ตัวอย่างประโยคแปล ๑๐

塗装塗膜の硬さ、傷の付きにくさを数字で表すための規格になります。
เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความแข็งของสีที่เคลือบ ความยากต่อการเป็นรอยขีดข่วนออกมาเป็นตัวเลข

ตัวอย่างประโยคแปล ๐.๑

ตัวอย่างประโยคแปลตั้งแต่ลำดับที่ ๑๐ เป็นต้นไปจะมีการใส่ Tag ซึ่งเป็นคีเวิร์ดในประโยคนั้นๆ รวมถึงบริบทลงไปด้วย เช่น
ตัวอย่างประโยคแปล ๑๐
塗装塗膜の硬さ、傷の付きにくさを数字で表すための規格になります。
เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความแข็งของสีที่เคลือบ ความยากต่อการเป็นรอยขีดข่วนออกมาเป็นตัวเลข
Tag : 塗装、塗膜、硬さ、規格
ประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหาชุด “ตัวอย่างประโยคแปล”
  • คำแปลของคำศัพท์ไทยและญี่ปุ่นที่หลากหลาย
  • ตัวอย่างประโยคสำหรับการแต่งประโยค