ACCD : Appointed Cross Currency Dealer

クロスカレンシー取引仲介者 คือ ธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไย BoT : Bank of Thailand タイ中央銀行 ให้เป็นตัวแทนในการให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เช่น เงินริงกิต และเงินรูเปีย ดังที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ด้านล่าง

การใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local Currency) ในการค้าขาย

การให้มาใช้เงินสกุลท้องถิ่น Local Currency 現地通貨 จะช่วยลดต้นทุนซึ่งประกอบไปด้วย

 • ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • การขาดทุนอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน exchange loss 為替差損 เนื่องจากปัจจุบันอิงอยู่กับสกุลเงินหลักคือดอลล่าห์สหรัฐซึ่งมีความผันผวนสูง

ล่าสุดวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางญี่ปุ่นร่วมลงนามในความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 และมีอายุความตกลง 3 ปี ตามที่ระบุรายไว้ในลิ้งค์ด้านล่าง

การลงนามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่น ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางญี่ปุ่น

สำหรับรายละเอียดสามารถติดตามอ่านได้จากเอกสาร PDF ด้านล่างนี้

Click to access LCY.pdf

金利と利息の違い

金利の単位:%パーセンテージなどの割合の単位

貸金・預金に対する利子。また、その割合。

อัตราดอกเบี้ย

利息の単位:バーツなどの通貨単位

金銭などの使用の対価として、金額と期間とに比例して一定の割合(利率)で支払われる金銭その他の代替物。利子。

ดอกเบี้ย

利息は「元金×金利」で求めることができる。

สามารถคำนวนดอกเบี้ยได้จากการนำเงินต้นไปคูณกับอัตราดอกเบี้ย

抄訳【しょうやく】

abridged translation, translate selected passages

แปลเฉพาะบางส่วน

「抄訳」とは?意味や使い方を解説!

https://meaning.jp/posts/3727

抄訳(しょうやく)とは、「原文から一部を抜き出して翻訳すること」を意味します。

対義語に「全訳」や「完訳」が挙げられるように、外国語の文章を全訳するのではなく、要点となる一部分、あるいは抜き出して伝えたい一部分のみを翻訳すること、あるいは翻訳された文章そのものを指す言葉になります。

【例】

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/announcement20200323.html

チェンマイ県感染症委員会2/2563命令

チェンマイ県「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急対策」(抄訳)

※勉強になりました。感謝します。

帰省【きせい】

故郷に帰ること。

กลับภูมิลำเนา

homecoming, go back to home town

新型コロナウイルスの都内での感染者が急増する中、帰省の予定を早めた人もいた。

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในเมืองหลวงที่เพิ่มขึ้นทำให้มีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเร็วกว่าแผนที่วางไว้

https://www.jiji.com/sp/article?k=2020032800174&g=soc

夜行バスに若者次々 「東京出られなくなる」―週末控え、予定早め帰省・新型コロナ

歩調【ほちょう】

大勢で行動するときのお互いのそろいぐあい。足並み。

大勢で一緒に行動する時の、方針。あしなみ。 

複数の人々の、考え方や行動の揃い具合。また、その一致の仕方。あしなみ。

พร้อมเพรียงกัน

歩調を合わせる

get into step 《with》

keep step 《with》

ตัวอย่างประโยค

非常事態宣言では自動車など製造業の工場稼働は対象に入っていないが、タイ政府に歩調を合わせる。

ภายใต้พรก.ฉุกเฉินอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่เข้าข่ายที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราว แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้พร้อมเพรียงไปกับรัฐบาลไทย

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57374440Y0A320C2000000/

トヨタ、4月中旬までタイ工場停止 非常事態宣言受け 

自粛【じしゅく】

เป็นคำที่มักจะพบในข่าวภาษาญี่ปุ่นที่พูดถึงเรื่องไวรัสโคโรน่าในช่วงนี้ จึงได้มีการสืบค้นและพบว่ามีความหมายดังนี้และคำแปลภาษาอังกฤษดังนี้

