ตัวอย่างประโยคแปล ๑๔

กรุณาอย่าทิ้งกระดาษชำระลงในโถชักโครก
便器にトイレペーパーを捨てないで下さい。