การสูบสิ่งปฏิกูล หรือ การดูดส้วม

วันนี้ต้องอึ้งไปสักพักกับการแปลคำว่า “ค่าสูบส้วม” ทำให้ต้องเคลียร์กับคนญี่ปุ่นสักพัก จึงได้รู้ว่าส้วมแบบมีถังเก็บแล้วต้องสูบสิ่งปฏิกูล (sullage; sewage し尿 อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น) ออกมาเมื่อเต็มแล้ว  汲み取り式便所 ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนั้น ในบางพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นจะไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว

Image

จากการสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียพบว่าส้วมแบบนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีลักษณะการใช้งานไม่แตกต่างจากที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยสักเท่าไหร่ ดังเนื้อความเกี่ยวกับการสูบส้วมที่ได้คัดลอกบางส่วนมาด้านล่างนี้

便槽に貯留された汚物は、定期的に便槽から取り出す必要がある。古くは柄の長い柄杓を用いて汚物を汲み取り、農業の肥料として使用された。「汲み取り式」と呼ばれる所以である。戦後はバキュームカーで回収するのが一般的となり、1本=36ℓとして料金が課せられる。

便所の床下の腰壁に汲み取り口は設けられ、「けんどん」の木製の、のちに鉄製の蓋が付けられた。改良便所では、便槽の上面に地面とすれすれに設け、これに蓋をした。外部から賊などが侵入することもあり、また蓋のすき間から寒風の吹き入れなどの欠点もあり、その大きさは人体が通り得ないものがよく、蓋は密閉し得るものがよいとされた。

นอกจากนั้นจากการสืบค้นยังทำให้รู้ว่าที่ญี่ปุ่นจะเรียก “ผู้ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล” ว่า し尿汲取り(浄化槽清掃)業者

Image

Image

สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ส้วมแบบมีถังเก็บจะมีระบบท่อระบายน้ำที่จะสามารถระบายสิ่งปฏิกูลไปพร้อมกับน้ำที่ใช้ในการอาบชำระร่างกายและใช้ในการซักล้างออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะดังรูปภาพด้านล่าง ซึ่งแต่ละบ้านจะถูกเรียกเก็บค่าบำบัดที่คำนวณตามปริมาณน้ำที่ใช้ไป โดยใช้หลักคิดที่ว่าใช้ไปเท่าไหร่ก็ต้องระบายออกไปเท่านั้น

Image

หมายเหตุ : “รถสูบส้วม” ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า 糞尿車 หรือ バキュームカー