自分から進んで、行いや態度を改めて、つつしむこと。

voluntarily refrain

จะเห็นได้ว่า 自分から และ voluntarily นั้นเป็นการให้ความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเป็นภาคสมัครใจมิใช่ภาคบังคับ เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 自粛 กับการบังคับ จึงขอยกตัวอย่างประโยคและแหล่งข้อมูลที่อธิบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นมาดังนี้

外出自粛要請

ขอความร่วมมือเรื่องงดออกนอกเคหสถาน

首都圏の自治体などが外出自粛を要請した週末を前日に控えた27日夜、東京・新宿の高速バスターミナル「バスタ新宿」では、荷物を抱えたマスク姿の若者らが次々と夜行バスに乗り込んでいた。

https://www.jiji.com/sp/article?k=2020032800174&g=soc

夜行バスに若者次々 「東京出られなくなる」―週末控え、予定早め帰省・新型コロナ

【例文】

 • 過剰な宣伝を自粛する。
 • 商品に不具合が見つかり、販売を自粛する。
 • 不倫騒動を起こした芸能人が活動を自粛する。
 • 大勢の人々が集まるイベントの開催自粛を促す。
 • 日本中に自粛ムードが広がった。

「自粛要請」は「自粛するよう求めること」という意味です。

ความหมายและวิธีการใช้คำว่า 自粛 !  อรรถาธิบายเรื่อง 自粛要請 คืออะไร ? ต่างจาก 禁止 อย่างไร ! (คำคล้าย คำตรงข้าม)

https://goiryoku.com/jishuku/

「自粛」の意味と使い方!「自粛要請」とは?「禁止」との違いも解説!【類義語・対義語】

ประกาศ👉告示・通達

ที่หยิบ 2 คำนี้ขึ้นมาอธิบายเพราะว่าช่วงนี้จะพบเจอเอกสารที่เรียกว่า “ประกาศ” บ่อยขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต จากการสืบค้นความหมายในภาษาญี่ปุ่นและคำแปลในภาษาอังกฤษได้ผลออกมาดังนี้คือ

告示【こくじ】

広義には、公の機関がある事項を広く一般に知らせること。狭義には、そのための形式の一つ。

public notification; announcement; notice

通達【つうたつ】

(上位機関から指示事項を)知らせること。通知。

notification; letter; circular notice

2 คำนี้มีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจคือ

告示:公の機関が

通達:上位機関から

ประกอบกับคำแปลภาษาอังกฤษข้างต้น ก็พอจะอนุมานได้ว่า

告示 เหมาะจะใช้กับหน่วยงานราชการ เช่น ประกาศกระทรวง 〜省告示

通達 เหมาะจะใช้กับหน่วยงานที่ไม่ใช้ราชการ เช่น บริษัทเอกชน เป็นต้น

หากแต่กรณีของ 通達 นั้นถ้าจะหยิบคำแปลภาษาอังกฤษ circular notice มาแปลเป็นไทย ก็จะแปลออกมาได้ว่า “หนังสือเวียน” โดยเทียบเคียงได้กับนัยที่ 2 ของคำๆ นี้

 1. หนังสือราชการที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ภาษาปากใช้ว่า จดหมายเวียน
 2. หนังสือที่ผู้บังคับบัญชาเวียนแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบหรือถือปฏิบัติ

พระราชบัญญัติสถานบริการ サービス事業所法

จากเนื้อข่าวในลิงค์ด้านล่างระบุว่า “ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้สถานบริการ ในเขตกทม.และปริมณฑล หยุดบริการเป็นเวลา 14 วัน เริ่มพรุ่งนี้ ซึ่งรวมถึง โรงหนัง-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดไทย นวดโบราณ ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด”

มติ ‘ครม.’ สั่งปิดสถานบริการ พื้นที่กทม.-ปริมณฑล 14 วัน

จึงทำให้เกิดความสงสัยว่า “สถานบริการ” ที่ว่านี้ครอบคลุมอะไรบ้าง จึงได้ตรวจสอบกฎหมายฉบับดังกล่าวพบว่า “สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้

