ตัวอย่างประโยคแปล ๑๗

台風の被害が心配ですね。น่าเป็นห่วงเรื่องความเสียหายจากไต้ฝุ่นเนอะ

โฆษณา