで物事をしないさま。引っ込みがちなさま。また、否定的であるさま。「―な態度」「提案に―な回答をする」

ぎっくり腰 เอวยอก

何かのきっかけで急激に(ギクッと)発症した腰痛のことで、医学 的な診断名ではなく、一般的な名称です。ですから、ぎっくり腰といっても人によっ て傷めた場所は違います。とはいっても傷めやすい場所の傾向はあります。

動作の反動、無理な動作 การเคลื่อนไหวผิดท่าผิดทาง, การเคลื่อนไหวที่ฝืนธรรมชาติ

重い物を持ち上げて腰をぎっくりさせたというように身体の動き、不自然な姿勢、動作の反動などが起因して、すじをちがえる、くじく、ぎっくり腰およびこれに類似した状態になる場合をいう。

バランスを失って墜落、重い物をもちすぎて転倒等の場合は無理な動作等が関係したものであっても、墜落、転倒に分類する。

注残 หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า PO. Balance นั้นมีความหมายว่า คำสั่งซื้อคงเหลือ ซึ่งคำว่า “คำสั่งซื้อ” ที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงคำสั่งซื้อที่ได้รับมาจากลูกค้า หรือคำสั่งซื้อที่เราสั่งสินค้ากับผู้ส่งมอบก็ได้ ฉะนั้นกรณีที่ต้องการระบุให้ชัดเจน จึงควรใช้คำว่า 受注残 หรือ 発注残

例:一般に注残という場合は、受注残と発注残の2つの意味合いをもっている。MRPの計算の中で使われる注残は、発注残を示し、購買品であれば注文残数を、内作品であれば、発行済オーダー数を表わす。これは、期間別に入庫予定として各々の納期を基準にして捉えられ、その数量は正味所要量計算に用いられる。

過失犯 offence committed negligently ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

軽犯罪 minor offence ความผิดลหุโทษ

คือ ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

1. เจ้าพนักงานสั่งการโดยชอบตามกฎหมายแล้วไม่ทำตาม มีความผิด
2. ผู้ใดก่อให้เกิดเสียงดังจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อน มีความผิด
3. ผู้ใดพกอาวุธเข้าไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีความผิด
4. ผู้ใดทะเลาะกันในที่สาธารณะ หรือทำให้เกิดความไม่สงบในที่สาธารณะ มีความผิด
5. ผู้ที่สามารถช่วยเหลือบุคคลผู้ประสบอันตรายร้ายแรงได้แล้ว ไม่เข้าช่วยเหลือ มีความผิด
6. ผู้ใดยิงปืนในที่ชุมชน มีความผิด
7. ผู้ใดเสพสุราในที่สาธารณะจนควบคุมตนเองไม่ได้ มีความผิด
8. ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้ประชาชนตื่นตกใจ มีความผิด
9. ผู้ใดกระทำการลามกต่อหน้าผู้อื่น มีความผิด
10. ผู้ใดด่าทอผู้อื่นต่อหน้า มีความผิด
11. ผู้ใดต้อนสัตว์หรือปล่อยปละละเลยให้สัตว์ของตนเข้าไปในที่สวนไร่ นา ขอผู้อื่นที่เตรียมไว้เพาะปลูก มีความผิด
12. ผู้ใดทิ้งซากสัตว์เน่าเหม็นไว้ในที่สาธารณะ มีความผิด

電離放射線 ionizing radiation รังสีชนิดก่อไอออน

คือ รังสีหรืออนุภาคใดๆที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนของตัวกลางที่รังสีเคลื่อนที่ผ่าน เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ อนุภาคโปรตอนที่มีความเร็วสูง อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โดยรังสีชนิดนี้สามารถทำให้ตัวกลางแตกตัวได้ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม

電離作用をもつ全ての放射線のこと。物質との作用で、直接あるいは間接に物質をイオン化(電離作用)する能力のことを電離という。この電離能力を有する放射線の総称。
電子、陽子、α粒子などの荷電粒子は、直接(一次)電離放射線(directly ionizing radiation)といい、γ線(電磁波)、X線、中性子の非荷電粒子は、間接(二次)電離放射線(indirectly ionizing radiation) という。

ただし、紫外線は電離作用を持つが、空気中を伝わる力が弱いので、普通電離放射線といわない。

消火器の部品名称 ชื่อส่วนประกอบของถังดับเพลิง

安全栓 สลักนิรภัย
上・下レバー มือจับ, คันฉีด
ホース สายฉีด
ノズル หัวฉีด
本体容器 ตัวถัง
圧力計 มาตรวัดความดัน

未実施と未完了

未実施 แปลว่า ยังไม่ได้ (ลงมือ) ทำ
未完了 แปลว่า (ทำแล้วแต่) ยังไม่เสร็จ

เคยเหมือนกันที่ต้องแปลบทสนทนาต่อไปนี้

คนญี่ปุ่น : この仕事はどうなっているのか。
ล่าม : งานชิ้นนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
คนไทย : ยังไม่เสร็จครับ (ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำ)
ล่าม : 未完了です。
คนญี่ปุ่น : 分かった。じゃ早く完成させて下さい。
ล่าม : ถ้าเช่นนั้นก็ช่วยทำให้เสร็จโดยไวนะครับ

หลายวันผ่านไปคนญี่ปุ่นก็มาตามงานกับคนไทยเพราะเข้าใจว่าครั้งที่แล้วงานได้ถูกดำเนินการไปแล้วบางส่วน ตอนนี้น่าจะเสร็จได้แล้ว

