ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๖

ตรวจสอบความเรียบร้อย (เฉพาะพนักงานระดับ leader เท่านั้น)ด้วยมือและสายตาอีกครั้งหนึ่งก่อนบรรจุในกล่องกระดาษตามเดิม (STD packing = 22 pcs/box)
リーダー格の責任者が手で触りながら外観再度突起があるか否かを確認して、段ボール箱に梱包作業を行う。(STD packing = 22 pcs/box)

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๔

หลังจาก แต่งชิ้นงานจนครบ 60 จุด แล้วให้ใช้มือลูบ เพื่อตรวจสอบความคมของสันพลาสติกทั้ง 60 จุด หากพบว่ายังมีคมหลงเหลืออยู่ให้ทำการดำเนินการตามข้อ1-3 ใหม่อีกครั้ง

磨き仕上げ後、手で触ってバリやエッチが無きことの確認。またバリ・エッチが残った場合、1-3項の再実施すること。

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๓

ใช้อุปกรณ์ ตะไบ แต่งชิ้นงานตามรูป เพื่อทำการลบคมของสันพลาสติก ทั้งหมด 60 จุด (แถวละ 30 จุด จำนวน 2 แถว)

バリやエッチのあるプラスチック部分(30ヶ所×2列、計60ヶ所)にヤスリで磨き仕上げ作業を行う。

ตัวอย่างประโยคแปล

เนื้อหาชุด “ตัวอย่างประโยคแปล” นี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีการแปลจากไทยไปเป็นญี่ป่น และญี่ปุ่นไปเป็นไทย บางกรณีอาจจะไม่ได้มีการแปลตรงตัวแบบคำต่อคำ เนื่องจากเมื่อแปลออกไปเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้ว จะขาดความเป็นธรรมชาติของภาษา ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ยากหรือใช้เวลาในการอ่านทำความเข้าใจ

บางตัวอย่างไม่ได้เป็นการแปลเอกสารโดยตรง แต่เป็นการพูดอธิบายให้ฟังในอีกภาษา แล้วผู้ฟังก็เขียนประโยคแปลไปตามความเข้าใจของตน เช่น ล่ามได้อ่านต้นฉบับที่เป็นเอกสารภาษาไทย แล้วพูดอธิบายให้คนญี่ปุ่นฟังเป็นภาษาญี่ปุ่น จากนั้นคนญี่ปุ่นก็เรียบเรียงขึ้นมาใหม่เป็นประโยคแปลตามความเข้าใจของตน

ด้วยเหตุนี้เอง ประโยคแปลในบางกรณีจึงจะเป็นการแปลแบบ “ประโยค” ต่อ “ประโยค” หรือ “บริบท” ต่อ “บริบท” ก็ว่าได้

สำหรับการจัดทำเนื้อหาชุดนี้จะประกอบไปด้วย

 

เลขที่ประโยคแปล XXX

ประโยคต้นฉบับ

ประโยคแปล

เช่น

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๑

หงายชิ้นงานตามรูป

製品を写真の通りに裏返して作業台の上に置くこと。

 

ผู้ที่สนใจจะนำเนื้อหาชุดนี้ไปใช้งาน แนะนำให้ค้นหาโดยพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหาครับ

หรือหากต้องการเนื้อหาชุดนี้เก็บเอาไว้ กรุณาสมัครเพื่อรับข้อมูลได้ทางอีเมล์ครับ