 1. สถานเต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทท่ีไม่มีค่าบริการ
 2. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการ โดย มีผู้บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกค้า
 3. สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่…
 4. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายหรือให้บริการ
 5. สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่าย โดยจัดให้มีการแสดง ดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

Click to access 7a.pdf

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจแบบรอบด้าน จึงได้สืบค้นข่าวเรื่องเดียวกันในภาคภาษาญี่ปุ่นตามลิงค์ด้านล่าง และพบเนื้อข่าวดังนี้

タイのプラユット首相は本日の2020年3月17日午後、バンコクの首都圏のナイトスポットやマッサージ屋などに、明日の2020年3月18日から今月末まで営業を中止する命令を出しました。

タイ首相、バンコク圏のナイトスポット等に月末まで営業中止命令

ซึ่งระบุถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องคือ สถานบันเทิงยามราตรีและร้านนวด ซึ่งสอดรับกับเนื้อข่าวในภาคภาษาไทย และเพื่อเป็นเกร็ดความรู้จึงได้สืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเรื่อง พระราชบัญญัติสถานบริการ ที่เป็นภาษาญี่ปุ่น ผลออกมาดังนี้คือ

分野:理美容

サービス形態:ヘアサロン、スパ、マッサージ及び美容クリニック(エステ)共通

ライセンス・登録要件:健康又は美容事業所基準証明書

関連法:サービス事業所法

Click to access th2.pdf

สุดท้ายเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลจึงได้ติดต่อไปยังน้องที่รู้จักกันซึ่งทำงานในร้านนวดได้รับคำตอบมาว่า “ทึ่ทำงานผมหยุด 14 วัน ถึงวันที่ 31 ครับ” เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันตามนี้ครับ

เมื่อสักครู่เพิ่งได้ข้อมูลมาสดๆ ร้อนๆ เลยนั่งแปลส่งไปให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในไทย

バンコク市よりが市内の

△マッサージ屋(医療機関を除く)

△映画館

△フィットネス

△ボクシング試合場

△競技場

△競馬場

に対して3月18日から31日まで一時事業停止の命令が出された。

88965516_4194404737251911_5181050960771809280_n

 

 

 

とりあえず言いたいことを書きなさい。

เป็นคำพูดที่หัวหน้าชาวญี่ปุ่นพูดสอนลูกน้องที่เป็นผู้จัดการชาวไทยเกี่ยวกับเอกสารที่จะใช้ในการนำเสนอ โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าคนทั่วไปมักจะพูดในสิ่งที่ต้วเองไม่ได้เขียนไว้ในการเอกสารนำเสนอ ดังนั้นจึงแนะนำให้ลองเอาเอกสารนำเสนอไปใช้ในการซ้อมเรื่องการนำเสนอ แล้วก็จะรู้ได้เองว่ามีอะไรบ้างที่ตนเองอยากสื่อสารแต่ยังไม่ได้เขียนหรือระบุลงไปในเอกสาร

 

ในระหว่างที่สนทนาเรื่องดังกล่าวหัวหน้าชาวญี่ปุ่นก็ยังได้พูดสอนอีกว่า คนฟังเขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้เพียงแค่ฟังในสิ่งที่คุณพูดหรอก ซึ่งเรื่องนี้จะสอดรับกับประสบการณ์ตรงของตัวเองอยู่ 2 เรื่องคือ

 1. ชาวญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมแบบอิงบริบทสูงมักจะรับสารโดยอาศัยการดูและฟังไปพร้อมกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการดูก็จะไปช่วยชดเชยข้อมูลที่ได้จากการฟังในส่วนที่ตกหล่นไป ดังคำที่ว่า “ตาดูหูฟัง”
 2. ชาวญี่ปุ่นให้ความเชื่อถือของข้อมูลที่ออกมาเป็นเอกสารมากกว่าคำพูดหรือสิ่งที่ได้ยิน เชื่อว่าเป็นเพราะข้อมูลในเอกสารนั้นสามารถย้อนกลับมาอ่านเพื่อตรวจสอบในภายหลังได้ โดยที่ข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เห็นในครั้งแรก ซึ่งต่างจากสิ่งที่ได้ยินโดยอาจจะได้ยินไม่ชัดหรือหลงลืมในสิ่งที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้