คนญี่ปุ่น : おい、その仕事はできたのか。
ล่าม : งานชิ้นนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
คนไทย : ยังไม่เสร็จครับ
ล่าม : 未だできていません。
คนญี่ปุ่น : 先週、着手したといったじゃないか。
ล่าม : อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าลงมือทำไปแล้วไม่ใช่หรือ
คนไทย : เปล่าครับผมเพิ่งจะเริ่มทำไปเมื่อวันพุธที่แล้วเอง
ล่าม : いいえ、私は先週の水曜日に着手したばっかりです。
คนญี่ปุ่น : 何だ先週の話は未実施でしたのか。

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงถึงความเข้าใจไม่ตรงกันจากการใช้คำพูดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือต้องการจะสื่อ คำบางคำแม้จะเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่หากใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้คู่สนทนาเข้าใจผิด และส่งผลเสียต่อการทำงานได้

水産動物 Aquatic animal สัตว์น้ำ

魚類,水産哺乳類,水産無脊椎動物などで,食品もしくは生活に利用されるもの。

持続可能性(サステナビリティ)Sustainability ความยั่งยืน

化石燃料 Fossil fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล (เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์)

生物多様性 Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก

農薬 Pesticide สารปราบศัตรูพืช, สารกำจัดศัตรูพืช หรือ สารกำจัดสัตว์ก่อความรำคาญ (อังกฤษ: pesticide) เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ไล่หรือ ลดปัญหาของศัตรูพืชและสัตว์ก่อความรำคาญ

สารกำจัดศัตรูพืช แบ่งตามศัตรูพืชได้ คือ ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยากำจัดเชื้อรา และสารกำจัดแบคทีเรีย นอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆ อีกเช่น ยาเบื่อหนู ยาเบื่อนก ยาฆ่าหอย

雨水排水 การระบายน้ำฝน

雨樋 รางน้ำฝน
雨水ます บ่อพักน้ำฝน
雨水排水溝 รางระบายน้ำฝน雨水管 ท่อระบายน้ำฝน
雨水マンホール รูหรือปากทางเข้าท่อระบายน้ำฝน

ตัวอย่างของ 応急手当用品 first-aid kit ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ลองมาดูกันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

事業所用ファーストエイド・キット ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับสถานประกอบการ

レサコレギュラー(人工呼吸用マスク)หน้ากากช่วยหายใจ
三角巾 ผ้าสามเหลี่ยม
アルミックシート แผ่นฟอยล์รักษาอุณหภูมิ
ラテックス手袋 ถุงมือยาง
滅菌ガーゼ ผ้าก๊อซปลอดเชื้อ
救急包帯 ผ้าพันแผลฉุกเฉิน
伸縮包帯 ผ้าพันแผลแบบยืดหดได้
ネット包帯 ตาข่ายคลุมแผล
救急ばんそうこう พลาสเตอร์ยา
包帯止 เข็มกลัดยึดผ้าพันแผล
サージカルテープ เทปผ่าตัด
止血俸 ก้านสำลี
ウェットティッシュ ทิชชู่เปียก
ピンセット แหนบ
ガーゼハサミ กรรไกรตัดผ้าก๊อซ
テーピングハサミ กรรไกรตัดเทป
コールドスプレー สเปรย์เย็น
救急カバン กระเป๋าฉุกเฉิน

ปัญญา 般若

ปัญญา แปลว่า ความรู้ทั่ว คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน, รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ, รู้สิ่งที่ควรทำควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยกำกับศรัทธา เพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย

ปัญญา ทำให้เกิดได้ 3 วิธี คือ

โดยการสดับตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน (สุตมยปัญญา) 聞所成慧
โดยการคิดค้น การตรึกตรอง (จินตามยปัญญา) 思所成慧
โดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา (ภาวนามยปัญญา) 修所成慧

表流水 Surface water น้ำผิวดิน
地下水 Groundwater น้ำใต้ผิวดิน

地下水(ちかすい)とは、広義には地表面より下にある水の総称であり、狭義では、特に地下水面より深い場所では帯水層と呼ばれる地層に水が満たされて飽和しており、このような水だけが「地層水」や「間隙水」「地下水」と呼ばれ、地下水面より浅い場所で土壌間に水が満たされずに不飽和である場合はその水は「土壌水」と呼ばれる。このような狭義では、両者を含めた地表面より下にある水全体は「地中水」と呼ばれる。広義の地下水に対して、河川や湖沼、ため池といった陸上にある水は「表流水」と呼ばれる。

前世 ชาติก่อน
現世 ชาตินี้
来世 ชาติหน้า

タイ労働安全衛生促進協会 SHAWPAT สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อความปลอดภัยของสังคมไทย เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการให้บริการางวิชาการ ฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพละมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (occupational physician) 産業医 คือแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของคนทำงาน อภิไธยเต็มของแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ที่กำหนดโดยแพทยสภาคือ “แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์)” สาเหตุที่ต้องมีคำว่า “เวชศาสตร์ป้องกัน” อยู่ในอภิไธยด้วย เนื่องจากวิชาอาชีวเวชศาสตร์นั้น ถูกจัดเป็นแขนงย่อยหนึ่งของวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน เช่นเดียวกับศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันสาขาอื่นๆ เช่น เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เวชศาสตร์การบิน หรือสาธารณสุขศาสตร์