ตัวอย่างประโยคแปล ๑๒

本報では、塗膜の機能の中で、硬度と耐摩耗性に関し、試験方法、塗膜物性との関連性について解説するとともに,硬度と耐摩耗性に関する最近の改良技術を紹介する。
รายงานฉบับนี้มีการอธิบายถึงวิธีการทดสอบความแข็งและการทนต่อการสึกหรอซึ่งเป็นคุณสมบัติของชั้นสี รวมถึงความเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นสี พร้อมกันนั้นก็ได้มีการแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับความแข็งและการทนต่อการสึกหรอ

ตัวอย่างประโยคแปล ๑๑

断熱コートは、「断熱」+「遮熱」の効果を併せ持つ塗料です。
การเคลือบกันความร้อน คือ สีที่ให้ผลทั้งเรื่อง “การถ่ายเทความร้อน” “การสะท้อนความร้อน”

ตัวอย่างประโยคแปล ๑๐

塗装塗膜の硬さ、傷の付きにくさを数字で表すための規格になります。
เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความแข็งของสีที่เคลือบ ความยากต่อการเป็นรอยขีดข่วนออกมาเป็นตัวเลข

ตัวอย่างประโยคแปล ๐.๑

ตัวอย่างประโยคแปลตั้งแต่ลำดับที่ ๑๐ เป็นต้นไปจะมีการใส่ Tag ซึ่งเป็นคีเวิร์ดในประโยคนั้นๆ รวมถึงบริบทลงไปด้วย เช่น
ตัวอย่างประโยคแปล ๑๐
塗装塗膜の硬さ、傷の付きにくさを数字で表すための規格になります。
เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความแข็งของสีที่เคลือบ ความยากต่อการเป็นรอยขีดข่วนออกมาเป็นตัวเลข
Tag : 塗装、塗膜、硬さ、規格
ประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหาชุด “ตัวอย่างประโยคแปล”
  • คำแปลของคำศัพท์ไทยและญี่ปุ่นที่หลากหลาย
  • ตัวอย่างประโยคสำหรับการแต่งประโยค