Recall รีคอล リコール

บทความนี้กล่าวถึงสินค้าของบริษัทซัมซุงคือสมาร์ทโฟนรุ่น Note 7 ที่มีปัญหาและต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับซัพพลายเออร์
韓国のサムスン電子(005930.KS)は18日、生産・販売を打ち切った新型スマートフォン(スマホ)「ギャラクシーノート7」の部品サプライヤーに対し、補償を提供すると発表した。
打ち切る:それまで続いていたものを途中で終わりにすること
やめる/打ち切る(うちきる)/切り上げる(きりあげる)
ยกเลิก
กรณีนี้เป็นยกเลิกกลางคันเพราะเริ่มจำหน่ายไปได้สักพักแล้วมีปัญหาจึงยกเลิก
แต่กรณีของการหยุดผลิตสินค้ารุ่นเก่าเพื่อที่จะไปผลิตสินค้ารุ่นใหม่ก็ใช้สำนวนนี้ได้เหมือนกัน
補償
損害・費用などを補いつぐなうこと。
compensation
การชดใช้ค่าเสียหายที่ว่านี้มีขอบเขตมากน้อยเพียงไร
サムスンは声明で、パートナー企業の在庫に対して早急に補償を行うと発表。既に製造された未使用の部品購入済みの材料に対する支払い、まだ完成していない部品に対する補償を行うとした。ただ、見込まれる補償額については言及しなかった。
1. 製造された未使用の部品 ชิ้นส่วนที่ผลิตออกมาแล้วยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน
2. 購入済みの材料 วัตถุดิบที่ได้สั่งซื้อไปแล้ว
3. 完成していない部品 ชิ้นส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
また、ノート7の打ち切りによるサプライヤーへの悪影響を緩和するため、別の機種の部品についても発注を検討するとした。
緩和
きびしさやはげしさをやわらげること。また、やわらぐこと。
厳しさや激しさの程度を和らげること。また、和らぐこと。
แปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำเช่น
制限を緩和する ผ่อนคลายมาตรการจำกัด
แต่กรณีนี้จะให้คำแปลว่า บรรเทา (ผลกระทบ) 影響を緩和する
แหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้
サムスン電子、「ノート7」の部品サプライヤーに補償提供へ

努力

勤務先のIT担当者が日本人工場長にソフトウェア会社が説明しに来ることを伝えたくて
通訳の依頼を受けた。工場長は席にいなかったためその説明は出来なかった。
自分の席に戻ってくる時に私は彼に「連絡はメールでも良いなら翻訳してあげるよ。」と提案した。
それを聞くと彼が首をうなずかせて、「後でメールを送信します。」と言い出
20140123_00.jpg
やっぱり、通訳は依頼されたままで仕事するだけではなく相手の仕事が進められるように
提案する必要性があると心得ている。

通訳者の事前準備

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพล่ามอิสระ เป็นเรื่องปกติที่ต้องหมั่นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหม่ก่อนที่จะปฏิบัติงาน หนึ่งในข้อมูลที่ควรจะรู้ไว้ก็คือประเภทของธุรกิจหรือสินค้าที่โรงงานนั้นๆ ผลิต ไฟล์ PDF ที่อยู่ในลิ้งค์ด้านล่างอาจจะช่วยในเรื่องดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย ถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่ครบทุกบริษัทก็ตาม เอกสารที่ว่านี้เป็นรายงานผลการสำรวจข้อมูลที่ได้จากนิคมอุตสาหกรรม โรงงานให้เช่า ฯลฯ จำนวน 47 แห่ง
タイ国工業団地調査報告書(2015年3月)
สำหรับหัวข้อที่แนะนำให้เข้าไปดูได้แก่
地域 ตำแหน่งที่ตั้ง
工業団地名 ชื่อนิคมฯ
社名 ชื่อบริษัท
業種 ประเภทธุรกิจ