มูลเหตุจูงใจ motive 動機

เรื่องของมูลเหตุจูงใจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางคนคนจึงต้องทำอย่างนั้น หรือทำอย่างนี้

人が意志を決めたり、行動を起こしたりする直接の原因。

「犯行の動機」

9a148b81df1f3d1c41b175e79ed6f79f_600

せのび【背伸び/背延び】

คำๆ นี้เป็นคำที่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นพูดถึงบ่อย ตอนแรกที่ได้ยินนึกถึงภาพของการยืดตัวเพื่อที่จะเอื้อมไปหยิบของอะไรบางอย่าง ทำให้เข้าใจได้ถึงความหมายอีกแบบหนึ่งที่ถูกนำไปเปรียบเปรยในลักษณะที่ทำอะไรที่อาจจะเกินตัวเล็กน้อย เพื่อให้เกิดการพัฒนามากกว่าเดิมคล้ายกับการสร้างกล้ามเนื้อ

จากการตรวจสอบความหมายพบว่าคำๆ นี้มีความหมาย 2 นัยคือ

  1. からだをまっすぐにして、できるだけ背丈を伸ばすこと。つま先立って伸び上がること。
  2. 実力以上のことをしようとすること。また、自分を実際以上に大きく見せようとすること。

คำที่น่าสนใจในนัยที่ 2 คือคำว่า 実力 เนื่องจาก 実力 ของตัวเราในมุมมองของเรากับมุมมองของคนอื่นอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ ที่พูดแบบนี้เพราะผู้เขียนได้เคยลองสัมภาษณ์คนที่อยู่รอบตัวหลายคน และค้นพบว่าภาพของตัวเราเองที่เราเข้าใจกับภาพของตัวเราผ่านมุมมองของคนรอบข้างนั้น มีหลายอย่างที่แตกต่างกันอย่างมาก

กล่าวคือมีหลายอย่างที่เราประเมินตัวเราเองต่ำไป ด้วยเหตุนี้เองผู้เขียนจึงมองว่าบางครั้งคนเราก็ต้องมี せのび กันบ้าง เพื่อให้ได้รับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเรา

images-2

As is, Can be, To be

คำสามคำนี้มักจะถูกอาจารย์ญี่ปุ่นพูดถึงเมื่อคราวที่ทำหน้าที่ล่ามในโปรเจคต์ที่เกี่ยวกับการปรับปรุง โดยอาจจะให้คำจำกัดความได้คร่าวๆ ดังนี้คือ

As is 現状 สภาพที่เป็นอยู่ณ.ปัจจุบัน
Can be できること สิ่งที่สามารถทำได้
To be あるべき姿 สภาพที่ควรหรือต้องการให้เป็น

ลำดับขั้นตอนของการปรับปรุงจะเริ่มจากการทำความเข้าใจถึงสภาพที่เป็นอยู่ณ.ปัจจุบันก่อน 現状把握 จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะให้เป็นอย่างไร และเมื่อนำเอา As is กับ To be มาเทียบกันเราก็จะเห็นส่วนต่างที่เราจะต้องจัดการ แต่แน่นอนว่าส่วนต่างที่ว่านี้ก็จะประกอบไปด้วยหลายเรื่อง ฉะนั้นอันดับแรกจึงควรจะโฟกัสไปที่ส่ิงที่ทำได้ก่อนเลยในตอนนี้ซึ่งก็คือ Can be นั่นเอง

a2