プレゼン-資料作り方-.015

ISO : English→Japan→Thai (scope, boundaries)

“ความเข้าใจในบริบท” เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในมาตรฐานไอเอสโอซึ่งมีโครงสร้างแบบที่เรียกว่า HLS : High Level Structure และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่ล่าม ในบทความนี้จะหยิบเอาเรื่องงานล่ามเกี่ยวกับมาตรฐานไอเอสโอ 14001:2015 ขึ้นมาประกอบการอธิบายดังนี้คือ

มาตรฐานไอเอสโอถูกจัดทำขึ้นมาด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นเอกสารภาษาญี่ปุ่นที่อ้างอิงจากมาตรฐานดังกล่าวย่อมเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยทั้งสิ้น ฉะนั้นการแปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยโดยมิได้คำนึงถึงต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ ย่อมเสี่ยงที่จะให้คำแปลในภาษาไทยที่คลาดเคลื่อน

ขอยกเอาข้อกำหนดที่ 4.3 ต้นฉบัยภาษาอังกฤษที่มีเนื้อความดังนี้ ขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยเน้นไปที่คำว่า scope และ  boundaries ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน 

4.3 Determining the scope of the environmental management system

The organization shall determine the boundaries and applicability of the environmental management system to establish its scope.

scope ในภาษาญี่ปุ่นจะให้คำแปลว่า 適用範囲 ในขณะที่ boundaries จะให้คำแปลว่า 境界 ตามคำแปลข้อกำหนดที่ 4.3 ในภาษาญี่ปุ่นดังต่อไปนี้

4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定

組織は、環境マネジメントシステムの適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなければならない。

ISO14001:2015「4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定」の解説 【改訂3版】

ในขณะที่ฉบับภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษจะค่อนข้างมีการให้คำแปลที่ออกมาหลากหลาย เช่น

scope = ขอบเขต

boundaries = ขอบเขต

http://www.pcd.go.th/info_serv/File/ISO14001-2015%20Requirement%20English%20-%20Thai.pdf

scope = ขอบข่าย

boundaries = ขอบเขต

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=witwala&month=12-2017&date=16&group=1&gblog=11

และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคลากรที่อยู่ในแวดวงไอเอสโอของไทย ไม่ว่าจะเป็นวิทยากร ออดิเตอร์ รวมไปจนถึงผู้ปฏิบัติ ดังนั้นล่ามเองจะต้องเข้าใจในบริบทเหล่านี้เพื่อที่จะได้ไม่ตกหลุม หรือหลงทางไปกับการให้คำแปลที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน หรืออาจจะไม่ตรงตามเจตนารมย์ของเอกสารต้นฉบับ

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจึงขอยกตัวอย่างแผนกขนส่งขึ้นมาอธิบายถึงคำ 2 คำนี้ว่า boundaries 境界 หรือบางทีก็เรียกว่า “ขอบเขตทางกายภาพ” หมายถึงพื้นที่การทำงานของแผนกขนส่งซึ่งอาจจะได้แก่

๐ โรงงาน

๐ ท้องถนน

๐ โกดังของลูกค้าที่ไปส่งของ

ในขณะที่ scope 適用範囲 หรือ “ขอบข่าย” คือ ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของแผนกขนส่งที่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้นั่นเอง

ถ้ามองเรื่องนี้ในแง่ของภาษาโดยเฉพาะจากคำแปลภาษาญี่ปุ่นต่อไปนี้

適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなければならない。

จะเห็นได้ว่าจะต้องกำหนด “ขอบเขต” ก่อนถึงจะกำหนด “ขอบข่าย” ได้ กรณีศึกษาดังกล่าวจึงน่าสนใจในแง่ของการให้คำแปลที่ยังคงสื่อถึงเจตนารมย์ของเอกสารต้นฉบับได้ดีโดยใช้ไวยากรณ์หรือรูปประโยคที่เหมาะสม

limit