ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๗

ベアリングの件で教えて頂きたのですが、6906ZZC4 についてC4でないとダメでしょうか?
รบกวนสอบถามเรื่องตลับลูกปืนครับว่ารุ่น 6906ZZC4 จำเป็นต้องเป็นสเปค C4 หรือเปล่าครับ
โฆษณา

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๖

ตรวจสอบความเรียบร้อย (เฉพาะพนักงานระดับ leader เท่านั้น)ด้วยมือและสายตาอีกครั้งหนึ่งก่อนบรรจุในกล่องกระดาษตามเดิม (STD packing = 22 pcs/box)
リーダー格の責任者が手で触りながら外観再度突起があるか否かを確認して、段ボール箱に梱包作業を行う。(STD packing = 22 pcs/box)

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๔

หลังจาก แต่งชิ้นงานจนครบ 60 จุด แล้วให้ใช้มือลูบ เพื่อตรวจสอบความคมของสันพลาสติกทั้ง 60 จุด หากพบว่ายังมีคมหลงเหลืออยู่ให้ทำการดำเนินการตามข้อ1-3 ใหม่อีกครั้ง

磨き仕上げ後、手で触ってバリやエッチが無きことの確認。またバリ・エッチが残った場合、1-3項の再実施すること。

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๓

ใช้อุปกรณ์ ตะไบ แต่งชิ้นงานตามรูป เพื่อทำการลบคมของสันพลาสติก ทั้งหมด 60 จุด (แถวละ 30 จุด จำนวน 2 แถว)

バリやエッチのあるプラスチック部分(30ヶ所×2列、計60ヶ所)にヤスリで磨き仕上げ作業を行う。