conflict minerals 紛争鉱物

ในที่ทำงานของหลายๆท่านโดยเฉพาะที่เป็นโรงงาน คงจะเคยได้ยินคำว่า conflict minerals ผ่านหูกันไปบ้างเพราะเป็นเรื่องลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบและตอบกลับไปแล้วตกลงมันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วเราในฐานะล่ามซึ่งก็คงจะหลีกเลี่ยงไปพ้นที่จะต้องมาแปลแบบสำรวจดังกล่าว จะมีวิธีการรับมืออย่างไรลองมาดูจากเนื้อหาต่อไปนี้กันครับ

มันคืออะไร

Conflict Minerals 紛争鉱物 เป็นเหตุการณ์มีมานานมากในพื้นที่ในบริเวณตะวันออกของประเทศคองโก (Eastern Congo) ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุสําคัญจํานวนมหาศาล และถือเป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มกองโจรที่ต่อต้านรัฐบาลคองโก เข่นฆ่าและข่มขืนประชาชน

ที่มาที่ไป

ด้วยเหตุนี้เองในบทบัญญัติ Miscellaneous Provisions ของกฏหมายปฏิรูประบบกํากับดูแลด้านตลาดการเงินซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 จึงได้ พิ่มเติมระเบียบ ควบคุมดูแล ในเรื่อง “Conflict Minerals from the Republic of Congo” ซึ่งบทบัญญัตินี้จะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ ในด้าน Sourcing & Supply Chain ของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์สหรัฐฯ ในกลุ่ม สินค้า Cellular Phone, Laptops, Computer, Video Games, Medical Equipment, Glass & Lamp, Machine Parts และ High Speed Tools โดยกําหนดให้บริษัทมหาชน สหรัฐฯ ที่ผลิตสินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์จะต้อง รายงาน Transaction การได้มาของแร่ที่นํามาใช้ในการผลิต รับรองว่าไม่มี “Conflict of Minerals” ต่อ Securities and Exchange Commission ของสหรัฐฯ และแจ้งใน Website ของบริษัทฯ และ ในรายงานประจําปี จึงจะติดฉลากระบุว่า “DRC Conflict Free” ได้ และต้องให้ Third Party เข้ามาตรวจสอบด้วย
2010年7月に可決した米国金融改革法により、自社製品に「紛争鉱物」を使用している企業(製造業)は、年次報告書において、その原産地について合理的な調査を踏まえて開示する義務を負うこととなっている。この開示に関する詳細な規則の制定は、米国証券取引委員会(SEC)に委任されていたが、作業は難航し、2012年8月にようやく採択に至った。紛争鉱物の開示規則は、アフリカ有数の鉱物資源国で長らく内戦が続いているコンゴ民主共和国(Democratic Republic of Congo=DRC)と周辺域に源泉を有するコルタン(タンタル鉱石)、錫(すず)石、金、鉄マンガン重石(タングステン鉱石)、又はそれらの派生物を「紛争鉱物」と定義し、紛争鉱物を使用する企業に対してSECへの報告および開示の義務を課す内容となっている。これらには、携帯電話、パソコン、航空機器等のハイテク分野をはじめ、装身具等、多くの製品に使われており、開示義務を負うことになる企業は数千社に及ぶとみられる。

การรับมือของล่าม

เท่าที่ทราบปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตหลายรายแล้วที่เร่ิมทำการสำรวจในเรื่องดังกล่าว โดยให้ผู้ส่งมอบตอบคำถามตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ บริเวณด้านล่างของแบบฟอร์มดังกล่าวมีชื่อของ 電子業界のElectronic Industry Citizenship Coalition(EICC) กับ 情報通信業界のGlobal e-Sustainability Initiative (GeSI) แสดงอยู่และจากข้อความต่อไปนี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะต้องมีแบบฟอร์มที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

日本では電子情報技術産業協会(JEITA)が、EICC/GeSIと連携して紛争鉱物規制への対応を推進しており、責任ある鉱物調達検討会を立ち上げている。

จึงได้ทำการสืบค้นในเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อเอกสารคือ conflict minerals reporting template และพบกับเอกสารซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยการคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

Conflict Minerals Reporting Template_2.02

จากที่ได้ลองเปิดดูเนื้อหาของเอกสารจะเป็นการกล่าวถึงแร่ 4 ชนิดต่อไปนี้คือ
Tantalum (Ta) タンタル แทนทาลัม
Tin (Sn) 錫(スズ)ดีบุก
Gold (Au) 金 ทอง
Tungsten (W) タングステン ทังสเตน
นอกจากนั้นแล้วเมื่อดูที่บริเวณตรงกลางด้านบนจะเห็นว่ามีช่องให้เลือกภาษา จึงลองเข้าไปคลิ๊กดูก็พบว่าสามารถเลือกเนื้อหาให้เป็นภาษาต้นฉบับ คือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็ได้

Screen Shot 2556-08-29 at 22.58.37

 

Screen Shot 2556-08-29 at 22.58.49

จึงเป็นอันว่าถ้าล่ามต้องแปลจากฉบับภาษาไทยไปเป็นญี่ปุ่น ก็ไม่ต้องเหนื่อยเพียงเอาเอกสารที่แนบมากับบทความนี้ไปใช้ก็เป็นอันว่าจบครับ

ข้อมูลอ้างอิงจาก
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก
デロイト・トウシュ・トーマツのウェーブサイト
株式会社大和総研のウェーブサイ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s