ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๗

ベアリングの件で教えて頂きたのですが、6906ZZC4 についてC4でないとダメでしょうか?
รบกวนสอบถามเรื่องตลับลูกปืนครับว่ารุ่น 6906ZZC4 จำเป็นต้องเป็นสเปค C4 หรือเปล่าครับ
โฆษณา