ตัวอย่างประโยคแปล ๑๖

ワークを降ろしてから測定して記録する。นำชิ้นงานลงมาก่อนแล้วค่อยวัดและบันทึกผล